Luận Văn Thạc Sĩ Tổ Chức Và Khai Thác Nguồn Lực Thông Tin Tại Thư Viện Tạ Quang Bửu, Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội

Discussion in 'Chuyên Ngành Khoa Học Xã Hội' started by nhandang123, Apr 21, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  Tổ Chức Và Khai Thác Nguồn Lực Thông Tin Tại Thư Viện Tạ Quang Bửu, Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội
  Cùng với sư phát triển của khoa học công nghệ, ngày nay thông tin đã trở thành nguồn tài nguyên quan trọng và là nguồn lực vô giá đối với sự phát triển của mỗi quốc gia, mỗi dân tộc. Thông tin được xem là công cụ điều hành sản xuất và quản lý xã hội, là tiền đề của họat động giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, chuyển giao tri thức và nhiều họat động khác trong xã hội. Sự hình thành xã hội thông tin đang có chiều hướng lan rộng ngày càng mạnh mẽ và mang tính quốc tế. Xu thế “toàn cầu hóa” trong xã hội thông tin đang tạo ra những cơ hội và thách thức to lớn cho các quốc gia đang trong quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước.
  • Luận văn thạc sĩ Thông tin - Thư viện
  • Chuyên ngành Khoa học Thông tin - Thư viện
  • Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Viết Nghĩa
  • Tác giả: Đào Thị Linh
  • Số trang: 136
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học quốc gia Hà Nội 2015
  Link Download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1061029&sp=T&sp=3&suite=def
   

Share This Page

Loading