Luận Văn Thạc Sĩ Ứng Dụng Phầm Mềm Kipos Tại Trung Tâm Thư Viện Viện Đại Học Mở

Discussion in 'Chuyên Ngành Khoa Học Xã Hội' started by nhandang123, Apr 21, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  Ứng Dụng Phầm Mềm Kipos Tại Trung Tâm Thư Viện Viện Đại Học Mở
  Thế kỷ XXI là thế kỷ của nền văn minh trí tuệ, với sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế tri thức, sự hình thành xã hội thông tin và xu hướng giao lưu, hội nhập quốc tế ngày càng mở rộng ở mọi lĩnh vực hoạt động. Xã hội thông tin và nền kinh tế tri thức đã tác động mạnh mẽ đến mọi mặt của đời sống xã hội. Thông tin tri thức đã trở thành nguồn tài nguyên quan trọng nhất của xã hội và mọi cá nhân. Việc tiếp cận và sở hữu thông tin là điều kiện sống còn và phát triển của m i quốc gia. Trong khi đó thư viện là nơi lưu giữ tinh hoa văn hóa của nhân loại, là cái nôi sản sinh ra các công trình nghiên cứu khoa học và các sản phẩm công nghệ phục vụ cho sự nghiệp phát triển đất nước. Chính vì vậy thư viện phải là nơi cung cấp thông tin, tạo điều kiện cho người đọc phát triển toàn diện, đặc biệt là tư duy sáng tạo, góp phần giúp nhà trường hoàn thành sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho đất nước.
  • Luận văn thạc sĩ Thông tin - Thư viện
  • Chuyên ngành Khoa học Thư viện
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS Đoàn Phan Tân
  • Tác giả: Lê Thúy Hằng
  • Số trang: 122
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học quốc gia Hà Nội 2015
  Link Download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1061264&sp=T&sp=3&suite=def
   

Share This Page

Loading