Luận Văn Thạc Sĩ Tổ Chức Và Quản Lý Trung Tâm Thông Tin - Thư Viện Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Phúc Yên

Discussion in 'Chuyên Ngành Khoa Học Xã Hội' started by nhandang123, Apr 21, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  Tổ Chức Và Quản Lý Trung Tâm Thông Tin - Thư Viện Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Phúc Yên Đáp Ứng Yêu Cầu Đào Tạo Theo Tín Chỉ
  Trong ọi chế độ xã hội và ọi lĩnh vực ngành nghề, tổ chức và quản lý luôn giữ một vai trò quan trọng. Tổ chức và quản lý vừa là bột hóa học vừa là ột nghệ thuật bao trùm lên toàn bộ hoạt động của xã hội. Tổ chức và quản lý bột cách hóa học sẽ tiết kiệm được chi phí, thời gian, sức lao động nhằm tạo ra hiệu quả cao nhất trong c ng việc. Trong hoạt động th ng tin Thư viện nếu c ng tác tổ chức và quản lý tốt chắc chắn việc truyền bá tri thức sẽ góp phần h ng nhỏ vào c ng cuộc nâng cao dân trí, phát triển xã hội, văn hóa nghệ thuật và hóa học công nghệ.
  • Luận văn thạc sĩ Thông tin - Thư viện
  • Chuyên ngành Khoa học Thông tin - Thư viện
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS Nguyễn Thị Lan Thanh
  • Tác giả: Đỗ Thị Bưởi
  • Số trang: 111
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học quốc gia Hà Nội 2015
  Link Download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1061249&sp=T&sp=3&suite=def
   

Share This Page

Loading