TCVN 6838:2001-Sữa-Xác định hàm lượng canxi-Phương pháp chuẩn độ

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by haidang, Mar 1, 2014.

  1. haidang

    haidang Active Member

    TCVN 6838 : 2001 hoàn toàn tương đương với ISO 12081 : 1998;
    TCVN 6838 : 2001 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC/F12 Sữa và sản phẩm sữa biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đò lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành.

     

Share This Page

Loading