TCVN 5899-1995-SĐ 1-2000 - Giấy Viết

Discussion in 'Giấy' started by nhandang123, Aug 4, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 5899-1995-SĐ 1-2000 - Giấy Viết
  Phạm vi áp dụng: Sửa đổi 1 này qui định việc sửa đổi chỉ tiêu độ hút nước của giấy viết trong TCVN 5899 - 1995.
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number TCVN 5899:1995/SĐ 1:2000
  • Tên tiêu chuẩn/Title (Vietnamese) Sửa đổi 1 của TCVN 5899:1995. Giấy viết
  • Năm ban hành/Publishing Year 2000
  • Tiêu đề (tiếng Anh)/Title Amendment of TCVN 5899:1995. Writing papers
  • Tình trạng/Status Withdrawn
  • Thay thế bằng/Replaced By TCVN 5899:2001
  link download
  http://luatvn.net/Filedownload/171685/182762/vi_tcvn5899_1995_sd1_2000.doc
   

Share This Page

Loading