Luận Án Tiến Sĩ Phát Triển Kĩ Năng Thích Ứng Nghề Qua Thực Hành Thực Tập Nghề Nghiệp Cho Sinh Viên Cao Đẳng Kĩ Thuật

Discussion in 'Chuyên Ngành Giáo Dục' started by quanh.bv, Oct 12, 2017 at 3:31 PM.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn

  [​IMG]
  Phát Triển Kĩ Năng Thích Ứng Nghề Qua Thực Hành, Thực Tập Nghề Nghiệp Cho Sinh Viên Cao Đẳng Kĩ Thuật
  1. Khung lí luận và thực tiễn về kĩ năng thích ứng nghề là cơ sở để đề xuất các biện pháp dạy học phát triển kĩ năng thích ứng nghề qua thực hành, thực tập nghề nghiệp cho sinh viên cao đẳng kĩ thuật.
  2. Cấu trúc kĩ năng thích ứng của sinh viên kĩ thuật gồm hai thành tố: Kĩ năng nghề nghiệp; kĩ năng chuyên biệt.
  3. Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá kĩ năng chuyên biệt là cơ sở để khảo sát, đánh giá thực trạng việc phát triển kĩ năng thích ứng nghề.
  4. Các nội dung phát triển kĩ năng thích ứng nghề của sinh viên cao đẳng kĩ thuật trong dạy học thực hành, thực tập nghề nghiệp.
  • Luận án tiến sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Lí luận và Phương pháp dạy học bộ môn Kĩ thuật công nghiệp
  • Người hướng dẫn khoa học: GS.TSKH. Nguyễn Văn Hộ
  • Tác giả: Nguyễn Thành Long
  • Số trang: 199
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Sư phạm Hà Nội 2017
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.2&view=29918
   

Share This Page

Loading