Luận Văn Thạc Sĩ Nghiên Cứu Kết Cấu Hạ Tầng Giao Thông Vận Tải Tỉnh Tuyên Quang

Discussion in 'Chuyên Ngành Khoa Học Xã Hội' started by quanh.bv, Jul 17, 2017.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Kết Cấu Hạ Tầng Giao Thông Vận Tải Tỉnh Tuyên Quang
  Trong bối cảnh toàn cầu hoá và hội nhập nền kinh tế thế giới, sự phát triển mạnh mẽ của quá trình công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước, việc mở rộng quan hệ kinh tế không chỉ với các quốc gia trong khu vực, và trên thế giới mà ngay trong một quốc gia, giữa các vùng miền hay thậm chí trong một tỉnh có ý nghĩa rất quan trọng. Một trong những "phương tiện" không thể thiếu trong tiến trình hội nhập đó là sự phát triển của hệ thống giao thông vận tải. Kết cấu hạ tầng giao thông vận tải (KCHT GTVT) là một bộ phận quan trọng trong kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Đóng vai trò là tiền đề, là cơ sở cho sự phát triển của các ngành kinh tế. Sự lạc hậu hay tiến bộ của KCHT GTVT chi phối mạnh mẽ tới mức độ thuận lợi hay khó khăn trong quá trình phát triển nền kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia.
  • Luận văn thạc sĩ Địa lí
  • Chuyên ngành Địa lí học
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Minh Tuệ
  • Tác giả: Phạm Việt Quyên
  • Số trang: 131
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Thái Nguyên 2010
  Link Download
  http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn...giao-thong-van-tai-tinh-tuyen-quang-4794.html
   

Share This Page

Loading