Luận Án Tiến Sĩ Hoàn Thiện Chính Sách Phát Triển Đội Ngũ Hiệu Trưởng Trường Trung Học Phổ Thông Khu Vực Tây Nguyên

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Giáo Dục' started by quanh.bv, Sep 13, 2017.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn

  [​IMG]
  Hoàn Thiện Chính Sách Phát Triển Đội Ngũ Hiệu Trưởng Trường Trung Học Phổ Thông Khu Vực Tây Nguyên
  1. Luận án đã góp phần làm phong phú thêm lý luận về chính sách và hoàn thiện chính sách phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường trung học phổ thông. Bổ sung bước hoàn thiện chính sách trong quá trình chính sách (quá trình chính sách sẽ có 6 giai đoạn: Xác định vấn đề; Xây dựng và thông qua chính sách; Triển khai chính sách; Đánh giá tác động của chính sách; Kết thúc chính sách và Hoàn thiện chính sách).
  2. Đánh giá được thực trạng chính sách và hoàn thiện chính sách phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường trung học phổ thông công lập khu vực Tây Nguyên hiện nay. Chỉ ra được mặt mạnh và mặt yếu, những thời cơ và thách thức; những tác động của hệ thống chính sách đến sự phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường trung học phổ thông khu vực Tây Nguyên.
  • Luận án tiến sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Quản lý giáo dục
  • Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Nguyễn Thị Mỹ Lộc, PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền
  • Tác giả: Tôn Thị Ngọc Hạnh
  • Số trang: 191
  • Kiểu file: DOC
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Thái Nguyên 2017
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.2&view=29729
   

Share This Page

Loading