Hệ Thống Các Văn Bản Pháp Luật Về An Toàn Thông Tin Chứng Thực Chữ Ký Số - Bộ Thông Tin Truyền Thông

Discussion in 'Nghiên Cứu Pháp Luật' started by quanh.bv, Oct 12, 2017 at 4:12 PM.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn

  [​IMG]
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 6/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số và Nghị định số 106/2011/NĐ-CP ngày 23 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 02 năm 2007
  Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số và Nghị định số 106/2011/NĐ-CP ngày 23 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 02 năm 2007.
  • Hệ Thống Các Văn Bản Pháp Luật Về An Toàn Thông Tin Chứng Thực Chữ Ký Số
  • NXB Thông Tin Truyền Thông 2015
  • Tác giả: Bộ Thông Tin Truyền Thông
  • Số trang: 46
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  Link Download
  http://vnbook.com.vn/books/Antoanthongtin_CKS_output/web/index.html
   

Share This Page

Loading