DVD eBook TCVN Chuyên Ngành - Chế Tạo

Discussion in 'DVD eBook Tiêu Chuẩn Quốc Gia' started by admin, Sep 6, 2016.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  DVD eBook TCVN Chuyên Ngành - Chế Tạo
  Cập nhật & phân loại theo: Tổng Cục Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng Việt Nam
  637 File eBook: DOC | PDF
  --------------
  Hỗ trợ copy USB/HDD/DVD: 200.000 VNĐ
  Ví điện tử Bảo Kim, Ngân Lượng & Paypal: buihuuhanh@gmail.com
  Ngân Hàng Vietcombank: Bùi Hữu Hạnh, 0371003864123, Hồ Chí Minh
  Liên hệ: Mr. Hữu Hạnh, ĐT: 0944625325

  --------------​
  Code:
  001  TCVN 10170-1-2013-ISO - Điều Kiện Kiểm Trung Tâm Gia Công - Phần 1 Kiểm Hình Học Cho Máy Có Trục Chính Nằm Ngang Và Các Đầu Phụ (Trục Z Nằm Ngang).doc
  002  TCVN 10170-10-2014-ISO - Điều Kiện Kiểm Trung Tâm Gia Công - Phần 10 Đánh Giá Các Biến Dạng Nhiệt.doc
  003  TCVN 10170-2-2013-ISO - Điều Kiện Kiểm Trung Tâm Gia Công - Phần 2 Kiểm Hình Học Cho Máy Có Trục Chính Thẳng Đứng Hoặc Các Đầu Vạn Năng Có Trục Tâm Quay Chính Thẳng Đứng (Trục Z Thẳng Đứng).doc
  004  TCVN 10170-3-2013-ISO - Điều Kiện Kiểm Trung Tâm Gia Công - Phần 3 Kiểm Hình Học Cho Máy Có Các Đầu Phân Độ Nguyên Khối Hoặc Vạn Năng Liên Tục (Trục Z Thẳng Đứng).pdf
  005  TCVN 10170-4-2014-ISO - Điều Kiện Kiểm Trung Tâm Gia Công - Phần 4 Độ Chính Xác Và Khả Năng Lặp Lại Định Vị Của Các Trục Tịnh Tiến Và Quay.doc
  006  TCVN 10170-5-2014-ISO - Điều Kiện Kiểm Trung Tâm Gia Công - Phần 5 Độ Chính Xác Và Khả Năng Lặp Lại Định Vị Của Các Palét Kẹp Phôi.doc
  007  TCVN 10170-6-2014-ISO - Điều Kiện Kiểm Trung Tâm Gia Công - Phần 6 Độ Chính Xác Của Lượng Chạy Dao, Tốc Độ Quay Và Phép Nội Suy.doc
  008  TCVN 10170-7-2014-ISO - Điều Kiện Kiểm Trung Tâm Gia Công - Phần 7 Độ Chính Xác Của Mẫu Kiểm Hoàn Thiện.doc
  009  TCVN 10170-8-2014-ISO - Điều Kiện Kiểm Trung Tâm Gia Công - Phần 8 Đánh Giá Đặc Tính Tạo Công Tua Trong Ba Mặt Phẳng Tọa Độ.doc
  010  TCVN 10170-9-2014-ISO - Điều Kiện Kiểm Trung Tâm Gia Công - Phần 9 Đánh Giá Thời Gian Vận Hành Thay Dao Và Thay Palét.doc
  011  TCVN 10664-1-2014-ISO - Điều Kiện Kiểm Máy Khoan Đứng Kiểu Hộp - Kiểm Độ Chính Xác - Phần 1 Kiểm Hình Học.doc
  012  TCVN 10664-2-2014-ISO - Điều Kiện Kiểm Máy Khoan Đứng Kiểu Hộp - Kiểm Độ Chính Xác - Phần 2 Kiểm Thực Tế.doc
  013  TCVN 10665-1-2014-ISO - Điều Kiện Kiểm Máy Khoan Và Doa Tọa Độ Một Trục Chính Và Ụ Rơ Vôn Ve Độ Chính Xác Cao Có Chiều Cao Bàn Máy Cố Định Và Trục Chính Thẳng Đứng - Kiểm Độ Chính Xác - Phần 1 Máy Kiểu Một Trụ.doc
  014  TCVN 10665-2-2014-ISO - Điều Kiện Kiểm Máy Khoan Và Doa Tọa Độ Một Trục Chính Xác Và Ụ Rơ Vôn Ve Độ Chính Xác Cao Có Chiều Cao Bàn Máy Cố Định Và Trục Chính Thẳng Đứng - Kiểm Độ Chính Xác - Phần 2 Máy Kiểu Cổng.doc
  015  TCVN 11244-1-2015-ISO - Đặc Tính Kỹ Thuật Và Chấp Nhận Các Quy Trình Hàn Vật Liệu Kim Loại - Thử Quy Trình Hàn - Phần 1 Hàn Hồ Quang Và Hàn Khí Thép, Hàn Hồ Quang Niken Và Hợp Kim Niken.pdf
  016  TCVN 11244-10-2015-ISO - Đặc Tính Kỹ Thuật Và Chấp Nhận Các Quy Trình Hàn Vật Liệu Kim Loại - Thử Quy Trình Hàn - Phần 10 Hàn Khô Áp Suất Cao.pdf
  017  TCVN 11244-11-2015-ISO - Đặc Tính Kỹ Thuật Và Chấp Nhận Các Quy Trình Hàn Vật Liệu Kim Loại - Thử Quy Trình Hàn - Phần 11 Hàn Chùm Tia Điện Tử Và Hàn Chùm Tia Laze.pdf
  018  TCVN 11244-2-2015-ISO - Đặc Tính Kỹ Thuật Và Chấp Nhận Các Quy Trình Hàn Vật Liệu Kim Loại - Thử Quy Trình Hàn - Phần 2 Hàn Hồ Quang Nhôm Và Hợp Kim Nhôm.pdf
  019  TCVN 11244-3-2015-ISO - Đặc Tính Kỹ Thuật Và Chấp Nhận Các Quy Trình Hàn Vật Liệu Kim Loại - Thử Quy Trình Hàn - Phần 3 Hàn Nóng Chảy Gang Không Hợp Kim Và Gang Hợp Kim Thấp.pdf
  020  TCVN 11244-4-2015-ISO - Đặc Tính Kỹ Thuật Và Chấp Nhận Các Quy Trình Hàn Vật Liệu Kim Loại - Thử Quy Trình Hàn - Phần 4 Hàn Hoàn Thiện Các Vật Nhôm Đúc.pdf
  021  TCVN 11244-5-2015-ISO - Đặc Tính Kỹ Thuật Và Chấp Nhận Các Quy Trình Hàn Vật Liệu Kim Loại - Thử Quy Trình Hàn - Phần 5 Hàn Hồ Quang Titan, Zirconi Và Các Hợp Kim Của Chúng.pdf
  022  TCVN 11244-6-2015-ISO - Đặc Tính Kỹ Thuật Và Chấp Nhận Các Quy Trình Hàn Vật Liệu Kim Loại - Thử Quy Trình Hàn - Phần 6 Hàn Hồ Quang Và Hàn Khí Đồng Và Các Hợp Kim Đồng.pdf
  023  TCVN 11244-7-2015-ISO - Đặc Tính Kỹ Thuật Và Chấp Nhận Các Quy Trình Hàn Vật Liệu Kim Loại - Thử Quy Trình Hàn - Phần 7 Hàn Đắp.pdf
  024  TCVN 11244-8-2015-ISO - Đặc Tính Kỹ Thuật Và Chấp Nhận Các Quy Trình Hàn Vật Liệu Kim Loại - Thử Quy Trình Hàn - Phần 8 Hàn Ống Trong Liên Kết Hàn Tấm-Ống.pdf
  025  TCVN 11262-1-2015-ISO - Dao Phay Ngón Có Đầu Dao Hợp Kim Cứng Dạng Xoắn Được Hàn Vảy Cứng - Phần 1 Kích Thước Của Dao Phay Ngón Có Thân Dao Hình Trụ.pdf
  026  TCVN 11262-2-2015-ISO - Dao Phay Ngón Có Đầu Dao Hợp Kim Cứng Dạng Xoắn Được Hàn Vảy Cứng - Phần 2 Kích Thước Của Dao Phay Ngón Có Thân Dao Dạng Côn 7-24.pdf
  027  TCVN 135-1963 - Côn - Độ Côn Thông Dụng.doc
  028  TCVN 136-1963 - Côn Của Dụng Cụ - Kích Thước.doc
  029  TCVN 136-1970 - Côn Của Dụng Cụ - Kích Thước.doc
  030  TCVN 137-1963 - Côn Của Dụng Cụ - Dung Sai.doc
  031  TCVN 137-1970 - Côn Của Dụng Cụ - Dung Sai.doc
  032  TCVN 1450-1986 - Gạch Rỗng Đất Sét Nung.pdf
  033  TCVN 1450-1998 - Gạch Rỗng Đất Sét Nung.doc
  034  TCVN 1450-2009 - Gạch Rỗng Đất Sét Nung.doc
  035  TCVN 1451-1986 - Gạch Đặc Đất Sét Nung.pdf
  036  TCVN 1451-1998 - Gạch Đặc Đất Sét Nung.pdf
  037  TCVN 1452-1995 - Ngói Đất Sét Nung - Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc
  038  TCVN 1452-2004 - Ngói Đất Sét Nung - Yêu Cầu Kỹ Thuật.pdf
  039  TCVN 1996-1977 - Máy Phay Công Xôn - Độ Chính Xác Và Cứng Vững.doc
  040  TCVN 1997-1977 - Máy Mài Tròn - Kích Thước Cơ Bản.doc
  041  TCVN 1998-1977 - Máy Mài Tròn - Độ Chính Xác Và Cứng Vững.doc
  042  TCVN 1999-1977 - Máy Mài Dọc - Kích Thước Cơ Bản.doc
  043  TCVN 2000-1977 - Máy Mài Dọc - Độ Chính Xác Và Cứng Vững.doc
  044  TCVN 2001-1977 - Máy Doa Nằm - Kiểu Thông Số Và Kích Thước Cơ Bản.doc
  045  TCVN 2002-1977 - Máy Doa Nằm - Độ Chính Xác.doc
  046  TCVN 2849-1979 - Máy Ép Thủy Lực Rèn Tự Do - Thông Số Và Kích Thước Cơ Bản.doc
  047  TCVN 2850-1979 - Máy Ép Trục Khuỷu Dập Nóng - Thông Số Và Kích Thước Cơ Bản.pdf
  048  TCVN 2851-1979 - Máy Ép Trục Khuỷu Dập Nóng - Kích Thước Vị Trí Các Rãnh Và Lỗ Kẹp Khuôn.pdf
  049  TCVN 2852-1979 - Máy Ép Trục Khuỷu Dập Nóng - Độ Chính Xác.pdf
  050  TCVN 2853-1979 - Máy Ép Khuỷu Thân Hở Tác Dụng Đơn - Thông Số Và Kích Thước Cơ Bản.pdf
  051  TCVN 2854-1979 - Máy Ép Khuỷu Thân Hở Tác Dụng Đơn - Độ Chính Xác.pdf
  052  TCVN 3765-1983 - Máy Ép Thủy Lực Một Trụ Truyền Dẫn Riêng - Độ Chính Xác.doc
  053  TCVN 3957-1984 - Dao Phay Ngón Trụ Bằng Thép Gió - Kích Thước Cơ Bản.pdf
  054  TCVN 3958-1984 - Dao Phay Ngón Trụ Dài Bằng Thép Gió - Kích Thước Cơ Bản.pdf
  055  TCVN 3959-1984 - Dao Phay Ngón Bằng Thép Gió Gia Công Rãnh Then - Kích Thước Cơ Bản.doc
  056  TCVN 3960-1984 - Dao Phay Ngón Trụ Gắn Hợp Kim Cứng Để Gia Công Rãnh Then - Kích Thước Cơ Bản.pdf
  057  TCVN 3961-1984 - Dao Phay Ngón Gắn Mảnh Hợp Kim Cứng Để Gia Công Rãnh Then - Kích Thước Cơ Bản.doc
  058  TCVN 3962-1984 - Dao Phay Ngón Gắn Mảnh Hợp Kim Cứng Có Phần Làm Việc Dài Vừa Để Gia Công Rãnh Then - Kích Thước Cơ Bản.doc
  059  TCVN 3963-1984 - Dao Phay Ngón - Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc
  060  TCVN 4147-1985 - Đúc - Thuật ngữ.doc
  061  TCVN 5025-1989 - Bảo Vệ Ăn Mòn - Lớp Phủ Phốt Phát - Yêu Cầu Kỹ Thuật Và Phương Pháp Thử.doc
  062  TCVN 5400-1991 - Mối Hàn - Yêu Cầu Chung Về Lấy Mẫu Để Thử Cơ Tính.doc
  063  TCVN 5401-2010 - Thử Phá Hủy Mối Hàn Vật Liệu Kim Loại - Thử Uốn.doc
  064  TCVN 5402-1991 - Mối Hàn – Phương Pháp Thử Uốn Va Đập.doc
  065  TCVN 5402-2010-ISO - Thử Phá Hủy Mối Hàn Vật Liệu Kim Loại - Thử Va Đập - Vị Trí Mẫu Thử Hướng Rãnh.doc
  066  TCVN 5734-1993 - Chìa Vặn - Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc
  067  TCVN 5881-1995 - Máy Khoan Đứng Thân Trụ Tròn Cỡ Nhỏ.doc
  068  TCVN 5882-1995 - Máy Tiện Thông Dụng Cỡ Nhỏ.doc
  069  TCVN 6115-1-2015-ISO - Hàn Và Các Quá Trình Liên Quan - Phân Loại Khuyết Tật Hình Học Ở Kim Loại - Phần 1 Hàn Nóng Chảy.pdf
  070  TCVN 6115-2-2015-ISO - Hàn Và Các Quá Trình Liên Quan - Phân Loại Khuyết Tật Hình Học Ở Kim Loại - Phần 2 Hàn Áp Lực.pdf
  071  TCVN 6355-1-1998 - Gạch Xây - Phương Pháp Thử - Phần 1 Xác Định Cường Độ Nén.doc
  072  TCVN 6355-1-2009 - Gạch Xây - Phương Pháp Thử - Phần 1 Xác Định Kích Thước Và Khuyết Tật Ngoại Quan.doc
  073  TCVN 6355-2-1998 - Gạch Xây - Phương Pháp Thử - Phần 2 Xác Định Cường Độ Uốn.doc
  074  TCVN 6355-2-2009 - Gạch Xây - Phương Pháp Thử - Phần 2 Xác Định Cường Độ Nén.doc
  075  TCVN 6355-3-1998 - Gạch Xây - Phương Pháp Thử - Phần 3 Xác Định Độ Hút Nước.doc
  076  TCVN 6355-3-2009 - Gạch Xây - Phương Pháp Thử - Phần 3 Xác Định Cường Độ Uốn.doc
  077  TCVN 6355-4-1998 - Gạch Xây - Phương Pháp Thử - Phần 4 Xác Định Khối Lượng Riêng.doc
  078  TCVN 6355-4-2009 - Gạch Xây - Phương Pháp Thử - Phần 4 Xác Định Độ Hút Nước.doc
  079  TCVN 6355-5-1998 - Gạch Xây - Phương Pháp Thử - Phần 5 Xác Định Khối Lượng Thể Tích.doc
  080  TCVN 6355-5-2009 - Gạch Xây - Phương Pháp Thử - Phần 5 Xác Định Khối Lượng Thể Tích.doc
  081  TCVN 6355-6-1998 - Gạch Xây - Phương Pháp Thử - Phần 6 Xác Định Độ Rỗng.doc
  082  TCVN 6355-6-2009 - Gạch Xây - Phương Pháp Thử - Phần 6 Xác Định Độ Rỗng.doc
  083  TCVN 6355-7-1998 - Gạch Xây - Phương Pháp Thử - Phần 7 Xác Định Vết Tróc Do Vôi.doc
  084  TCVN 6355-7-2009 - Gạch Xây - Phương Pháp Thử - Phần 7 Xác Định Vết Tróc Do Vôi.doc
  085  TCVN 6355-8-1998 - Gạch Xây - Phương Pháp Thử - Phần 8 Xác Định Sự Thoát Muối.doc
  086  TCVN 6355-8-2009 - Gạch Xây - Phương Pháp Thử - Phần 8 Xác Định Sự Thoát Muối.doc
  087  TCVN 6359-1-2008-ISO - Máy Công Cụ - Kích Thước Lắp Nối Của Đầu Trục Chính Và Mâm Cặp - Phần 1.doc
  088  TCVN 6359-2-2008-ISO - Máy Công Cụ - Kích Thước Lắp Nối Của Đầu Trục Chính Và Mâm Cặp - Phần 2.doc
  089  TCVN 6359-3-2008-ISO - Máy Công Cụ - Kích Thước Lắp Nối Của Đầu Trục Chính Và Mâm Cặp - Phần 3.doc
  090  TCVN 6359-4-2008-ISO - Máy Công Cụ - Kích Thước Lắp Nối Của Đầu Trục Chính Và Mâm Cặp - Phần 4.doc
  091  TCVN 6364-2010-ISO - Hàn Và Các Quá Trình Liên Quan - Vị Trí Hàn.doc
  092  TCVN 6834-1-2001-ISO - Đặc Tính Kỹ Thuật Và Sự Chấp Nhận Các Quy Trình Hàn Vật Liệu Kim Loại.pdf
  093  TCVN 6834-2-2001-ISO - Đặc Tính Kỹ Thuật Và Sự Chấp Nhận Các Quy Trình Hàn Vật Liệu Kim Loại.pdf
  094  TCVN 6834-3-2001-ISO - Đặc Tính Kỹ Thuật Và Sự Chấp Nhận Các Quy Trình Hàn Vật Liệu Kim Loại.doc
  095  TCVN 6834-4-2001-ISO - Đặc Tính Kỹ Thuật Và Sự Chấp Nhận Các Quy Trình Hàn Vật Liệu Kim Loại.doc
  096  TCVN 7506-1-2011-ISO - Yêu Cầu Chất Lượng Đối Với Hàn Nóng Chảy Kim Loại - Phần 1 Tiêu Chí Lựa Chọn Mức Yêu Cầu Chất Lượng Thích Hợp.doc
  097  TCVN 7506-2-2011-ISO - Yêu Cầu Chất Lượng Đối Với Hàn Nóng Chảy Kim Loại - Phần 2 Yêu Cầu Chất Lượng Toàn Diện.doc
  098  TCVN 7506-3-2011-ISO - Yêu Cầu Chất Lượng Đối Với Hàn Nóng Chảy Kim Loại - Phần 3 Yêu Cầu Chất Lượng Tiêu Chuẩn.doc
  099  TCVN 7506-4-2011-ISO - Yêu Cầu Chất Lượng Đối Với Hàn Nóng Chảy Kim Loại - Phần 4 Yêu Cầu Chất Lượng Cơ Bản.doc
  100  TCVN 7506-5-2011-ISO - Yêu Cầu Chất Lượng Đối Với Hàn Nóng Chảy Kim Loại - Phần 5 Các Tài Liệu Cần Thiết Phải Tuân Theo Để Phù Hợp Với Các Yêu Cầu Chất Lượng Của TCVN 7506-2 (ISO 3834-2), TCVN 7506-3.doc
  101  TCVN 7683-1-2007-ISO - Điều Kiện Kiểm Máy Phay Có Chiều Cao Bàn Máy Thay Đổi - Kiểm Độ Chính Xác - Phần 1 Máy Có Trục Chính Nằm Ngang.doc
  102  TCVN 7683-2-2007-ISO - Điều Kiện Kiểm Máy Phay Có Chiều Cao Bàn Máy Thay Đổi - Kiểm Độ Chính Xác - Phần 2 Máy Có Trục Chính Thẳng Đứng.doc
  103  TCVN 7685-1-2007-ISO - Điều Kiện Kiểm Máy Phay Có Chiều Cao Bàn Máy Cố Định - Kiểm Độ Chính Xác - Phần 1 Máy Có Trục Chính Nằm Ngang.doc
  104  TCVN 7685-2-2007-ISO - Điều Kiện Kiểm Máy Phay Có Chiều Cao Bàn Máy Cố Định - Kiểm Độ Chính Xác - Phần 2 Máy Có Trục Chính Thẳng Đứng.doc
  105  TCVN 7996-1-2009 - Dụng Cụ Điện Cầm Tay Truyền Động Bằng Động Cơ - An Toàn - Phần 1 Yêu Cầu Chung.doc
  106  TCVN 7996-2-1-2009 - Dụng Cụ Điện Cầm Tay Truyền Động Bằng Động Cơ - An Toàn - Phần 2-1 Yêu Cầu.doc
  107  TCVN 7996-2-11-2011 - Dụng Cụ Điện Cầm Tay Truyền Động Bằng Động Cơ - An Toàn - Phần 2-11 Yêu Cầu.doc
  108  TCVN 7996-2-12-2009 - Dụng Cụ Điện Cầm Tay Truyền Động Bằng Động Cơ - An Toàn - Phần 2-12 Yêu Cầu.doc
  109  TCVN 7996-2-13-2011 - Dụng Cụ Điện Cầm Tay Truyền Động Bằng Động Cơ - An Toàn - Phần 2-13 Yêu Cầu.doc
  110  TCVN 7996-2-14-2009 - Dụng Cụ Điện Cầm Tay Truyền Động Bằng Động Cơ - An Toàn - Phần 2-14 Yêu Cầu.doc
  111  TCVN 7996-2-15-2014 - Dụng Cụ Điện Cầm Tay Truyền Động Bằng Động Cơ - An Toàn - Phần 2-15 Yêu Cầu.doc
  112  TCVN 7996-2-16-2014 - Dụng Cụ Điện Cầm Tay Truyền Động Bằng Động Cơ - An Toàn - Phần 2-16 Yêu Cầu.doc
  113  TCVN 7996-2-17-2014 - Dụng Cụ Điện Cầm Tay Truyền Động Bằng Động Cơ - An Toàn - Phần 2-17 Yêu Cầu.doc
  114  TCVN 7996-2-18-2014 - Dụng Cụ Điện Cầm Tay Truyền Động Bằng Động Cơ - An Toàn - Phần 2-18 Yêu Cầu.doc
  115  TCVN 7996-2-19-2011 - Dụng Cụ Điện Cầm Tay Truyền Động Bằng Động Cơ - An Toàn - Phần 2-19 Yêu Cầu.doc
  116  TCVN 7996-2-2-2009 - Dụng Cụ Điện Cầm Tay Truyền Động Bằng Động Cơ - An Toàn - Phần 2-2 Yêu Cầu.doc
  117  TCVN 7996-2-20-2011 - Dụng Cụ Điện Cầm Tay Truyền Động Bằng Động Cơ - An Toàn - Phần 2-20 Yêu Cầu.doc
  118  TCVN 7996-2-21-2011 - Dụng Cụ Điện Cầm Tay Truyền Động Bằng Động Cơ - An Toàn - Phần 2-21 Yêu Cầu.doc
  119  TCVN 7996-2-23-2014 - Dụng Cụ Điện Cầm Tay Truyền Động Bằng Động Cơ - An Toàn - Phần 2-23 Yêu Cầu.doc
  120  TCVN 7996-2-3-2014 - Dụng Cụ Điện Cầm Tay Truyền Động Bằng Động Cơ - An Toàn - Phần 2-3 Yêu Cầu.doc
  121  TCVN 7996-2-4-2014 - Dụng Cụ Điện Cầm Tay Truyền Động Bằng Động Cơ - An Toàn - Phần 2-4 Yêu Cầu.doc
  122  TCVN 7996-2-5-2009 - Dụng Cụ Điện Cầm Tay Truyền Động Bằng Động Cơ - An Toàn - Phần 2-5 Yêu Cầu.doc
  123  TCVN 7996-2-6-2011 - Dụng Cụ Điện Cầm Tay Truyền Động Bằng Động Cơ - An Toàn - Phần 2-6 Yêu Cầu.doc
  124  TCVN 7996-2-7-2011 - Dụng Cụ Điện Cầm Tay Truyền Động Bằng Động Cơ - An Toàn - Phần 2-7 Yêu Cầu.doc
  125  TCVN 7996-2-8-2014 - Dụng Cụ Điện Cầm Tay Truyền Động Bằng Động Cơ - An Toàn - Phần 2-8 Yêu Cầu.doc
  126  TCVN 7996-2-8-2014 - Dụng Cụ Điện Cầm Tay Truyền Động Bằng Động Cơ - An Toàn - Phần 2-9 Yêu Cầu.doc
  127  TCVN 8094-1-2009 - Thiết Bị Hàn Hồ Quang - Phần 1 Nguồn Điện Hàn.doc
  128  TCVN 8094-10-2015-IEC - Thiết Bị Hàn Hồ Quang - Phần 10 Yêu Cầu Về Tương Thích Điện Từ (EMC).pdf
  129  TCVN 8094-11-2015-IEC - Thiết Bị Hàn Hồ Quang - Phần 11 Kìm Cặp Que Hàn.pdf
  130  TCVN 8094-12-2015-IEC - Thiết Bị Hàn Hồ Quang - Phần 12 Thiết Bị Ghép Nối Cáp Hàn.pdf
  131  TCVN 8094-13-2015-IEC - Thiết Bị Hàn Hồ Quang - Phần 13 Kìm Hàn.pdf
  132  TCVN 8094-2-2015-IEC - Thiết Bị Hàn Hồ Quang - Phần 2 Hệ Thống Làm Mát Bằng Chất Lỏng.pdf
  133  TCVN 8094-3-2015-IEC - Thiết Bị Hàn Hồ Quang - Phần 3 Thiết Bị Mồi Hồ Quang Và Thiết Bị Ổn Định Hồ Quang.pdf
  134  TCVN 8094-4-2015-IEC - Thiết Bị Hàn Hồ Quang - Phần 4 Kiểm Tra Và Thử Nghiệm Định Kỳ.pdf
  135  TCVN 8094-5-2015-IEC - Thiết Bị Hàn Hồ Quang - Phần 5 Bộ Cấp Dây Hàn.pdf
  136  TCVN 8094-6-2015-IEC - Thiết Bị Hàn Hồ Quang - Phần 6 Thiết Bị Làm Việc Hạn Chế.pdf
  137  TCVN 8094-8-2015-IEC - Thiết Bị Hàn Hồ Quang - Phần 8 Bộ Điều Khiển Khí Dùng Cho Hệ Thống Hàn Và Cắt Bằng Plasma.pdf
  138  TCVN 8094-9-2015-IEC - Thiết Bị Hàn Hồ Quang - Phần 9 Lắp Đặt Và Sử Dụng.pdf
  139  TCVN 8160-3-2010-EN - Thực Phẩm - Xác Định Hàm Lượng Nitrat VàHoặc Nitrit - Phần 3 Xác Định Hàm Lượng Nitrat Và Nitrit Trong Sản Phẩm Thịt Bằng Phương Pháp Đo Phổ Sau Khi Khử Nitrat Thành Nitrit Bằ.doc
  140  TCVN 8160-4-2009-EN - Thực Phẩm - Xác Định Hàm Lượng Nitrat Và-Hoặc Nitrit - Phần 4 Phương Pháp Xác Định Hàm Lượng Nitrat Và Nitrit Trong Sản Phẩm Thịt Bằng Sắc Ký Trao Đổi Ion.doc
  141  TCVN 8160-5-2010-EN - Thực Phẩm - Xác Định Hàm Lượng Nitrat Và-Hoặc Nitrit - Phần 5 Xác Định Hàm Lượng Nitrat Trong Thực Phẩm Chứa Rau Dành Cho Trẻ Sơ Sinh Và Trẻ Nhỏ Bằng Phương Pháp Enzym.doc
  142  TCVN 8160-7-2010-EN - Thực Phẩm - Xác Định Hàm Lượng Nitrat Và-Hoặc Nitrit - Phần 7 Xác Định Hàm Lượng Nitrat Trong Rau Và Sản Phẩm Rau Bằng Phương Pháp Phân Tích Dòng Liên Tục Sau Khi Khử Bằng Cadimi.doc
  143  TCVN 8161-2009 - Thực Phẩm - Xác Định Patulin Trong Nước Táo Trong Nước Táo Đục Và Puree - Phương Pháp Sắc Ký Lỏng Hiệu Năng Cao Có Làm Sạch Phân Đoạn Lỏng-Lỏng.doc
  144  TCVN 8162-2009 - Thực Phẩm - Xác Định Fumonisin B1 Và B2 Trong Ngô - Phương Pháp Sắc Kí Lỏng.doc
  145  TCVN 8571-2010-ISO - Lớp Phủ Kim Loại Và Lớp Phủ Vô Cơ Khác - Xử Lý Bề Mặt Lớp Phủ Kim Loại.doc
  146  TCVN 8572-2010-ISO - Lớp Phủ Kim Loại - Lớp Crôm Mạ Điện Dùng Trong Cơ Khí.doc
  147  TCVN 8598-2010-ISO - Kìm Và Kìm Cắt - Thuật Ngữ.doc
  148  TCVN 8599-2010-ISO - Kìm Và Kìm Cắt - Kìm Cặp Và Thao Tác Bằng Tay - Kích Thước Và Các Giá Trị.doc
  149  TCVN 8600-2010-ISO - Kìm Và Kìm Cắt - Kìm Thông Dụng Và Kìm Điện - Kích Thước Và Các Giá Trị.doc
  150  TCVN 8601-2010-ISO - Kìm Và Kìm Cắt - Kìm Cắt Ngang Cắt Mặt Đầu Và Cắt Cạnh Có Tay Đòn Trợ Lực.doc
  151  TCVN 8602-2010-ISO - Kìm Và Kìm Cắt - Kìm Cắt Mặt Đầu - Kích Thước Và Các Giá Trị Thử Nghiệm.doc
  152  TCVN 8603-2010-ISO - Kìm Và Kìm Cắt - Kìm Cắt Cạnh - Kích Thước Và Các Giá Trị Thử Nghiệm.doc
  153  TCVN 8604-2010-ISO - Kìm Và Kìm Cắt - Kìm Cặp Nhiều Nấc - Kích Thước Và Các Giá Trị Thử Nghiệm.doc
  154  TCVN 8605-2010-ISO - Kìm Và Kìm Cắt - Kìm Thợ Xây Dựng - Kích Thước Và Các Giá Trị Thử Nghiệm.doc
  155  TCVN 9536-2012 - Máy Thu Hình - Hiệu Suất Năng Lượng.doc
  156  TCVN 9537-2012 - Máy Thu Hình - Phương Pháp Xác Định Hiệu Suất Năng Lượng.doc
  157 ....
  Nguồn: http://tcvn.gov.vn/sites/head/vi/trang-chu.aspx
   
  Last edited: Oct 16, 2016
 2. hidkigy

  hidkigy New Member

  bài viết hay đó! rất bổ ích!
   

Share This Page

Loading