DVD eBook Luật Văn Luật Học - Chuyên Ngành Luật Hình Sự Và Tố Tụng Hình Sự

Discussion in 'DVD eBook Luận Văn' started by admin, Jan 10, 2016.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  DVD eBook Luật Văn Luật Học
  Chuyên Ngành Luật Hình Sự Và Tố Tụng Hình Sự
  522 File eBook PDF
  --------------
  Hỗ trợ copy USB/HDD/DVD: 1.000.000 VNĐ
  Ví điện tử Bảo Kim, Ngân Lượng & Paypal: buihuuhanh@gmail.com
  Ngân Hàng Vietcombank: Bùi Hữu Hạnh, 0371003864123, Hồ Chí Minh
  Liên hệ: Mr.Hạnh, ĐT: 0944625325

  [​IMG]
  Paypal: https://www.paypal.me/buihuuhanh/50
  --------------​
  LATS = Luân Án Tiến Sĩ, LVTS = Luận Văn Thạc Sĩ, LVTN = Luận Văn Tốt Nghiệp
  Code:
  001  LATS-2008 - Những Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn Về Miễn Trách Nhiệm Hình Sự Theo Luật Hình Sự Việt Nam.pdf  1.43 MB
  002  LATS-2008 - Những Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn Về Thủ Tục Tố Tụng Đối Với Người Chưa Thành Niên.pdf  1.17 MB
  003  LATS-2010 - Chế Định Các Biện Pháp Ngăn Chặn Theo Luật Tố Tụng Hình Sự Việt Nam.pdf  1.61 MB
  004  LATS-2010 - Các Hình Phạt Bổ Sung Trong Luật Hình Sự Việt Nam.pdf  3.61 MB
  005  LATS-2010 - Các Tội Xâm Phạm Nghĩa Vụ, Trách Nhiệm Của Quân Nhân - Một Số Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn.pdf  1.31 MB
  006  LATS-2010 - Nguyên Tắc Suy Đoán Vô Tội Trong Luật Tố Tụng Hình Sự Việt Nam.pdf  91.06 MB
  007  LATS-2010 - Nguyên Tắc Trách Nhiệm Khởi Tố Và Xử Lý Vụ Án Hình Sự Trong Luật Tố Tụng Hình Sự Việt Nam.pdf  2.56 MB
  008  LATS-2011 - Bảo Đảm Quyền Con Người Của Người Bị Tạm Giữ, Bị Cáo Trong Tố Tụng Hình Sự Việt Nam.pdf  1.40 MB
  009  LATS-2011 - Nghiên Cứu So Sánh Về Trình Tự Điều Tra Giữa Luật Tố Tụng Hình Sự Của Trung Quốc Và Việt Nam.pdf  2.54 MB
  010  LATS-2012 - Người Bị Thiệt Hại Do Tội Phạm Gây Ra Trong Tố Tụng Hình Sự Việt Nam.pdf  4.74 MB
  011  LATS-2012 - Tội Phạm Hóa, Phi Tội Phạm Hóa; Hình Sự Hóa, Phi Hình Sự Hóa Những Hành Vi Xâm Phạm Trật Tự Quản Lý.pdf  1.73 MB
  012  LATS-2013 - Bảo Vệ Quyền Và Lợi Ích Hợp Pháp Của Người Chưa Thành Niên Theo Pháp Luật Tố Tụng Hình Sự Việt Nam.rar  0.23 MB
  013  LATS-2014 - Các Chủ Thể Tiến Hành Tố Tụng Trong Luật Tố Tụng Hình Sự Việt Nam Trước Yêu Cầu Cải Cách Tư Pháp.pdf  1.13 MB
  014  LATS-2014 - Các Tội Phạm Môi Trường Theo Luật Hình Sự Việt Nam Và Thực Tiễn Xét Xử Trên Địa Bàn Thành Phố Hà Nội.pdf  1.83 MB
  015  LATS-2014 - Mô Hình Tố Tụng Hình Sự Việt Nam Và Vấn Đề Áp Dụng Tố Tụng Tranh Tụng.pdf  1.90 MB
  016  LATS-2014 - Nguyên Tắc Bảo Đảm Sự Vô Tư Của Những Người Tiến Hành Tố Tụng Hoặc Người Tham Gia Tố Tụng.pdf  1.64 MB
  017  LATS-2014 - Nguyên Tắc Pháp Chế Trong Luật Hình Sự Việt Nam.pdf  1.94 MB
  018  LATS-2014 - Nguyên Tắc Trách Nhiệm Do Lỗi Của Luật Hình Sự.pdf  1.13 MB
  019  LATS-2014 - Những Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn Về Chế Định Chứng Cứ Trong Luật Tố Tụng Hình Sự Việt Nam.pdf  1.16 MB
  020  LATS-2014 - Quyền Bào Chữa Của Bị Can, Bị Cáo Là Người Chưa Thành Niên Trong Tố Tụng Hình Sự Việt Nam.rar  1.58 MB
  021  LATS-2014 - Quyền Của Người Bị Hại Trong Tố Tụng Hình Sự Việt Nam.rar  0.93 MB
  022  LATS-2014 - Thời Hạn Tố Tụng Trong Pháp Luật Tố Tụng Hình Sự Và Thực Tiễn Áp Dụng Tại Việt Nam.pdf  1.25 MB
  023  LATS-2014 - Trách Nhiệm Hình Sự Đối Với Các Tội Xâm Phạm Quyền Tự Do, Dân Chủ Của Công Dân.pdf  1.22 MB
  024  LATS-2014 - Vai Trò Của Thực Tiễn Xét Xử Trong Việc Phát Triển Và Hoàn Thiện Các Quy Định.pdf  1.07 MB
  025  LATS-2015 - Bảo Đảm Quyền Của Người Tham Gia Tố Tụng Theo Nghĩa Vụ Pháp Lý Trong Tố Tụng Theo Nghĩa Vụ Pháp Lý.pdf  1.45 MB
  026  LATS-2015 - Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Trong Tố Tụng Hình Sự Việt Nam.pdf  1.85 MB
  027  LATS-2015 - Hiệu Lực Của Kháng Cáo, Kháng Nghị Theo Thủ Tục Phúc Thẩm Trong Tố Tụng Hình Sự Việt Nam.pdf  0.81 MB
  028  LATS-2015 - Hoạt Động Của Viện Kiểm Sát Trong Điều Tra Vụ Án Hình Sự Theo Yêu Cầu Cải Cách Tư Pháp.pdf  1.65 MB
  029  LATS-2015 - Khởi Tố Vụ Án Theo Yêu Cầu Của Người Bị Hại Trong Tố Tụng Hình Sự Việt Nam.pdf  1.95 MB
  030  LATS-2016 - Chính Sách Hình Sự Đối Với Người Chưa Thành Niên Phạm Tội Ở Việt Nam Hiện Nay.pdf  0.92 MB
  031  LATS-2016 - Các Tội Xâm Phạm Sở Hữu Theo Pháp Luật Hình Sự Việt Nam Từ Thực Tiễn Thành Phố Hồ Chí Minh.pdf  0.92 MB
  032  LATS-2016 - Thi Hành Án Phạt Tù Ở Việt Nam Trước Yêu Cầu Cải Cách Tư Pháp.pdf  1.48 MB
  033  LATS-2016 - Tái Thẩm Trong Tố Tụng Hình Sự Việt Nam - Những Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn.pdf  1.00 MB
  034  LVTS-2002 - Biện Pháp Ngăn Chặn Tạm Giữ, Tạm Giam Và Thực Tiễn Áp Dụng Của Cơ Quan Điều Tra, Viện Kiểm Sát Nhân.pdf  66.68 MB
  035  LVTS-2002 - Kiểm Sát Điều Tra - Thực Trạng Và Giải Pháp Qua Thực Tiễn Ở Thừa Thiên Huế.pdf  30.82 MB
  036  LVTS-2002 - Thủ Tục Xét Xử Sơ Thẩm Các Vụ Án Hình Sự-Lý Luận Và Thực Tiễn Áp Dụng Tại Tỉnh Thừa Thiên Huế.pdf  1.16 MB
  037  LVTS-2002 - Tội Vi Phạm Qui Định Về Điều Khiển Phương Tiện Giao Thông Đường Bộ.pdf  42.67 MB
  038  LVTS-2002 - Vai Trò Của Viện Kiểm Sát Trong Xét Xử Vụ Án Hình Sự.pdf  1.07 MB
  039  LVTS-2002 - Xây Dựng Thủ Tục Rút Gọn Trong Luật Tố Tụng Hình Sự Việt Nam.pdf  0.98 MB
  040  LVTS-2002 - Đấu Tranh Phòng Chống Tội Giết Người Trên Địa Bàn Tỉnh Dak Lak.pdf  52.76 MB
  041  LVTS-2002 - Đấu Tranh Phòng, Chống Tội Cố Ý Gây Thương Tích Hoặc Gây Tổn Hại Cho Sức Khoẻ Của Người Khác.pdf  0.92 MB
  042  LVTS-2003 - Chuẩn Bị Xét Xử Sơ Thẩm Vụ Án Hình Sự Trong Tố Tụng Hình Sự Việt Nam.pdf  0.72 MB
  043  LVTS-2003 - Hình Phạt Tử Hình Trong Luật Hình Sự Việt Nam.pdf  1.18 MB
  044  LVTS-2003 - Đấu Tranh Phòng, Chống Tội Phạm Buôn Lậu Ở Nước Ta - Thực Trạng Và Giải Pháp.pdf  1.23 MB
  045  LVTS-2003 - Đặc Điểm Hình Sự Của Tội Phạm Trong Lĩnh Vực Hoàn Thuế Giá Trị Gia Tăng Và Giải Pháp Phòng Ngừa.pdf  0.94 MB
  046  LVTS-2004 - Chế Định Miễn Trách Nhiệm Hình Sự Trong Luật Hình Sự.pdf  0.99 MB
  047  LVTS-2004 - Chế Định Thi Hành Hình Phạt Tử Hình Trong Luật Tố Tụng Hình Sự Việt Nam.pdf  0.95 MB
  048  LVTS-2004 - Cơ Sở Lý Luận Và Thực Tiễn Của Việc Hoàn Thiện Thẩm Quyền Xét Xử Của Tòa Án Nhân Dân Cấp Huyện.pdf  0.82 MB
  049  LVTS-2004 - Kiểm Soát Hoạt Động Tư Pháp Trong Giai Đoạn Khởi Tố - Điều Tra Vụ Án Hình Sự Của Viện Kiểm Sát.pdf  1.14 MB
  050  LVTS-2004 - Quyền Công Tố Trong Tố Tụng Hình Sự Tranh Tụng Và Việc Vận Dụng Trong Điều Kiện Việt Nam.pdf  1.65 MB
  051  LVTS-2004 - Tội Cướp Giật Tài Sản Theo Luật Hình Sự Việt Nam-Một Số Khía Cạnh Pháp Lý Hình Sự Và Tội Phạm Học.pdf  0.64 MB
  052  LVTS-2004 - Đối Tượng Chứng Minh Trong Tố Tụng Hình Sự.pdf  131.70 MB
  053  LVTS-2005 - Chế Định Án Treo Trong Luật Hình Sự Việt Nam Một Số Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn.pdf  1.19 MB
  054  LVTS-2005 - Kiểm Sát Việc Tuân Theo Pháp Luật Trong Tố Tụng Hình Sự - Một Số Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn.pdf  1.10 MB
  055  LVTS-2005 - Phòng Ngừa Các Tội Phạm Về Tham Nhũng Ở Việt Nam.pdf  0.85 MB
  056  LVTS-2005 - Phòng Ngừa Tội Phạm Hối Lộ Ở Việt Nam Thực Trạng Và Giải Pháp.pdf  0.95 MB
  057  LVTS-2005 - Quan Hệ Giữa Cơ Quan Điều Tra Và Viện Kiểm Sát Trong Khởi Tố, Điều Tra Vụ Án Hình Sự.pdf  0.67 MB
  058  LVTS-2005 - Tố Tụng Tranh Tụng Và Việc Tiếp Thu Nó Trong Giai Đoạn Xét Xử Sơ Thẩm Vụ Án Hình Sự Ở Việt Nam.pdf  0.89 MB
  059  LVTS-2005 - Tội Mua Bán Phụ Nữ-Một Số Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn.pdf  40.38 MB
  060  LVTS-2005 - Đấu Tranh Phòng, Chống Tội Trốn Thuế.pdf  0.61 MB
  061  LVTS-2005 - Đặc Xá, Đại Xá-Một Số Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn.pdf  0.90 MB
  062  LVTS-2006 - Chế Định Hợp Tác Quốc Tế Trong Luật Tố Tụng Hình Sự Việt Nam.pdf  44.60 MB
  063  LVTS-2006 - Chế Định Xóa Án Tích Trong Luật Hình Sự Việt Nam.pdf  1.03 MB
  064  LVTS-2006 - Căn Cứ Quyết Định Hình Phạt-Những Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn.pdf  1.61 MB
  065  LVTS-2006 - Một Số Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn Về Hình Phạt Tử Hình Trong Luật Hình Sự Việt Nam.pdf  41.63 MB
  066  LVTS-2006 - Một Số Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn Về Thủ Tục Tố Tụng Đối Với Người Chưa Thành Niên Phạm Tội.pdf  49.17 MB
  067  LVTS-2006 - Tội Che Giấu Tội Phạm-Một Số Khía Cạnh Pháp Lý Hình Sự Và Tội Phạm Học.pdf  54.15 MB
  068  LVTS-2006 - Tội Chống Người Thi Hành Công Vụ Trong Luật Hình Sự Việt Nam Và Đấu Tranh Phòng, Chống Loại Tội Phạm.pdf  46.36 MB
  069  LVTS-2006 - Tội Không Tố Giác Tội Phạm - Một Số Khía Cạnh Pháp Lý Hình Sự Và Tội Phạm Học.pdf  50.63 MB
  070  LVTS-2006 - Tội Sử Dụng Trái Phép Chất Ma Túy Theo Pháp Luật Hình Sự Việt Nam.pdf  0.66 MB
  071  LVTS-2006 - Tội Trốn Khỏi Nơi Giam, Giữ Hoặc Trốn Khi Đang Bị Dẫn Giải, Đang Bị Xét Xử Ở Việt Nam.pdf  1.19 MB
  072  LVTS-2006 - Tội Tổ Chức Đánh Bạc Hoặc Gá Bạc-Một Số Khía Cạnh Pháp Lý Hình Sự Và Tội Phạm Học.pdf  55.66 MB
  073  LVTS-2006 - Vai Trò Của Thẩm Phán Trong Hoạt Động Tố Tụng Hình Sự.pdf  1.36 MB
  074  LVTS-2006 - Vấn Đề Dẫn Độ Trong Pháp Luật Việt Nam.pdf  0.80 MB
  075  LVTS-2006 - Xét Xử Sơ Thẩm Vụ Án Hình Sự Trong Công Cuộc Cải Cách Tư Pháp Ở Việt Nam Hiện Nay.pdf  45.55 MB
  076  LVTS-2006 - Đấu Tranh Phòng Chống Các Tội Xâm Phạm Hoạt Động Tư Pháp.pdf  0.94 MB
  077  LVTS-2006 - Đấu Tranh Phòng Ngừa Tội Phạm Trong Lĩnh Vực Ngân Hàng.pdf  0.94 MB
  078  LVTS-2006 - Đấu Tranh Phòng, Chống Tội Làm Nhục Người Khác Ở Nước Ta Hiện Nay.pdf  1.06 MB
  079  LVTS-2007 - Chế Định Miễn Hình Phạt Trong Luật Hình Sự Việt Nam.pdf  58.74 MB
  080  LVTS-2007 - Các Hình Thức Đồng Phạm Trong Luật Hình Sự Việt Nam.pdf  53.17 MB
  081  LVTS-2007 - Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Trong Tố Tụng Hình Sự.pdf  1.38 MB
  082  LVTS-2007 - Giám Đốc Thẩm-Một Số Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn.pdf  1.28 MB
  083  LVTS-2007 - Hình Phạt Cải Tạo Không Giam Giữ Trong Luật Hình Sự Việt Nam.pdf  1.30 MB
  084  LVTS-2007 - Kháng Nghị Phúc Thẩm Hình Sự Của Viện Kiểm Sát Nhân Dân Trong Quá Trình Giải Quyết Vụ Án Hình Sự.pdf  2.11 MB
  085  LVTS-2007 - Nguyên Tắc Bảo Đảm Pháp Chế Xã Hội Chủ Nghĩa Trong Tố Tụng Hình Sự.pdf  1.06 MB
  086  LVTS-2007 - Nguyên Tắc Suy Đoán Vô Tội Trong Luật Tố Tụng Hình Sự Việt Nam - Đinh Thế Hưng.pdf  61.05 MB
  087  LVTS-2007 - Nguyên Tắc Thẩm Phán Và Hội Thẩm Nhân Dân Xét Xử Độc Lập Và Chỉ Tuân Theo Pháp Luật.pdf  1.58 MB
  088  LVTS-2007 - Phân Định Thẩm Quyền Hành Chính Và Thẩm Quyền Tố Tụng Của Cơ Quan, Người Tiến Hành Tố Tụng.pdf  1.14 MB
  089  LVTS-2007 - Quyết Định Hình Phạt Nhẹ Hơn Luật Định-Một Số Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn.pdf  1.14 MB
  090  LVTS-2007 - Quyết Định Hình Phạt Đối Với Người Chưa Thành Niên Phạm Tội Trong Luật Hình Sự Việt Nam.pdf  1.59 MB
  091  LVTS-2007 - Thủ Tục Xét Xử Những Vụ Án Mà Bị Cáo Là Người Chưa Thành Niên-Một Số Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn.pdf  1.58 MB
  092  LVTS-2007 - Tội Chứa Chấp Hoặc Tiêu Thụ Tài Sản Do Người Khác Phạm Tội Mà Có Trong Luật Hình Sự Việt Nam.pdf  1.24 MB
  093  LVTS-2007 - Tội Cố Ý Làm Trái Quy Định Của Nhà Nước Về Quản Lý Kinh Tế Gây Hậu Quả Nghiêm Trọng.pdf  1.53 MB
  094  LVTS-2007 - Tội Khủng Bố Trong Luật Hình Sự Việt Nam.pdf  1.16 MB
  095  LVTS-2007 - Tội Lừa Đảo Chiếm Đoạt Tài Sản Những Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn.pdf  1.54 MB
  096  LVTS-2007 - Vấn Đề Áp Dụng Hình Phạt Tử Hình Trong Các Tội Phạm Có Tính Chất Kinh Tế.pdf  1.10 MB
  097  LVTS-2007 - Đấu Tranh, Phòng Chống Các Tội Xâm Phạm Tính Mạng, Sức Khỏe, Danh Dự, Nhân Phẩm Của Con Người.pdf  0.85 MB
  098  LVTS-2008 - Biện Pháp Ngăn Chặn Bắt Người Đang Bị Truy Nã Trong Tố Tụng Hình Sự Việt Nam.pdf  1.15 MB
  099  LVTS-2008 - Bảo Vệ Quyền Của Người Chưa Thành Niên Trong Tư Pháp Hình Sự Việt Nam.pdf  2.39 MB
  100  LVTS-2008 - Chức Năng Của Cơ Quan Điều Tra Trong Quá Trình Giải Quyết Vụ Án Hình Sự.pdf  0.72 MB
  101  LVTS-2008 - Các Biện Pháp Điều Tra Trong Tố Tụng Hình Sự.pdf  1.00 MB
  102  LVTS-2008 - Dấu Hiệu Đã Bị Xử Lý Hành Chính Trong Pháp Luật Hình Sự Việt Nam-Một Số Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn.pdf  1.09 MB
  103  LVTS-2008 - Khiếu Nại, Tố Cáo Trong Giai Đoạn Khởi Tố, Điều Tra Vụ Án Hình Sự - Thực Trạng Và Giải Pháp.pdf  0.68 MB
  104  LVTS-2008 - Nguyên Tắc Bảo Đảm Quyền Bào Chữa Của Người Bị Tạm Giữ, Bị Can, Bị Cáo.pdf  2.76 MB
  105  LVTS-2008 - Nguyên Tắc Bảo Đảm Quyền Bình Đẳng Trước Tòa Án Trong Luật Tố Tụng Hình Sự.pdf  1.27 MB
  106  LVTS-2008 - Người Có Quyền Lợi, Nghĩa Vụ Liên Quan Trong Tố Tụng Hình Sự - Những Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn.pdf  0.91 MB
  107  LVTS-2008 - Người Tiến Hành Tố Tụng Trong Cơ Quan Điều Tra - Những Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn.pdf  0.99 MB
  108  LVTS-2008 - Phê Chuẩn Của Viện Kiểm Sát Nhân Dân Đối Với Các Quyết Định Của Cơ Quan Điều Tra.pdf  1.09 MB
  109  LVTS-2008 - Thẩm Quyền Điều Tra Hình Sự Của Hải Quan Việt Nam.pdf  1.03 MB
  110  LVTS-2008 - Thủ Tục Rút Gọn Trong Tố Tụng Hình Sự - Lý Luận Và Thực Tiễn Áp Dụng Trên Địa Bàn Thành Phố Hà Nội.pdf  0.88 MB
  111  LVTS-2008 - Thủ Tục Tố Tụng Tại Phiên Tòa Hình Sự Sơ Thẩm.pdf  1.28 MB
  112  LVTS-2008 - Tội Gián Điệp Trong Luật Hình Sự Việt Nam.pdf  1.08 MB
  113  LVTS-2008 - Tội Hợp Pháp Hóa Tiền, Tài Sản Do Phạm Tội Mà Có Trong Luật Hình Sự Việt Nam.pdf  0.96 MB
  114  LVTS-2008 - Tội Sản Xuất, Buôn Bán Hàng Giả Theo Pháp Luật Hình Sự Việt Nam.pdf  0.74 MB
  115  LVTS-2008 - Vai Trò Của Luật Sư Trong Giai Đoạn Điều Tra Vụ Án Hình Sự.pdf  23.89 MB
  116  LVTS-2008 - Vấn Đề Minh Oan Trong Tố Tụng Hình Sự.pdf  0.74 MB
  117  LVTS-2008 - Vấn Đề Oan Và Chính Sách, Pháp Luật Tố Tụng Hình Sự Về Bồi Thường Thiệt Hại Cho Người Bị Oan.pdf  0.82 MB
  118  LVTS-2009 - Bảo Đảm Quyền Bào Chữa Của Bị Cáo Trong Tố Tụng Hình Sự.pdf  51.04 MB
  119  LVTS-2009 - Các Tội Phạm Trong Lĩnh Vực Tin Học Theo Luật Hình Sự Việt Nam.pdf  0.95 MB
  120  LVTS-2009 - Hoàn Thiện Thủ Tục Tố Tụng Tại Phiên Tòa Sơ Thẩm Vụ Án Hình Sự Trong Quá Trình Cải Cách Tư Pháp.pdf  1.58 MB
  121  LVTS-2009 - Hình Phạt Tiền Trong Luật Hình Sự Việt Nam Và Việc Áp Dụng Hình Phạt Này Ở Nước Ta Hiện Nay.pdf  1.13 MB
  122  LVTS-2009 - Hình Phạt Tù Và Thi Hành Hình Phạt Tù - Những Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn.pdf  0.96 MB
  123  LVTS-2009 - Khiếu Nại, Tố Cáo Trong Tố Tụng Hình Sự Việt Nam.pdf  1.02 MB
  124  LVTS-2009 - Khởi Tố Vụ Án Hình Sự Theo Yêu Cầu Của Người Bị Hại Trong Luật Tố Tụng Hình Sự Việt Nam.pdf  0.95 MB
  125  LVTS-2009 - Mối Liên Hệ Giữa Trách Nhiệm Hình Sự Và Miễn Trách Nhiệm Hình Sự.pdf  1.41 MB
  126  LVTS-2009 - Nguyên Tắc Giải Quyết Vấn Đề Dân Sự Trong Vụ Án Hình Sự.pdf  1.02 MB
  127  LVTS-2009 - Nguyên Tắc Thực Hiện Chế Độ Hai Cấp Xét Xử - Những Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn.pdf  1.03 MB
  128  LVTS-2009 - Những Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn Về Chế Định Thời Hiệu Theo Pháp Luật Hình Sư Việt Nam.pdf  1.03 MB
  129  LVTS-2009 - Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Của Luật Sư Trong Tố Tụng Hình Sự.pdf  1.27 MB
  130  LVTS-2009 - Tranh Tụng Giữa Kiểm Sát Viên Và Người Bào Chữa Tại Phiên Tòa Hình Sự Việt Nam.pdf  1.18 MB
  131  LVTS-2009 - Trả Hồ Sơ Để Điều Tra Bổ Sung Cấp Sơ Thẩm Của Tòa Án Cấp Sơ Thẩm Những Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn.pdf  0.63 MB
  132  LVTS-2009 - Tăng Thẩm Quyền Cho Kiểm Sát Viên Trong Quá Trình Tiến Hành Tố Tụng Hình Sự.pdf  0.91 MB
  133  LVTS-2009 - Tội Bắt Cóc Nhằm Chiếm Đoạt Tài Sản Trong Luật Hình Sự Việt Nam.pdf  1.40 MB
  134  LVTS-2009 - Tội Bắt, Giữ Hoặc Giam Người Trái Pháp Luật Trong Luật Hình Sự Việt Nam.pdf  1.80 MB
  135  LVTS-2009 - Tội Cưỡng Bức, Lôi Kéo Người Khác Sử Dụng Trái Phép Chất Ma Túy Trong Luật Hình Sự Việt Nam.pdf  1.12 MB
  136  LVTS-2009 - Tội Hủy Hoại Tài Sản Hoặc Cố Ý Làm Hư Hỏng Tài Sản Trong Luật Hình Sự Việt Nam.pdf  1.51 MB
  137  LVTS-2009 - Tội Mua Bán, Đánh Tráo Hoặc Chiếm Đoạt Trẻ Em Trong Luật Hình Sự Việt Nam.pdf  1.04 MB
  138  LVTS-2009 - Tội Mua Dâm Người Chưa Thành Niên Theo Bộ Luật Hình Sự Việt Nam Năm 1999.pdf  1.29 MB
  139  LVTS-2009 - Tội Phản Bội Tổ Quốc Trong Luật Hình Sự Việt Nam.pdf  1.28 MB
  140  LVTS-2009 - Tội Tham Ô Tài Sản Trong Luật Hình Sự Việt Nam - Một Số Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn.pdf  1.00 MB
  141  LVTS-2009 - Tội Tuyên Truyền Chống Nhà Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Trong Luật Hình Sự Việt Nam.pdf  1.19 MB
  142  LVTS-2009 - Tội Vi Phạm Các Quy Định Về Khai Thác Và Bảo Vệ Rừng Trong Luật Hình Sự Việt Nam.pdf  1.03 MB
  143  LVTS-2009 - Tội Vi Phạm Quy Định Về Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm Trong Luật Hình Sự Việt Nam.pdf  67.05 MB
  144  LVTS-2009 - Địa Vị Pháp Lý Của Hội Đồng Xét Xử Cấp Sơ Thẩm Trong Tố Tụng Hình Sự.pdf  0.96 MB
  145  LVTS-2009 - Địa Vị Pháp Lý Của Thẩm Phán Trong Tố Tụng Hình Sự Việt Nam.pdf  1.51 MB
  146  LVTS-2010 - Chế Định Trả Hồ Sơ Để Điều Tra Bổ Sung Trong Luật Tố Tụng Hình Sự Việt Nam.pdf  2.00 MB
  147  LVTS-2010 - Các Hình Phạt Không Tước Tự Do Trong Luật Hình Sự Việt Nam.pdf  1.47 MB
  148  LVTS-2010 - Các Hình Phạt Và Biện Pháp Tư Pháp Áp Dụng Đối Với Người Chưa Thành Niên Phạm Tội Theo Luật Hình Sự.pdf  1.68 MB
  149  LVTS-2010 - Các Tình Tiết Tăng Nặng Trách Nhiệm Hình Sự Trong Luật Hình Sự Việt Nam.pdf  1.71 MB
  150  LVTS-2010 - Dấu Hiệu Định Tội Thuộc Mặt Chủ Quan Của Tội Phạm Trong Luật Hình Sự Việt Nam.pdf  1.45 MB
  151  LVTS-2010 - Hành Vi Nguy Hiểm Cho Xã Hội Với Tư Cách Là Dấu Hiệu Bắt Buộc Thuộc Mặt Khách Quan Của Tội Phạm.pdf  1.18 MB
  152  LVTS-2010 - Mặt Chủ Quan Của Tội Phạm Với Tư Cách Là Một Yếu Tố Cấu Thành Tội Phạm.pdf  0.95 MB
  153  LVTS-2010 - Một Số Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn Về Hình Phạt Cảnh Cáo Theo Luật Hình Sự Việt Nam.pdf  1.36 MB
  154  LVTS-2010 - Một Số Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn Về Hình Phạt Trục Xuất Theo Luật Hình Sự Việt Nam.pdf  1.16 MB
  155  LVTS-2010 - Một Số Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn Về Quyết Định Hình Phạt Trong Trường Hợp Phạm Tội Có Tổ Chức.pdf  1.31 MB
  156  LVTS-2010 - Người Bị Hại Trong Luật Tố Tụng Hình Sự Việt Nam.pdf  0.93 MB
  157  LVTS-2010 - Người Tiến Hành Tố Tụng Trong Viện Kiểm Sát Nhân Dân Đối Với Các Vụ Án Hình Sự.pdf  1.20 MB
  158  LVTS-2010 - Những Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn Về Các Tội Phạm Về Môi Trường Theo Luật Hình Sự Việt Nam.pdf  1.59 MB
  159  LVTS-2010 - Những Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn Về Phạm Tội Chưa Đạt Theo Luật Hình Sự Việt Nam.pdf  1.58 MB
  160  LVTS-2010 - Những Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn Về Tội Trốn Thuế Trong Luật Hình Sự Việt Nam.pdf  0.88 MB
  161  LVTS-2010 - Những Vấn Đề Về Thi Hành Bản Án Phạt Tù Có Thời Hạn Ở Việt Nam.pdf  0.74 MB
  162  LVTS-2010 - Những Đặc Điểm Chủ Yếu Của Luật Hình Sự Việt Nam Thời Kỳ Phong Kiến.pdf  1.13 MB
  163  LVTS-2010 - Nâng Cao Hiệu Quả Thi Hành Bản Án Hình Sự Tại Thành Phố Hải Phòng.pdf  0.87 MB
  164  LVTS-2010 - Quyết Định Hình Phạt Trong Đồng Phạm.pdf  0.97 MB
  165  LVTS-2010 - Tội Công Nhiên Chiếm Đoạt Tài Sản Trong Luật Hình Sự Việt Nam.pdf  1.50 MB
  166  LVTS-2010 - Tội Cưỡng Bức, Lôi Kéo Người Khác Sử Dụng Trái Phép Chất Ma Túy Trong Luật Hình Sự Việt Nam.pdf  1.06 MB
  167  LVTS-2010 - Tội Gây Rối Trật Tự Công Cộng Trong Luật Hình Sự Việt Nam.pdf  1.13 MB
  168  LVTS-2010 - Tội Hoạt Động Nhằm Lật Đổ Chính Quyền Nhân Dân Trong Luật Hình Sự Việt Nam.pdf  1.77 MB
  169  LVTS-2010 - Tội Loạn Luân Trong Luật Hình Sự Việt Nam - Những Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn.pdf  1.03 MB
  170  LVTS-2010 - Tội Pháp Hoại Chính Sách Đoàn Kết Trong Luật Hình Sự Việt Nam.pdf  1.50 MB
  171  LVTS-2010 - Tội Vi Phạm Các Quy Định Về Khai Thác Và Bảo Vệ Rừng Trong Luật Hình Sự Việt Nam.pdf  1.26 MB
  172  LVTS-2010 - Tội Xâm Phạm Quyền Sở Hữu Công Nghiệp Trong Luật Hình Sự Việt Nam.pdf  1.22 MB
  173  LVTS-2010 - Vai Trò Của Viện Kiểm Sát Trong Việc Áp Dụng Các Biện Pháp Ngăn Chặn Bắt, Tạm Giữ, Tạm Giam.pdf  1.02 MB
  174  LVTS-2010 - Vấn Đề Phạm Tội Có Tính Chất Chuyên Nghiệp Trong Luật Hình Sự Việt Nam.pdf  1.14 MB
  175  LVTS-2010 - Đình Chỉ Điều Tra Trong Tố Tụng Hình Sự.pdf  1.27 MB
  176  LVTS-2010 - Địa Vị Pháp Lý Của Thẩm Phán Trong Tố Tụng Hình Sự Trước Yêu Cầu Cải Cách Tư Pháp.pdf  1.11 MB
  177  LVTS-2011 - Bảo Vệ Quyền Con Người Của Người Làm Chứng Trong Pháp Luật Tố Tụng Hình Sự Việt Nam.pdf  0.89 MB
  178  LVTS-2011 - Chế Định Phạm Nhiều Tội Trong Luật Hình Sự Việt Nam - Một Số Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn.pdf  1.52 MB
  179  LVTS-2011 - Các Biện Pháp Tư Pháp Áp Dụng Đối Với Người Chưa Thành Niên Phạm Tội Theo Quy Định Của Pháp Luật.pdf  1.11 MB
  180  LVTS-2011 - Các Tình Tiết Tăng Nặng Trách Nhiệm Hình Sự Đối Với Người Chưa Thành Niên Phạm Tội.pdf  0.86 MB
  181  LVTS-2011 - Các Tội Vô Ý Làm Chết Người Theo Luật Hình Sự Việt Nam Và Thực Tiễn Xét Xử Ở Nước Ta Hiện Nay.pdf  1.49 MB
  182  LVTS-2011 - Các Tội Xâm Phạm Trật Tự An Toàn Giao Thông Đường Bộ Theo Luật Hình Sự Việt Nam.pdf  1.11 MB
  183  LVTS-2011 - Hình Phạt Tù Đối Với Người Chưa Thành Niên Phạm Tội - Lý Luận Và Thực Tiễn Áp Dụng.pdf  1.50 MB
  184  LVTS-2011 - Kháng Nghị Phúc Thẩm Các Vụ Án Hình Sự Của Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tỉnh Hà Tĩnh.pdf  0.97 MB
  185  LVTS-2011 - Lỗi Cố Ý Trong Luật Hình Sự Việt Nam.pdf  1.18 MB
  186  LVTS-2011 - Mặt Khách Quan Của Tội Phạm Với Tư Cách Là Một Yếu Tố Cấu Thành Tội Phạm.pdf  1.01 MB
  187  LVTS-2011 - Mối Quan Hệ Phối Hợp Giữa Cơ Quan An Ninh Điều Tra Và Viện Kiểm Sát Nhân Dân Trong Điều Tra Xử Lý Các Vụ Án Xâm Phạm An Ninh Quốc Gia.pdf  1.48 MB
  188  LVTS-2011 - Một Số Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn Trong Hoạt Động Định Tội Danh Đối Với Tội Mua Bán Trái Phép CMT.pdf  0.80 MB
  189  LVTS-2011 - Một Số Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn Về Giới Hạn Xét Xử Sơ Thẩm Vụ Án Hình Sự.pdf  0.85 MB
  190  LVTS-2011 - Nguyên Tắc Bảo Đảm Quyền Được Bồi Thường Thiệt Hại Và Phục Hồi Danh Dự, Quyền Lợi Của Người Bị Oan.pdf  1.28 MB
  191  LVTS-2011 - Người Thực Hành Trong Đồng Phạm Theo Luật Hình Sự Việt Nam.pdf  1.11 MB
  192  LVTS-2011 - Người Tổ Chức Trong Đồng Phạm Theo Luật Hình Sự Việt Nam.pdf  1.30 MB
  193  LVTS-2011 - Những Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn Về Lỗi Vô Ý Trong Luật Hình Sự Việt Nam.pdf  1.53 MB
  194  LVTS-2011 - Những Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn Về Quyết Định Hình Phạt Trong Trường Hợp Chuẩn Bị Phạm Tội.pdf  1.24 MB
  195  LVTS-2011 - Những Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn Về Trách Nhiệm Hình Sự Đối Với Tội Hoạt Động.pdf  1.50 MB
  196  LVTS-2011 - Tình Thế Cấp Thiết Trong Luật Hình Sự Việt Nam.pdf  1.16 MB
  197  LVTS-2011 - Tội Phạm Hóa Và Phi Tội Phạm Hóa Trong Bộ Luật Hình Sự Việt Nam Năm 1999.pdf  1.04 MB
  198  LVTS-2011 - Tội Vi Phạm Quy Định Về Điều Khiển Phương Tiện Giao Thông Đường Bộ Trong Luật Hình Sự Việt Nam.pdf  1.28 MB
  199  LVTS-2011 - Tội Vô Ý Làm Chết Người Trong Luật Hình Sự Việt Nam.pdf  1.38 MB
  200  LVTS-2011 - Tội Xâm Phạm Chỗ Ở Của Công Dân Trong Luật Hình Sự Việt Nam.pdf  0.93 MB
  201  LVTS-2011 - Tội Xâm Phạm Quyền Bình Đẳng Của Phụ Nữ Theo Luật Hình Sự Việt Nam.pdf  1.00 MB
  202  LVTS-2011 - Tội Đua Xe Trái Phép Trong Luật Hình Sự Việt Nam.pdf  1.69 MB
  203  LVTS-2011 - Định Tội Danh Với Nhóm Tội Xâm Phạm Sở Hữu Tại Tỉnh Bình Định Giai Đoạn 2006 - 2010.pdf  1.37 MB
  204  LVTS-2012 - Biện Pháp Bắt Người Đang Bị Truy Nã Trong Luật Tố Tụng Hình Sự Việt Nam.pdf  1.35 MB
  205  LVTS-2012 - Chuẩn Bị Xét Xử Vụ Án Hình Sự - Thực Trạng Và Giải Pháp.pdf  1.73 MB
  206  LVTS-2012 - Chế Định Chuẩn Bị Phạm Tội Trong Luật Hình Sự Việt Nam.pdf  0.85 MB
  207  LVTS-2012 - Chế Định Miễn Chấp Hành Hình Phạt Trong Luật Hình Sự Việt Nam.pdf  1.25 MB
  208  LVTS-2012 - Chức Năng Của Việt Kiểm Sát Trong Giai Đoạn Xét Xử Vụ Án Hình Sự.pdf  0.85 MB
  209  LVTS-2012 - Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Viện Kiểm Sát Trong Giai Đoạn Điều Tra Các Vụ Án Hình Sự.pdf  1.67 MB
  210  LVTS-2012 - Các Tội Xâm Phạm Hoạt Động Tư Pháp Mà Người Phạm Tội Là Cán Bộ Thuộc Các Cơ Quan Tư Pháp.pdf  0.86 MB
  211  LVTS-2012 - Cơ Quan Điều Tra Hình Sự Quân Đội Nhân Dân Việt Nam - Một Số Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn.pdf  0.88 MB
  212  LVTS-2012 - Dấu Hiệu Chống Người Thi Hành Công Vụ Trong Luật Hình Sự Việt Nam.pdf  1.59 MB
  213  LVTS-2012 - Dấu Hiệu Hậu Quả Phạm Tội Trong Mặt Khách Quan Của Tội Phạm Theo Luật Hình Sự Việt Nam.pdf  1.77 MB
  214  LVTS-2012 - Dấu Hiệu Định Khung Của Tội Cướp Tài Sản Theo Quy Định Của Bộ Luật Hình Sự Việt Nam Năm 1999.pdf  1.51 MB
  215  LVTS-2012 - Giai Đoạn Xét Xử Sơ Thẩm Trong Tố Tụng Hình Sự Việt Nam - Những Lý Luận Và Thực Tiễn.pdf  0.78 MB
  216  LVTS-2012 - Gắn Công Tố Với Hoạt Động Điều Tra Trong Tố Tụng Hình Sự Theo Tinh Thần Nghị Quyết Đại Hội Đảng.pdf  8.47 MB
  217  LVTS-2012 - Hình Phạt Tù Chung Thân Trong Luật Hình Sự Việt Nam.pdf  1.55 MB
  218  LVTS-2012 - Hình Phạt Tù Có Thời Hạn Áp Dụng Đối Với Người Chưa Thành Niên Phạm Tội Theo Luật Hình Sự Việt Nam.pdf  0.82 MB
  219  LVTS-2012 - Khách Thể Của Tội Phạm Với Tư Cách Là Một Yếu Tố Cấu Thành Tội Phạm Trong Luật Hình Sự Việt Nam.pdf  1.28 MB
  220  LVTS-2012 - Miễn Trách Nhiệm Hình Sự Đối Với Người Chưa Thành Niên Phạm Tội Theo Luật Hình Sự Việt Nam.pdf  1.19 MB
  221  LVTS-2012 - Mối Liên Hệ Giữa Trách Nhiệm Hình Sự Và Hình Phạt Trong Luật Hình Sự Việt Nam.pdf  1.87 MB
  222  LVTS-2012 - Mối Quan Hệ Giữa Miễn Trách Nhiệm Hình Sự Và Miễn Hình Phạt.pdf  1.87 MB
  223  LVTS-2012 - Một Số Vấn Đề Chủ Yếu Về Pháp Luật Thi Hành Án Hình Sự Việt Nam Trong Việc Bảo Vệ Các Quyền Con Người.pdf  1.21 MB
  224  LVTS-2012 - Một Số Vấn Đề Cơ Bản Về Chế Định Hiệu Lực Của Bộ Luật Hình Sự Trong Pháp Luật Hình Sự Việt Nam.pdf  0.80 MB
  225  LVTS-2012 - Một Số Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn Thi Hành Án Phạt Tù Ở Việt Nam.pdf  1.11 MB
  226  LVTS-2012 - Một Số Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn Về Hành Vi Giết Người Trong Luật Hình Sự Việt Nam.pdf  0.97 MB
  227  LVTS-2012 - Một Số Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn Về Kiểm Soát Xét Xử Vụ Án Hình Sự Của Viện Kiếm Sát Nhân Dân.pdf  1.41 MB
  228  LVTS-2012 - Một Số Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn Về Những Loại Người Đồng Phạm Trong Luật Hình Sự Việt Nam.pdf  1.58 MB
  229  LVTS-2012 - Một Số Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn Về Phạm Tội Nhiều Lần Theo Luật Hình Sự Việt Nam.pdf  1.17 MB
  230  LVTS-2012 - Một Số Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn Về Thực Hành Quyền Công Tố Và Kiểm Sát Xét Xử Phúc Thẩm.pdf  1.18 MB
  231  LVTS-2012 - Một Số Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn Về Tội Tổ Chức Sử Dụng Trái Phép Chất Ma Túy Trong Luật Hình Sự.pdf  1.05 MB
  232  LVTS-2012 - Nguyên Tắc Bảo Hộ Tính Mạng, Sức Khỏe, Danh Dự, Nhân Phẩm, Tài Sản Của Công Dân.pdf  1.20 MB
  233  LVTS-2012 - Nguyên Tắc Thực Hành Quyền Công Tố Và Kiểm Sát Việc Tuân Theo Pháp Luật Trong Tố Tụng Hình Sự.pdf  0.98 MB
  234  LVTS-2012 - Nguyên Tắc Xét Xử Trực Tiếp, Bằng Lời Nói Và Liên Tục Tại Phiên Tòa Trong Luật Tố Tụng Hình Sự.pdf  1.43 MB
  235  LVTS-2012 - Những Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn Về Phạm Tội Có Tính Chất Chuyên Nghiệp Trong Luật Hình Sự Việt Nam.pdf  1.14 MB
  236  LVTS-2012 - Những Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn Về Tuổi Chịu Trách Nhiệm Hình Sự Theo Luật Hình Sự Việt Nam.pdf  1.98 MB
  237  LVTS-2012 - Nâng Cao Chất Lượng Thực Hành Quyền Công Tố Của Viện Kiểm Sát Nhân Dân Cấp Huyện.pdf  0.98 MB
  238  LVTS-2012 - Pháp Luật Hình Sự Phong Kiến Việt Nam Những Đặc Điểm Cơ Bản Và Vấn Đề Lĩnh Hội Một Số Giá Trị.pdf  1.13 MB
  239  LVTS-2012 - Phạm Tội Vì Động Cơ Đê Hèn Với Tư Cách Là Một Tình Tiết Tăng Nặng Trách Nhiệm Hình Sự.pdf  0.81 MB
  240  LVTS-2012 - Tội Lạm Dụng Tín Nhiệm Chiếm Đoạt Tài Sản Có Đối Tượng Là Tài Sản Có Đăng Ký Quyền Sở Hữu, Sử Dụng.pdf  1.00 MB
  241  LVTS-2012 - Tội Vi Phạm Các Quy Định Về Bảo Vệ Động Vật Thuộc Danh Mục Loài Nguy Cấp, Quý, Hiếm Được Ưu Tiên.pdf  1.96 MB
  242  LVTS-2012 - Tội Vi Phạm Các Quy Định Về Quản Lý Rừng Trong Luật Hình Sự Việt Nam.pdf  1.00 MB
  243  LVTS-2012 - Vai Trò Của Viện Kiểm Sát Trong Thủ Tục Giám Đốc Thẩm Các Vụ Án Hình Sự.pdf  1.18 MB
  244  LVTS-2012 - Vị Trí, Vai Trò Và Chức Năng Của Viện Kiểm Sát Trong Giai Đoạn Xét Xử Sơ Thẩm Vụ Án Hình Sự.pdf  1.85 MB
  245  LVTS-2012 - Xét Xử Phúc Thẩm Vụ Án Hình Sự Theo Quy Định Của Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự.pdf  1.64 MB
  246  LVTS-2012 - Địa Vị Pháp Lý Của Người Bị Tạm Giữ, Bị Can, Bị Cáo Trong Tố Tụng Hình Sự.pdf  0.94 MB
  247  LVTS-2012 - Định Tội Danh Đối Với Các Tội Phạm Về Ma Túy.pdf  0.99 MB
  248  LVTS-2012 - Đổi Mới Toà Án Trong Tố Tụng Hình Sự Trước Yêu Cầu Của Công Cuộc Cải Cách Tư Pháp.pdf  1.03 MB
  249  LVTS-2012- Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Viện Kiểm Sát Trong Giai Đoạn Xét Xử Sơ Thẩm Vụ Án Hình Sự Tại Hải Phòng.pdf  1.86 MB
  250  LVTS-2013 - Biện Pháp Ngăn Chặn Bắt Người Phạm Tội Quả Tang Trong Luật Tố Tụng Hình Sự Việt Nam.pdf  0.91 MB
  251  LVTS-2013 - Biện Pháp Tư Pháp Bắt Buộc Chữa Bệnh Trong Luật Hình Sự Việt Nam.pdf  1.40 MB
  252  LVTS-2013 - Biện Pháp Tư Pháp Tịch Thu Vật, Tiền Trực Tiếp Liên Quan Đến Tội Phạm Trong Luật Hình Sự Việt Nam.pdf  0.66 MB
  253  LVTS-2013 - Chế Định Xóa Án Tích Theo Luật Hình Sự Việt Nam-Trên Cơ Sở Các Số Liệu Địa Bàn Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.pdf  0.97 MB
  254  LVTS-2013 - Chức Năng Công Tố Của Viện Kiểm Sát.pdf  0.79 MB
  255  LVTS-2013 - Chứng Minh Trong Giai Đoạn Điều Tra Vụ Án Hình Sự.pdf  1.85 MB
  256  LVTS-2013 - Các Nguyên Tắc Xử Lý Người Chưa Thành Niên Phạm Tội Trong Luật Hình Sự Việt Nam.pdf  1.50 MB
  257  LVTS-2013 - Các Tội Phạm Khác Về Chức Vụ Theo Luật Hình Sự Việt Nam.pdf  1.69 MB
  258  LVTS-2013 - Các Tội Phạm Trong Lĩnh Vực Quản Lý Và Sử Dụng Đất Đai Trong Luật Hình Sự Việt Nam.pdf  2.73 MB
  259  LVTS-2013 - Các Tội Xâm Phạm An Toàn Giao Thông Đường Bộ Theo Luật Hình Sự Việt Nam.pdf  1.30 MB
  260  LVTS-2013 - Các Tội Xâm Phạm Chế Độ Hôn Nhân Và Gia Đình Trong Bộ Luật Hình Sự Năm 1999.pdf  1.92 MB
  261  LVTS-2013 - Các Tội Xâm Phạm Tính Mạng Của Con Người Trong Luật Hình Sự Việt Nam.pdf  1.02 MB
  262  LVTS-2013 - Hoàn Thiện Quy Định Về Tội Rửa Tiền Trong Luật Hình Sự Việt Nam Trên Cơ Sở Kinh Nghiệm Quốc Tế.pdf  0.83 MB
  263  LVTS-2013 - Hoạt Động Kiểm Sát Điều Tra Các Vụ Án Hình Sự Của Viện Kiểm Sát Nhân Dân.pdf  0.87 MB
  264  LVTS-2013 - Miễn Chấp Hành Hình Phạt Theo Luật Hình Sự Việt Nam (Trên Cơ Sở Số Liệu Địa Bàn Tỉnh Đồng Nai).pdf  0.99 MB
  265  LVTS-2013 - Mối Quan Hệ Giữa Các Cơ Quan Tiến Hành Tố Tụng Trong Giải Quyết Vụ Án Hình Sự.pdf  0.81 MB
  266  LVTS-2013 - Một Số Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn Về Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Của Viện Kiểm Sát Nhân Dân.pdf  1.21 MB
  267  LVTS-2013 - Một Số Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn Về Thực Hành Quyền Công Tố Và Kiểm Sát Điều Tra Các Vụ Án Hình Sự.pdf  1.13 MB
  268  LVTS-2013 - Một Số Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn Về Tái Phạm Theo Pháp Luật Hình Sự Việt Nam.pdf  0.79 MB
  269  LVTS-2013 - Một Số Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn Về Tội Ra Bản Án Trái Pháp Luật Trong Luật Hình Sự Việt Nam.pdf  1.87 MB
  270  LVTS-2013 - Nguyên Tắc Bình Đẳng Trước Luật Hình Sự Việt Nam.pdf  1.22 MB
  271  LVTS-2013 - Người Đại Diện Trong Pháp Luật Tố Tụng Dân Sự Hiện Nay Ở Việt Nam.pdf  1.36 MB
  272  LVTS-2013 - Những Cơ Sở Và Căn Cứ Khởi Tố Vụ Án Hình Sự.pdf  0.91 MB
  273  LVTS-2013 - Quyết Định Hình Phạt Nhẹ Hơn Quy Định Của Bộ Luật Hình Sự - Một Số Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn.pdf  1.16 MB
  274  LVTS-2013 - Quyền Bào Chữa Trong Giai Đoạn Xét Xử Sơ Thẩm Vụ Án Hình Sự.pdf  1.58 MB
  275  LVTS-2013 - Thẩm Quyền Của Viện Kiểm Sát Trong Giai Đoạn Truy Tố.pdf  0.88 MB
  276  LVTS-2013 - Thủ Tục Giải Quyết Các Vụ Án Đối Với Người Chưa Thành Niên.pdf  1.37 MB
  277  LVTS-2013 - Thực Trạng Và Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Tranh Tụng Của Kiểm Sát Viên Tại Phiên Tòa Hình Sự.pdf  1.01 MB
  278  LVTS-2013 - Trách Nhiệm Hình Sự Của Người Chưa Thành Niên Phạm Tội Trong Luật Hình Sự Việt Nam.pdf  0.88 MB
  279  LVTS-2013 - Tội Chống Người Thi Hành Công Vụ Trong Luật Hình Sự Việt Nam.pdf  1.20 MB
  280  LVTS-2013 - Tội Hủy Hoại Rừng Trong Luật Hình Sự Việt Nam.pdf  0.85 MB
  281  LVTS-2013 - Tội Trộm Cắp Tài Sản Theo Luật Hình Sự Việt Nam.pdf  1.41 MB
  282  LVTS-2013 - Tội Vi Phạm Các Quy Định Về Sử Dụng Lao Động Trẻ Em Trong Luật Hình Sự Việt Nam.pdf  1.42 MB
  283  LVTS-2013 - Vai Trò Của Hội Đồng Nhân Dân Trong Việc Giám Sát Hoạt Động Của Các Cơ Quan Tiến Hành Tố Tụng.pdf  0.70 MB
  284  LVTS-2013 - Vị Trí Vai Trò Của Thẩm Phán Tòa Án Nhân Dân Cấp Huyện Trong Hoạt Động Xét Xử Các Vụ Án Hình Sự.pdf  1.05 MB
  285  LVTS-2014 - Biện Pháp Bảo Lĩnh Trong Luật Tố Tụng Hình Sự Việt Nam.pdf  1.57 MB
  286  LVTS-2014 - Biện Pháp Ngăn Chặn Trong Giai Đoạn Xét Xử Sơ Thẩm.pdf  0.71 MB
  287  LVTS-2014 - Biện Pháp Ngăn Chặn Trong Giai Đoạn Điều Tra Vụ Án Hình Sự.pdf  1.42 MB
  288  LVTS-2014 - Biện Pháp Tư Pháp-Trả Lại Tài Sản, Sửa Chữa Hoặc Bồi Thường Thiệt Hại Theo Bộ Luật Hình Sự Năm 1999.pdf  1.01 MB
  289  LVTS-2014 - Bảo Vệ Các Quyền Con Người Bằng Các Quy Phạm Về Tội Phạm Trong Pháp Luật Hình Sự Việt Nam.pdf  0.88 MB
  290  LVTS-2014 - Bảo Vệ Quyền Con Người Bằng Các Quy Phạm Về Các Biện Pháp Tha Miễn Trong Pháp Luật Hình Sự.pdf  0.66 MB
  291  LVTS-2014 - Bảo Vệ Quyền Con Người Thông Qua Các Biện Pháp Ngăn Chặn Hạn Chế Quyền Tự Do Theo Quy Định.pdf  0.71 MB
  292  LVTS-2014 - Chế Định Người Bảo Chữa Trong Luật Tố Tụng Hình Sự Việt Nam-Lý Luận Và Thực Tiễn.pdf  1.04 MB
  293  LVTS-2014 - Chế Định Trả Hồ Sơ Để Điều Tra Bổ Sung Của Tòa Án Trên Cơ Sở Thực Tiễn Của Tòa Án Thành Phố Hà Nội.pdf  0.85 MB
  294  LVTS-2014 - Các Biện Pháp Tư Pháp Trong Pháp Luật Hình Sự Việt Nam.pdf  0.90 MB
  295  LVTS-2014 - Các Tội Phạm Về Hối Lộ Theo Luật Hình Sự Việt Nam Và Công Ước Quốc Tế Của Liên Hiệp Quốc.pdf  1.20 MB
  296  LVTS-2014 - Các Tội Phạm Về Ma Túy Trong Luật Hình Sự Việt Nam Và Thực Tiễn Xét Xử Trên Địa Bàn Tỉnh Bắc Ninh.pdf  0.90 MB
  297  LVTS-2014 - Các Tội Phạm Về Mại Dâm Theo Quy Định Của Luật Hình Sự Việt Nam.pdf  1.50 MB
  298  LVTS-2014 - Các Tội Phạm Xâm Hại Tình Dục Trẻ Em Trong Luật Hình Sự Việt Nam.pdf  0.77 MB
  299  LVTS-2014 - Các Tội Xâm Phạm Sở Hữu Không Có Tính Chiếm Đoạt Theo Bộ Luật Hình Sự Năm 1999.pdf  0.77 MB
  300  LVTS-2014 - Các Tội Xâm Phạm Sức Khỏe Của Con Người Theo Luật Hình Sự Việt Nam Và Thực Tiễn Xét Xử.pdf  1.90 MB
  301  LVTS-2014 - Các Tội Xâm Phạm Tính Mạng Của Con Người Trong Quốc Triều Hình Luật Và Sự Kế Thừa Trong Luật Hình Sự.pdf  1.77 MB
  302  LVTS-2014 - Cơ Sơ Lý Luận Và Thực Tiễn Về Tranh Tụng Tại Phiên Tòa Trong Xét Xử Vụ Án Hình Sự Ở Tỉnh Bắc Ninh.pdf  1.03 MB
  303  LVTS-2014 - Hoàn Thiện Pháp Luật Về Quy Định Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Của Thẩm Phán Nhằm Nâng Cao Chất Lượng Xét Xử.pdf  1.24 MB
  304  LVTS-2014 - Hoãn Chấp Hành Hình Phạt Tù, Tạm Đình Chỉ Chấp Hành Hình Phạt Tù Trong Luật Hình Sự Việt Nam.pdf  0.95 MB
  305  LVTS-2014 - Hoạt Động Điều Tra Tội Phạm Về Trật Tự Xã Hội Của Cơ Quan Điều Tra Trong Công An Nhân Dân.pdf  1.50 MB
  306  LVTS-2014 - Hình Phạt Cải Tạo Không Giam Giữ Theo Luật Hình Sự Việt Nam Và Thực Tiễn Áp Dụng.pdf  1.83 MB
  307  LVTS-2014 - Kháng Nghị Giám Đốc Thẩm, Tái Thẩm Trong Tố Tụng Hình Sự Việt Nam.pdf  1.23 MB
  308  LVTS-2014 - Kiểm Sát Hoạt Động Điều Tra - Một Số Vấn Đề Về Lý Luận Và Thực Tiễn.pdf  1.41 MB
  309  LVTS-2014 - Kiểm Sát Tạm Giữ, Tạm Giam Và Thi Hành Án Hình Sự.pdf  0.96 MB
  310  LVTS-2014 - Lợi Dụng Chức Vụ, Quyền Hạn Để Phạm Tội Với Tư Cách Là Một Tình Tiết Tăng Nặng Trách Nhiệm Hình Sự.pdf  0.89 MB
  311  LVTS-2014 - Một Số Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn Về Bảo Vệ Các Quyền Con Người Bằng Pháp Luật Hình Sự Việt Nam.pdf  0.82 MB
  312  LVTS-2014 - Một Số Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn Về Bảo Vệ Các Quyền Con Người Bằng Pháp Luật Tố Tụng Hình Sự.pdf  0.93 MB
  313  LVTS-2014 - Một Số Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn Về Bảo Vệ Quyền Con Người Thông Qua Chế Định Người Bào Chữa.pdf  1.35 MB
  314  LVTS-2014 - Một Số Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn Về Chế Định Án Tích Trong Luật Hình Sự Việt Nam.pdf  1.20 MB
  315  LVTS-2014 - Một Số Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn Về Các Dấu Hiệu Của Lỗi Cố Ý Và Vô Ý Theo Luật Hình Sự Việt Nam.pdf  0.89 MB
  316  LVTS-2014 - Một Số Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn Về Các Tội Tham Nhũng Theo Luật Hình Sự Việt Nam.pdf  1.19 MB
  317  LVTS-2014 - Một Số Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn Về Hoãn Thi Hành Án Trong Luật Thi Hành Án Hình Sự Việt Nam.pdf  0.88 MB
  318  LVTS-2014 - Một Số Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn Về Hoạt Động Sau Phiên Tòa Xét Xử Vụ Án Hình Sự.pdf  1.52 MB
  319  LVTS-2014 - Một Số Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn Về Mặt Khách Quan Của Tội Phạm Trong Luật Hình Sự Việt Nam.pdf  0.89 MB
  320  LVTS-2014 - Một Số Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn Về Thi Hành Hình Phạt Tù Cho Hưởng Án Treo Cải Tạo Không Giam Giữ.pdf  1.54 MB
  321  LVTS-2014 - Một Số Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn Về Thi Hành Hình Phạt Tử Hình.pdf  1.43 MB
  322  LVTS-2014 - Một Số Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn Về Tội Mua Bán Người Trong Luật Hình Sự Việt Nam.pdf  1.03 MB
  323  LVTS-2014 - Một Số Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn Về Tội Phạm Chưa Hoàn Thành Theo Luật Hình Sự Việt Nam.pdf  1.62 MB
  324  LVTS-2014 - Nghiên Cứu So Sánh Về Đối Tượng Chứng Minh Theo Pháp Luật Tố Tụng Hình Sự Việt Nam Và Liên Bang Nga.pdf  1.04 MB
  325  LVTS-2014 - Nghiên Cứu, So Sánh Mô Hình Tố Tụng Hình Sự Tranh Tụng Và Mô Hình Tố Tụng Thẩm Vấn.pdf  0.85 MB
  326  LVTS-2014 - Nguồn Chứng Cứ Trong Pháp Luật Tố Tụng Hình Sự Việt Nam.pdf  1.09 MB
  327  LVTS-2014 - Người Bị Tạm Giữ Trong Tố Tụng Hình Sự.pdf  0.74 MB
  328  LVTS-2014 - Người Tiến Hành Tố Tụng Trong Tòa Án Nhân Dân Theo Luật Tố Tụng Hình Sự Việt Nam.pdf  0.93 MB
  329  LVTS-2014 - Phòng Vệ Chính Đáng Và Các Tội Phạm Do Vượt Quá Giới Hạn Phòng Vệ Chính Đáng Theo Luật Hình Sự.pdf  1.53 MB
  330  LVTS-2014 - Phạt Tiền Với Tư Cách Hình Phạt Bổ Sung Trong Luật Hình Sự Việt Nam.pdf  2.64 MB
  331  LVTS-2014 - Quyết Định Hình Phạt Tù Có Thời Hạn Theo Luật Hình Sự Việt Nam.pdf  1.38 MB
  332  LVTS-2014 - Quyết Định Hình Phạt Đối Với Người Chưa Thành Niên Phạm Nhiều Tội Trong Luật Hình Sự Việt Nam.pdf  1.12 MB
  333  LVTS-2014 - Quyền Của Người Bị Tạm Giam Trước Khi Xét Xử - Một Số Vấn Đề Lí Luận Và Thực Tiễn.pdf  0.89 MB
  334  LVTS-2014 - Quyền Và Nghĩa Vụ Của Người Chấp Hành Hình Phạt Tù-Một Số Vấn Đề Lí Luận Và Thực Tiễn.pdf  0.85 MB
  335  LVTS-2014 - Quá Trình Chứng Minh Trong Tố Tụng Hình Sự.pdf  1.10 MB
  336  LVTS-2014 - Thi Hành Nghĩa Vụ Dân Sự Trong Bản Án Và Quyết Định Hình Sự Của Tòa Án Ở Việt Nam.pdf  1.25 MB
  337  LVTS-2014 - Thẩm Quyền Xét Xử Của Tòa Án Nhân Dân Theo Luật Tố Tụng Hình Sự Việt Nam.pdf  1.72 MB
  338  LVTS-2014 - Thẩm Quyền Điều Tra Của Cơ Quan Điều Tra Hình Sự Trong Quân Đội.pdf  0.73 MB
  339  LVTS-2014 - Thời Hạn Của Các Biện Pháp Ngăn Chặn Trong Tố Tụng Hình Sự Việt Nam.pdf  1.89 MB
  340  LVTS-2014 - Thời Hạn Tố Tụng Trước Xét Xử Trong Luật Tố Tụng Hình Sự Việt Nam.pdf  0.82 MB
  341  LVTS-2014 - Thủ Tục Tố Tụng Tại Phiên Tòa Phúc Thẩm Hình Sự (Trên Cơ Sở Số Liệu Tại Địa Bàn Tỉnh Phú Thọ).pdf  1.33 MB
  342  LVTS-2014 - Thực Hành Quyền Công Tố Và Kiểm Sát Điều Tra Các Tội Xâm Phạm Sức Khỏe Trên Địa Bàn Tỉnh Bắc Ninh.pdf  1.28 MB
  343  LVTS-2014 - Trách Nhiệm Hình Sự Đối Với Các Tội Xâm Phạm Sở Hữu Không Có Tính Chất Chiếm Đoạt Tài Sản.pdf  1.76 MB
  344  LVTS-2014 - Tái Hòa Nhập Xã Hội Đối Với Người Phạm Tội Của Thành Phố Hải Phòng.pdf  1.18 MB
  345  LVTS-2014 - Tái Phạm, Tái Phạm Nguy Hiểm Theo Bộ Luật Hình Sự Việt Nam Năm 1999.pdf  0.74 MB
  346  LVTS-2014 - Tội Buôn Lậu Trong Luật Hình Sự Việt Nam.pdf  1.73 MB
  347  LVTS-2014 - Tội Chế Tạo, Tàng Trữ, Vận Chuyển, Sử Dụng, Mua Bán Trái Phép Hoặc Chiếm Đoạt Vật Liệu Nổ.pdf  1.75 MB
  348  LVTS-2014 - Tội Cướp Giật Tài Sản Theo Luật Hình Sự Việt Nam.pdf  1.07 MB
  349  LVTS-2014 - Tội Cưỡng Đoạt Tài Sản Trong Luật Hình Sự Việt Nam.pdf  1.66 MB
  350  LVTS-2014 - Tội Gây Ô Nhiễm Môi Trường Trong Luật Hình Sự Việt Nam.pdf  0.88 MB
  351  LVTS-2014 - Tội Không Cứu Giúp Người Đang Ở Trong Tình Trạng Nguy Hiểm Đến Tính Mạng Theo Luật Hình Sự Việt Nam.pdf  1.32 MB
  352  LVTS-2014 - Tội Làm Nhục Người Khác Theo Luật Hình Sự Việt Nam.pdf  1.32 MB
  353  LVTS-2014 - Tội Lợi Dụng Các Quyền Tự Do Dân Chủ Xâm Phạm Lợi Ích Của Nhà Nước.pdf  1.07 MB
  354  LVTS-2014 - Tội Lừa Đảo Chiếm Đoạt Tài Sản Trong Luật Hình Sự Việt Nam.pdf  1.23 MB
  355  LVTS-2014 - Tội Mua Bán Người, Mua Bán Trẻ Em Trên Địa Bàn Tỉnh Hà Giang - Một Số Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn.pdf  0.82 MB
  356  LVTS-2014 - Tội Môi Giới Mại Dâm Trong Luật Hình Sự Việt Nam-Trên Cơ Sở Nghiên Cứu Thực Tiễn Địa Bàn Hà Nội.pdf  0.90 MB
  357  LVTS-2014 - Tội Sản Xuất, Buôn Bán Hàng Giả Theo Điều 156 Bộ Luật Hình Sự Năm 1999.pdf  1.24 MB
  358  LVTS-2014 - Tội Sản Xuất, Tàng Trữ, Vận Chuyển, Buôn Bán Hàng Cấm Trong Luật Hình Sự Việt Nam.pdf  1.04 MB
  359  LVTS-2014 - Tội Sử Dụng Trái Phép Tài Sản Theo Luật Hình Sự Việt Nam.pdf  1.14 MB
  360  LVTS-2014 - Tội Trốn Khỏi Nơi Giam, Giữ Hoặc Trốn Khi Đang Bị Dẫn Giải, Đang Bị Xét Xử Theo Pháp Luật Hình Sự.pdf  0.82 MB
  361  LVTS-2014 - Tội Vu Khống Trong Luật Hình Sự Việt Nam.pdf  1.05 MB
  362  LVTS-2014 - Tội Đánh Bạc Theo Luật Hình Sự Việt Nam Và Thực Tiễn Xét Xử Trên Địa Bàn Tỉnh Hòa Bình.pdf  1.30 MB
  363  LVTS-2014 - Tự Ý Nửa Chừng Chấm Dứt Việc Phạm Tội Theo Luật Hình Sự Việt Nam.pdf  0.88 MB
  364  LVTS-2014 - Vai Trò Của Luật Sư-Người Bào Chữa Trong Giai Đoạn Xét Xử Sơ Thẩm Vụ Án Hình Sự Ở Việt Nam Hiện Nay.pdf  0.87 MB
  365  LVTS-2014 - Vai Trò Của Thẩm Phán Tòa Án Nhân Dân Cấp Quận, Huyện Trong Xét Xử Các Vụ Án Hình Sự.pdf  1.20 MB
  366  LVTS-2014 - Vai Trò Của Viện Kiểm Sát Trong Việc Khởi Tố Vụ Án Hình Sự.pdf  1.00 MB
  367  LVTS-2014 - Vai Trò Của Viện Kiểm Sát Trong Áp Dụng Các Biện Pháp Ngăn Chặn Trong Giai Đoạn Điều Tra, Truy Tố.pdf  0.96 MB
  368  LVTS-2014 - Viện Kiểm Sát Với Vai Trò Bảo Vệ Quyền Con Người Trong Tố Tụng Hình Sự Việt Nam.pdf  0.88 MB
  369  LVTS-2014 - Vấn Đề Loại Bỏ Hình Phạt Tử Hình Trong Các Tội Xâm Phạm Trật Tự Quản Lý Kinh Tế Và Các Tội Phạm.pdf  1.13 MB
  370  LVTS-2014 - Vị Trí, Vai Trò Của Thẩm Phán Toà Án Nhân Dân Cấp Tỉnh Trong Hoạt Động Xét Xử Các Vụ Án Hình Sự.pdf  1.13 MB
  371  LVTS-2014 - Xét Xử Vụ Án Có Bị Cáo Là Người Chưa Thành Niên Theo Luật Tố Tụng Hình Sự Việt Nam.pdf  0.88 MB
  372  LVTS-2014 - Án Treo Và Thực Tiễn Áp Dụng Tại Địa Bàn Tỉnh Hải Dương.pdf  0.87 MB
  373  LVTS-2014 - Định Tội Danh Đối Với Tội Đánh Bạc Theo Luật Hình Sự Việt Nam.pdf  0.96 MB
  374  LVTS-2014 - Đối Tượng Chứng Minh Trong Vụ Án Hình Sự Mà Bị Can, Bị Cáo Là Người Chưa Thành Niên.pdf  0.70 MB
  375  LVTS-2015 - Biện Pháp Ngăn Chặn Áp Dụng Đối Với Người Chưa Thành Niên Trong Tố Tụng Hình Sự Việt Nam (Trên Cơ Sở Số Liệu Thực Tiễn Địa Bàn Tỉnh Hà Nam).pdf  1.29 MB
  376  LVTS-2015 - Biện Pháp Tạm Giam Trong Luật Tố Tụng Hình Sự Việt Nam.pdf  1.02 MB
  377  LVTS-2015 - Biện Pháp Điều Tra Khám Xét Theo Luật Tố Tụng Hình Sự Việt Nam.pdf  1.33 MB
  378  LVTS-2015 - Biện Pháp Đặt Tiền Hoặc Tài Sản Có Giá Trị Để Bảo Đảm Trong Tố Tụng Hình Sự.pdf  0.94 MB
  379  LVTS-2015 - Bảo Vệ Quyền Con Người Bằng Chế Định Loại Trừ Trách Nhiệm Hình Sự Trong Pháp Luật Hình Sự Việt Nam.pdf  1.62 MB
  380  LVTS-2015 - Bảo Vệ Quyền Con Người Trong Giai Đoạn Khởi Tố Điều Tra Vụ Án Hình Sự.pdf  1.16 MB
  381  LVTS-2015 - Bảo Đảm Quyền Con Người Của Người Bị Tạm Giữ Bị Can Bị Cáo Trong Luật Tố Tụng Hình Sự Việt Nam (Trên Cơ Sở Số Liệu Thực Tiễn Địa Bàn Tỉnh Đắk Lắk).pdf  1.51 MB
  382  LVTS-2015 - Bảo Đảm Quyền Con Người Của Những Người Bị Hạn Chế Quyền Tự Do Trong Luật Tố Tụng Hình Sự Việt Nam.pdf  1.53 MB
  383  LVTS-2015 - Bảo Đảm Quyền Con Người Của Phạm Nhân Theo Pháp Luật Việt Nam.pdf  1.31 MB
  384  LVTS-2015 - Bảo Đảm Quyền Con Người Trong Giai Đoạn Khởi Tố Điều Tra Vụ Án Hình Sự Của Viện Kiểm Sát Nhân Dân.pdf  1.09 MB
  385  LVTS-2015 - Bảo Đảm Quyền Con Người Trong Hoạt Động Bắt Tạm Giữ Tạm Giam Theo Luật Tố Tụng Hình Sự Việt Nam (Trên Cơ Sở Số Liệu Thực Tiễn Địa Bàn Tỉnh Đắk Lắk).pdf  1.07 MB
  386  LVTS-2015 - Bảo Đảm Quyền Con Người Trong Hoạt Động Xét Xử Các Vụ Án Hình Sự Trên Cơ Sở Số Liệu Tỉnh Đắk Nông.pdf  1.62 MB
  387  LVTS-2015 - Bảo Đảm Quyền Con Người Trong Thực Hành Quyền Công Tố Của Viện Kiểm Sát Nhân Dân (Trên Cơ Sở Số Liệu Tại Địa Bàn Tỉnh Hà Giang).pdf  2.06 MB
  388  LVTS-2015 - Bảo Đảm Quyền Con Người Trong Tố Tụng Hình Sự Đối Với Người Bị Tạm Giữ Tạm Giam (Cơ Sở Nghiên Cứu Thực Tiễn Địa Bàn Thành Phố Hà Nội).pdf  1.89 MB
  389  LVTS-2015 - Bảo Đảm Quyền Con Người Đối Với Người Bị Bắt Trong Giai Đoạn Điều Tra Vụ Án Hình Sự.pdf  0.97 MB
  390  LVTS-2015 - Chế Định Chuẩn Bị Phạm Tội Trong Luật Hình Sự Việt Nam.pdf  1.00 MB
  391  LVTS-2015 - Chế Định Dẫn Độ Trong Hợp Tác Quốc Tế Theo Luật Tố Tụng Hình Sự Việt Nam.pdf  1.18 MB
  392  LVTS-2015 - Chủ Thể Gỡ Tội - Một Số Vấn Đề Lí Luận Và Thực Tiễn.pdf  1.17 MB
  393  LVTS-2015 - Chủ Thể Đặc Biệt Trong Luật Hình Sự Việt Nam.pdf  1.40 MB
  394  LVTS-2015 - Chức Năng Thực Hành Quyền Công Tố Của Viện Kiểm Sát Nhân Dân (Trên Cơ Sở Số Liệu Thực Tiễn Địa Bàn Tỉnh Đắk Nông).pdf  1.42 MB
  395  LVTS-2015 - Chứng Minh Trong Giai Đoạn Xét Xử Vụ Án Hình Sự (Trên Cơ Sở Số Liệu Thực Tiễn Địa Bàn Tỉnh Đắk Lắk).pdf  0.96 MB
  396  LVTS-2015 - Các Biện Pháp Ngăn Chặn Đối Với Bị Can, Bị Cáo Là Người Chưa Thành Niên Phạm Tội.pdf  0.88 MB
  397  LVTS-2015 - Các Biện Pháp Ngăn Chặn Đối Với Người Chưa Thành Niên Phạm Tội.pdf  0.71 MB
  398  LVTS-2015 - Các Tình Tiết Giảm Nhẹ Trách Nhiệm Hình Sự Thuộc Về Nhân Thân Người Phạm Tội.pdf  1.76 MB
  399  LVTS-2015 - Các Tình Tiết Loại Trừ Trách Nhiệm Hình Sự Trong Luật Hình Sự Việt Nam.pdf  0.91 MB
  400  LVTS-2015 - Các Tình Tiết Tăng Nặng Thuộc Mặt Chủ Quan Của Tội Giết Người.pdf  1.22 MB
  401  LVTS-2015 - Các Tình Tiết Tăng Nặng Trách Nhiệm Hình Sự Theo Luật Hình Sự Việt Nam (Trên Cơ Sở Số Liệu Thực Tiễn Địa Bàn Tỉnh Đắk Lắk).pdf  1.14 MB
  402  LVTS-2015 - Các Tội Có Liên Quan Đến HIV Trong Luật Hình Sự Việt Nam.pdf  1.05 MB
  403  LVTS-2015 - Các Tội Phạm Do Vượt Quá Giới Hạn Phòng Vệ Chính Đáng Theo Luật Hình Sự Việt Nam.pdf  0.83 MB
  404  LVTS-2015 - Các Tội Phạm Liên Quan Đến Đánh Bạc Theo Luật Hình Sự Việt Nam (Trên Cơ Sở Nghiên Cứu Thực Tiễn Địa Bàn Thành Phố Hồ Chí Minh).pdf  1.20 MB
  405  LVTS-2015 - Các Tội Phạm Tham Nhũng Trong Luật Hình Sự Việt Nam.pdf  1.36 MB
  406  LVTS-2015 - Các Tội Phạm Tình Dục Trong Luật Hình Sự Việt Nam.pdf  1.14 MB
  407  LVTS-2015 - Các Tội Phạm Về Khủng Bố Theo Luật Hình Sự Việt Nam.pdf  1.06 MB
  408  LVTS-2015 - Các Tội Phạm Được Thực Hiện Trong Trạng Thái Tinh Thần Bị Kích Động Mạnh Theo Luật Hình Sự Việt Nam.pdf  0.72 MB
  409  LVTS-2015 - Các Tội Vi Phạm An Toàn Giao Thông Đường Bộ Theo Luật Hình Sự Việt Nam (Trên Cơ Sở Số Liệu Thực Tiễn Địa Bàn Tỉnh Quảng Ngãi).pdf  1.12 MB
  410  LVTS-2015 - Các Tội Về Chế Tạo Tàng Trữ, Vận Chuyển, Sử Dụng Mua Bán Trái Phép Hoặc Chiếm Đoạt Vũ Khí Quân Dụng.pdf  1.67 MB
  411  LVTS-2015 - Các Tội Xâm Hại Tình Dục Trẻ Em - Quy Định Của Pháp Luật Hình Sự Việt Nam Và Nghiên Cứu So Sánh Với Một Số Nước.pdf  1.52 MB
  412  LVTS-2015 - Các Tội Xâm Phạm Bí Mật Nhà Nước Trong Luật Hình Sự Việt Nam.pdf  1.06 MB
  413  LVTS-2015 - Các Tội Xâm Phạm Các Quy Định Về Quản Lý Và Bảo Vệ Rừng Trong Luật Hình Sự Việt Nam.pdf  0.67 MB
  414  LVTS-2015 - Các Tội Xâm Phạm Hoạt Động Tư Pháp Mà Chủ Yếu Là Người Trong Các Cơ Quan Tiến Hành Tố Tụng.pdf  1.07 MB
  415  LVTS-2015 - Các Tội Xâm Phạm Hoạt Động Tư Pháp Trong Luật Hình Sự Việt Nam.pdf  1.48 MB
  416  LVTS-2015 - Các Tội Xâm Phạm Nhân Phẩm, Danh Dự Của Con Người Trong Luật Hình Sự Việt Nam.pdf  1.10 MB
  417  LVTS-2015 - Các Tội Xâm Phạm Sở Hữu Trong Quốc Triều Hình Luật Trong Sự So Sánh Với Bộ Luật Hình Sự Việt Nam Năm 1999.pdf  1.24 MB
  418  LVTS-2015 - Các Tội Xâm Phạm Trật Tự An Toàn Giao Thông Đường Bộ Theo Luật Hình Sự Việt Nam.pdf  1.22 MB
  419  LVTS-2015 - Các Tội Xâm Phạm Trật Tự Quản Lý Kinh Tế Trong Lĩnh Vực Hoàn Thuế Giá Trị Gia Tăng Theo Luật Hình Sự Việt.pdf  1.18 MB
  420  LVTS-2015 - Các Tội Xâm Phạm Tình Dục Trẻ Em Trong Luật Hình Sự Việt Nam (Trên Cơ Sở Nghiên Cứu Thực Tiễn Địa Bàn Thành Phố Hà Nội).pdf  1.29 MB
  421  LVTS-2015 - Cơ Quan Điều Tra Của Viện Kiểm Sát Nhân Dân - Một Số Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn.pdf  0.93 MB
  422  LVTS-2015 - Dấu Hiệu Định Lượng Trong Luật Hình Sự Việt Nam.pdf  0.62 MB
  423  LVTS-2015 - Giám Định Tư Pháp Trong Tố Tụng Hình Sự (Trên Cơ Sở Số Liệu Thực Tiễn Địa Bàn Thành Phố Hà Nội).pdf  1.64 MB
  424  LVTS-2015 - Giải Quyết Vấn Đề Dân Sự Trong Vụ Án Hình Sự Và Thực Tiễn Áp Dụng Trên Địa Bàn Tỉnh Hà Giang.pdf  1.09 MB
  425  LVTS-2015 - Hoàn Thiện Địa Vị Pháp Lý Của Bị Can, Bị Cáo Là Người Chưa Thành Niên Trong Tố Tụng Hình Sự Việt Nam.pdf  1.22 MB
  426  LVTS-2015 - Hình Phạt Tiền Trong Luật Hình Sự Việt Nam.pdf  1.10 MB
  427  LVTS-2015 - Hình Phạt Tù Có Thời Hạn Và Công Tác Tái Hòa Nhập Đối Với Người Mãn Hạn Tù Ở Nước Ta (Trên Cơ Sở Nghiên Cứu Thực Tiễn Địa Bàn Tỉnh Phú Thọ).pdf  1.18 MB
  428  LVTS-2015 - Hình Sự Hóa Trách Nhiệm Của Pháp Nhân Đối Với Các Tội Phạm Về Chức Vụ Trong Luật Hình Sự Việt Nam.pdf  1.46 MB
  429  LVTS-2015 - Hỏi Cung Bị Can Trong Luật Tố Tụng Hình Sự Việt Nam.pdf  0.87 MB
  430  LVTS-2015 - Kiểm Sát Hoạt Động Xét Xử Sơ Thẩm Vụ Án Hình Sự (Trên Cơ Sở Nghiên Cứu Thực Tiễn Địa Bàn Tỉnh Hòa Bình).pdf  1.33 MB
  431  LVTS-2015 - Kiểm Sát Việc Giải Quyết Tin Báo Tố Giác Tội Phạm Trong Luật Tố Tụng Hình Sự Việt Nam.pdf  1.07 MB
  432  LVTS-2015 - Kiểm Sát Việc Tuân Theo Pháp Luật Trong Hoạt Động Điều Tra Của Viện Kiểm Sát Nhân Dân.pdf  1.13 MB
  433  LVTS-2015 - Miễn Trách Nhiệm Hình Sự Theo Luật Hình Sự Việt Nam Và Thực Tiễn Áp Dụng Trên Địa Bàn Tỉnh Đắk Lắk.pdf  1.32 MB
  434  LVTS-2015 - Mặt Chủ Quan Của Tội Phạm Trong Luật Hình Sự Việt Nam.pdf  1.08 MB
  435  LVTS-2015 - Một Số Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn Vê Địa Vị Pháp Lý Của Bị Cáo Trong Luật Tố Tụng Hình Sự Việt Nam.pdf  1.49 MB
  436  LVTS-2015 - Một Số Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn Về Chủ Thể Chịu Trách Nhiệm Hình Sự Theo Luật Hình Sự Việt Nam.pdf  0.94 MB
  437  LVTS-2015 - Một Số Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn Về Các Tội Làm Lây Lan Dịch Bệnh Nguy Hiểm Cho Người Động Vật Thực Vật Trong Luật Hình Sự Việt Nam.pdf  1.04 MB
  438  LVTS-2015 - Một Số Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn Về Hành Vi Phạm Tội Trong Luật Hình Sự Việt Nam.pdf  1.88 MB
  439  LVTS-2015 - Nguyên Tắc Bình Đẳng Trước Tòa Án Trong Luật Tố Tụng Hình Sự Việt Nam.pdf  1.23 MB
  440  LVTS-2015 - Nguyên Tắc Bảo Đảm Pháp Chế Xã Hội Chủ Nghĩa Trong Luật Tố Tụng Hình Sự Việt Nam Và Việc Thực Hiện Trong Giai Đoạn Xét Xử Sơ Thẩm Hình Sự.pdf  1.37 MB
  441  LVTS-2015 - Nguyên Tắc Bảo Đảm Quyền Bào Chữa Trong Luật Tố Tụng Hình Sự Việt Nam.pdf  0.93 MB
  442  LVTS-2015 - Nguyên Tắc Bảo Đảm Quyền Bình Đẳng Của Mọi Công Dân Trước Pháp Luật Theo Luật Tố Tụng Hình Sự.pdf  0.61 MB
  443  LVTS-2015 - Nguyên Tắc Công Bằng Trong Luật Hình Sự Việt Nam (Trên Cơ Sở Số Liệu Thực Tiễn Địa Bàn Tỉnh Đắk Lắk).pdf  1.23 MB
  444  LVTS-2015 - Nguyên Tắc Giám Đốc Việc Xét Xử Trong Luật Tố Tụng Hình Sự Việt Nam.pdf  1.03 MB
  445  LVTS-2015 - Nguyên Tắc Hai Cấp Xét Xử Với Việc Bảo Vệ Quyền Con Người Trong Luật Tố Tụng Hình Sự Việt Nam.pdf  0.95 MB
  446  LVTS-2015 - Nguyên Tắc Thẩm Phán Và Hội Thẩm Xét Xử Độc Lập và Chỉ Tuân Theo Pháp Luật Theo Luật Tố Tụng Hình Sự Việt Nam.pdf  1.17 MB
  447  LVTS-2015 - Nguyên Tắc Xử Lý Về Hình Sự Trong Luật Hình Sự Việt Nam.pdf  0.98 MB
  448  LVTS-2015 - Người Bào Chữa Người Bảo Vệ Quyền Lợi Cho Đương Sự Là Trợ Giúp Viên Pháp Lý Trong Tố Tụng Hình Sự (Trên Cơ Sở Thực Tiễn Tại Tỉnh Yên Bái).pdf  1.37 MB
  449  LVTS-2015 - Người Giúp Sức Trong Đồng Phạm Theo Luật Hình Sự Việt Nam.pdf  0.77 MB
  450  LVTS-2015 - Người Làm Chứng Trong Luật Tố Tụng Hình Sự Việt Nam.pdf  0.78 MB
  451  LVTS-2015 - Người Tiến Hành Tố Tụng Thuộc Viện Kiểm Sát Nhân Dân Theo Luật Tố Tụng Hình Sự Việt Nam (Trên Cơ Sở Số Liệu Thực Tiễn Địa Bàn Thành Phố Hà Nội).pdf  1.30 MB
  452  LVTS-2015 - Người Tiến Hành Tố Tụng Trong Cơ Quan Tòa Án Nhân Dân.pdf  0.77 MB
  453  LVTS-2015 - Nhân Thân Người Phạm Tội Với Việc Quyết Định Hình Phạt Từ Thực Tiễn Thành Phố Hà Nội.pdf  1.59 MB
  454  LVTS-2015 - Những Căn Cứ Không Được Khởi Tố Vụ Án Hình Sự Theo Luật Tố Tụng Hình Sự Việt Nam.pdf  0.84 MB
  455  LVTS-2015 - Những Người Tiến Hành Tố Tụng Trong Cơ Quan Điều Tra.pdf  0.96 MB
  456  LVTS-2015 - Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Xét Xử Vụ Án Tham Nhũng Của Tòa Án Nhân Dân Ở Việt Nam Hiện Nay.pdf  1.51 MB
  457  LVTS-2015 - Pháp Luật Hình Sự Việt Nam Về Tội Gây Rối Trật Tự Công Cộng Và Thực Tiễn Xét Xử.pdf  0.85 MB
  458  LVTS-2015 - Phân Hóa Trách Nhiệm Hình Sự Trong Các Quy Định Của Quốc Triều Hình Luật - Bài Học Lịch Sử Cho Hoàn Thiện Các Quy Định Của Bộ Luật Hình Sự Việt Nam Hiện Hành.pdf  1.44 MB
  459  LVTS-2015 - Phạm Nhiều Tội Trong Luật Hình Sự Việt Nam.pdf  0.99 MB
  460  LVTS-2015 - Phạm Tội Có Tổ Chức Theo Luật Hình Sự Việt Nam (Trên Cơ Sở Số Liệu Thực Tiễn Địa Bàn Tỉnh Đắk Lắk).pdf  1.38 MB
  461  LVTS-2015 - Quyết Định Hình Phạt Nhẹ Hơn Quy Định Của Bộ Luật Hình Sự Trong Luật Hình Sự Việt Nam.pdf  0.98 MB
  462  LVTS-2015 - Quyết Định Hình Phạt Trong Trường Hợp Chuẩn Bị Phạm Tội, Phạm Tội Chưa Đạt Theo Luật Hình Sự.pdf  1.27 MB
  463  LVTS-2015 - Quyết Định Hình Phạt Trong Trường Hợp Phạm Nhiều Tội Theo Luật Hình Sự Việt Nam.pdf  0.72 MB
  464  LVTS-2015 - Quyết Định Hình Phạt Đối Với Các Tội Xâm Phạm Sở Hữu.pdf  1.70 MB
  465  LVTS-2015 - Quyết Định Hình Phạt Đối Với Người Chưa Thành Niên Phạm Tội Theo Luật Hình Sự Việt Nam Tỉnh Đắk Lắk.pdf  1.39 MB
  466  LVTS-2015 - Quyền Sửa Bản Án Sơ Thẩm Của Tòa Án Phúc Thẩm Theo Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự Năm 2003.pdf  0.65 MB
  467  LVTS-2015 - Quyền Được Xét Xử Công Bằng Trong Tố Tụng Hình Sự Việt Nam.pdf  0.80 MB
  468  LVTS-2015 - Thu Thập Đánh Giá Chứng Cứ Trong Luật Tố Tụng Hình Sự (Trên Cơ Sở Số Liệu Thực Tiễn Địa Bàn Tỉnh Đắk Lắk).pdf  1.03 MB
  469  LVTS-2015 - Thủ Tục Giải Quyết Vụ Án Đối Với Tội Cố Ý Gây Thương Tích Hoặc Gây Tổn Hại Cho Sức Khỏe Của Người Khác.pdf  1.48 MB
  470  LVTS-2015 - Thủ Tục Tố Tụng Tại Phiên Tòa Xét Xử Sơ Thẩm Theo Luật Tố Tụng Hình Sự Việt Nam.pdf  0.77 MB
  471  LVTS-2015 - Thủ Tục Tố Tụng Đối Với Người Chưa Thành Niên Trong Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự Việt Nam (Trên Cơ Sở Số Liệu Thực Tiễn Địa Bàn Thành Phố Hà Nội).pdf  1.21 MB
  472  LVTS-2015 - Thực Hành Quyền Công Tố Và Kiểm Sát Điều Tra Các Vụ Án Hình Sự Có Bị Can Là Người Dân Tộc Thiểu Số Trên Địa Bàn Tỉnh Hà Giang.pdf  1.27 MB
  473  LVTS-2015 - Thực Hành Quyền Công Tố Và Kiểm Sát Điều Tra Vụ Án Gây Rối Trật Tự Công Cộng.pdf  0.98 MB
  474  LVTS-2015 - Thực Hành Quyền Công Tố Và Kiểm Sát Điều Tra Đối Với Các Tội Xâm Phạm Sở Hữu Có Tính Chất Chiếm Đoạt.pdf  1.20 MB
  475  LVTS-2015 - Tranh Tụng Trong Xét Xử Theo Luật Tố Tụng Hình Sự Việt Nam.pdf  1.38 MB
  476  LVTS-2015 - Trách Nhiệm Hình Sự Đối Với Các Tội Xâm Phạm Nhân Phẩm, Danh Dự Của Con Người Trong Luật Hình Sự.pdf  0.85 MB
  477  LVTS-2015 - Tình Tiết Giảm Nhẹ Trách Nhiệm Hình Sự (Người Phạm Tội Tự Nguyện Sửa Chữa Bồi Thường Thiệt Hại Khắc Phục Hậu Quả) Trong Luật Hình Sự Việt Nam.pdf  1.73 MB
  478  LVTS-2015 - Tình Tiết Phạm Tội Đối Với Trẻ Em Trong Pháp Luật Hình Sự Việt Nam.pdf  0.77 MB
  479  LVTS-2015 - Tòa Án Với Vai Trò Bảo Vệ Quyền Con Người Thông Qua Hoạt Động Xét Xử Các Vụ Án Hình Sự.pdf  0.72 MB
  480  LVTS-2015 - Tổng Hợp Hình Phạt Trong Luật Hình Sự Việt Nam Và Thực Tiễn Áp Dụng Trên Địa Bàn Tỉnh Hà Giang.pdf  0.84 MB
  481  LVTS-2015 - Tổng Hợp Hình Phạt Trong Những Trường Hợp Đặc Biệt Theo Luật Hình Sự Việt Nam (Trên Cơ Sở Nghiên Cứu Thực Tiễn Địa Bàn Tỉnh Hải Dương).pdf  0.63 MB
  482  LVTS-2015 - Tội Chứa Mại Dâm Trong Luật Hình Sự Việt Nam (Trên Cơ Sở Số Liệu Thực Tiễn Địa Bàn Tỉnh Thái Bình).pdf  1.50 MB
  483  LVTS-2015 - Tội Cố Ý Công Bố Thông Tin Sai Lệch Hoặc Che Giấu Sự Thật Trong Hoạt Động Chứng Khoán Theo Luật Hình Sự Việt Nam.pdf  1.03 MB
  484  LVTS-2015 - Tội Cố Ý Gây Thương Tích Hoặc Gây Tổn Hại Sức Khỏe Của Người Khác Trong Trạng Thái Tinh Thần Bị Kích.pdf  0.70 MB
  485  LVTS-2015 - Tội Cố Ý Làm Trái Quy Định Của Nhà Nước Về Quản Lý Kinh Tế Gây Hậu Quả Nghiêm Trọng-Tỉnh Nghệ An.pdf  0.68 MB
  486  LVTS-2015 - Tội Giao Cấu Với Trẻ Em Trong Luật Hình Sự Việt Nam.pdf  0.76 MB
  487  LVTS-2015 - Tội Giết Con Mới Đẻ Trong Luật Hình Sự Việt Nam.pdf  1.66 MB
  488  LVTS-2015 - Tội Hành Hạ Người Khác Trong Luật Hình Sự Việt Nam.pdf  1.84 MB
  489  LVTS-2015 - Tội Hành Nghề Mê Tín, Dị Đoan Theo Luật Hình Sự Việt Nam.pdf  0.65 MB
  490  LVTS-2015 - Tội Hủy Hoại Rừng Trong Luật Hình Sự Việt Nam (Trên Cơ Sở Số Liệu Thực Tiễn Địa Bàn Tỉnh Đắk Lắk).pdf  0.87 MB
  491  LVTS-2015 - Tội Không Thi Hành Án Theo Luật Hình Sự Việt Nam.pdf  1.03 MB
  492  LVTS-2015 - Tội Làm Tàng Trữ Vận Chuyển Lưu Hành Tiền Giả Ngân Phiếu Giả Công Trái Giả Trong Luật Hình Sự Việt Nam (Trên Cơ Sở Nghiên Cứu Thực Tiễn Địa Bàn Tỉnh Phú Thọ).pdf  1.15 MB
  493  LVTS-2015 - Tội Làm, Tàng Trữ, Vận Chuyển, Lưu Hành Séc Giả, Các Giấy Tờ Có Giá Giả Khác Trong Luật Hình Sự.pdf  0.69 MB
  494  LVTS-2015 - Tội Lợi Dụng Chức Vụ Quyền Hạn Gây ảnh Hưởng Đối Với Người Khác Để Trục Lợi Trong Luật Hình Sự Việt Nam.pdf  1.39 MB
  495  LVTS-2015 - Tội Phá Hoại Chính Sách Đoàn Kết Trong Luật Hình Sự Việt Nam (Trên Cơ Sở Số Liệu Thực Tiễn Ở Tây Nguyên).pdf  1.19 MB
  496  LVTS-2015 - Tội Phá Hủy Công Trình Phương Tiện Quan Trọng Về An Ninh Quốc Gia Theo Luật Hình Sự Việt Nam.pdf  1.40 MB
  497  LVTS-2015 - Tội Phá Rối An Ninh Trong Luật Hình Sự Việt Nam (Trên Cơ Sở Số Liệu Thực Tiễn Địa Bàn Tỉnh Đắk Lắk).pdf  1.05 MB
  498  LVTS-2015 - Tội Phạm Chưa Hoàn Thành Theo Luật Hình Sự Việt Nam.pdf  0.77 MB
  499  LVTS-2015 - Tội Thiếu Trách Nhiệm Gây Thiệt Hại Nghiêm Trọng Đến Tài Sản Của Nhà Nước Trong Luật Hình Sự.pdf  0.73 MB
  500  LVTS-2015 - Tội Trốn Thuế Theo Luật Hình Sự Việt Nam (Trên Cơ Sở Số Liệu Thực Tiễn Địa Bàn Thành Phố Hà Nội).pdf  1.34 MB
  501  LVTS-2015 - Tội Trộm Cắp Tài Sản Trong Luật Hình Sự Việt Nam (Trên Cơ Sở Những Số Liệu Ở Địa Bàn Tỉnh Hòa Bình).pdf  1.47 MB
  502  LVTS-2015 - Tội Vi Phạm Quy Định Về Quản Lý Chất Thải Nguy Hại Trong Luật Hình Sự Việt Nam.pdf  1.14 MB
  503  LVTS-2015 - Vai Trò Của Luật Sư Bào Chữa Trong Xét Xử Phúc Thẩm Vụ Án Hình Sự.pdf  1.22 MB
  504  LVTS-2015 - Vai Trò Nhân Thân Người Phạm Tội - Dấu Hiệu Quy Định Trách Nhiệm Hình Sự.pdf  1.18 MB
  505  LVTS-2015 - Xét Xử Sơ Thẩm Của Các Tòa Án Quân Sự.pdf  1.36 MB
  506  LVTS-2015 - Xét Xử Sơ Thẩm Theo Luật Tố Tụng Hình Sự Việt Nam-Trên Cơ Sở Số Liệu Thực Tiễn Địa Bàn Tỉnh Đắk Lắk.pdf  0.92 MB
  507  LVTS-2015 - Xóa Án Tích Theo Luật Hình Sự Việt Nam.pdf  0.76 MB
  508  LVTS-2015 - Đánh Giá Chứng Cứ Trong Luật Tố Tụng Hình Sự Việt Nam..pdf  0.95 MB
  509  LVTS-2015 - Đánh Giá Chứng Cứ Trong Luật Tố Tụng Hình Sự Việt Nam.pdf  1.11 MB
  510  LVTS-2015 - Địa Vị Pháp Lý Của Hội Thẩm Trong Tố Tụng Hình Sự.pdf  1.02 MB
  511  LVTS-2015 - Địa Vị Pháp Lý Của Người Bị Hại Trong Tố Tụng Hình Sự.pdf  1.12 MB
  512  LVTS-2015 - Định Tội Danh Và Quyết Định Hình Phạt Đối Với Tội Tham Ô Tài Sản Trong Luật Hình Sự Việt Nam.pdf  1.07 MB
  513  LVTS-2015 - Định Tội Danh Và Quyết Định Hình Phạt Đối Với Tội Vi Phạm Các Quy Định Về Sử Dụng Đất Đai (Trên Cơ Sở Nghiên Cứu Thực Tiễn Địa Bàn Thành Phố Hà Nội).pdf  0.72 MB
  514  LVTS-2015 - Định Tội Danh Đối Với Tội Cướp Tài Sản Theo Luật Hình Sự Việt Nam.pdf  1.42 MB
  515  LVTS-2015 - Định Tội Danh Đối Với Tội Hủy Hoại Tài Sản Hoặc Cố Ý Làm Hư Hỏng Tài Sản Theo Luật Hình Sự Việt Nam.pdf  0.67 MB
  516  LVTS-2015 - Định Tội Danh Đối Với Tội Lừa Đảo Chiếm Đoạt Tài Sản Theo Luật Hình Sự Việt Nam.pdf  1.28 MB
  517  LVTS-2016 - Bảo Vệ Quyền Con Người Của Người Chưa Thành Niên Phạm Tội Bằng Chế Định Hình Phạt Trong Luật Hình Sự Việt Nam.pdf  1.26 MB
  518  LVTS-2016 - Các Tội Xâm Phạm Chế Độ Gia Đình Theo Luật Hình Sự Việt Nam.pdf  0.87 MB
  519  LVTS-2016 - Các Tội Xâm Phạm Trật Tự Công Cộng Trong Luật Hình Sự Việt Nam (Trên Cơ Sở Thực Tiễn Địa Bàn Tỉnh Hà Giang).pdf  1.26 MB
  520  LVTS-2016 - Tội Cản Trở Việc Thi Hành Án Theo Luật Hình Sự Việt Nam.pdf  1.13 MB
  521  LVTS-2016 - Tội Làm Làm Trữ Vận Chuyển Lưu Hành Tiền Giả Ngân Phiếu Giả Công Trái Giả Theo Luật Hình Sự Việt Nam (Trên Cơ Sở Thực Tiễn Tại Địa Bàn Tỉnh Hà Giang).pdf  0.85 MB
  522  LVTS-2016 - Tội Mua Bán Đánh Tráo Hoặc Chiếm Đoạt Trẻ Em Trong Luật Hình Sự Việt Nam (Trên Cơ Sở Thực Tiễn Địa Bàn Tỉnh Hà Giang).pdf  0.81 MB
  
  Nhận Link Google Drive toàn bộ ebook có giới thiệu trong danh sách trên trong vòng 1h làm việc nếu nhận được thanh toán qua Ngân Hàng hoặc Paypal thành công. (Vui lòng ghi rõ email trong nội dung thanh toán nếu chuyển khoản qua ngân hàng)
   
  Last edited: Jan 24, 2017

Share This Page

Loading