DVD eBook Luận Văn Toán Học - Chuyên Ngành Lý Thuyết Xác Suất Và Thống Kê Toán

Discussion in 'DVD eBook Luận Văn' started by admin, Feb 9, 2017.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  DVD eBook Luận Văn Toán Học
  108 Files | 600 MB; Lý Thuyết Xác Suất & Thống Kê Toán
  --------------
  Hỗ trợ copy USB/HDD/DVD: 300.000 VNĐ
  Ví điện tử Bảo Kim, Ngân Lượng & Paypal: buihuuhanh@gmail.com
  STK: Bùi Hữu Hạnh, 0371003864123, Vietcombank Tân Định-Hồ Chí Minh
  Liên hệ: Mr. Hữu Hạnh, ĐT: 0944625325

  [​IMG]
  Paypal: https://www.paypal.me/buihuuhanh/15
  --------------​
  LATS = Luân Án Tiến Sĩ, LVTS = Luận Văn Thạc Sĩ, LVTN = Luận Văn Tốt Nghiệp
  Code:
  001  LATS-1983 - Về Việc Giải Một Lớp Các Phương Trình Tích Phân Ngẫu Nhiên Liên Quan Đến Lý Thuyết Đổi Mới Bằng Phương Pháp MONTE-CARLO.pdf
  002  LATS-1987 - Thống Kê Epsilon Đủ.pdf
  003  LATS-1989 - Về Một Phương Pháp Xấp Xỉ Giải Bài Toán Điều Khiển Tối Ưu Các Hệ Sai Phân Ngẫu Nhiên Có Ràng Buộc Hỗn Hợp.pdf
  004  LATS-1992 - Một Số Định Lý Giới Hạn Dạng Luật Số Lớn Trong Lý Thuyết Xác Suất Không Giao Hoán.pdf
  005  LATS-1992 - Tích Phân Đối Với Độ Đo Vecto Ngẫu Nhiên Và Toán Tử Ngẫu Nhiên.pdf
  006  LATS-2006 - Tích Phân Ngẫu Nhiên ITO Và Toán Tử Ngẫu Nhiên Trong Không Gian Banach.pdf
  007  LATS-2010 - Nghiên Cứu Tính Ổn Định Và Số Mũ Lyapunov Của Phương Trình Vi Phân Ngẫu Nhiên Itô Tuyến Tính.pdf
  008  LATS-2011 - Một Số Quá Trình Ngẫu Nhiên Phân Thứ Và Ứng Dụng Trong Tài Chính.pdf
  009  LATS-2011 - Thác Triển Khai Toán Tử Ngẫu Nhiên Trong Không Gian Banach Khả Ly.pdf
  010  LATS-2014 - Các Định Lý Giới Hạn Cho Martingale.pdf
  011  LATS-2014 - Lý Thuyết Rủi Ro Ứng Dụng Trong Bảo Hiểm.rar
  012  LATS-2014 - Ước Lượng Và Tính Xác Suất Thiệt Hại Trong Một Sốmô Hình Bảo Hiểm.rar
  013  LATS-2015 - Một Số Bài Toán Tối Ưu Trong Lý Thuyết Xếp Hàng Và Ứng Dụng.pdf
  014  LATS-2015 - Một Số Quá Trình Ngẫu Nhiên Có Bước Nhảy.pdf
  015  LATS-2015 - Phân Tích Thống Kê Dự Báo Và Mô Phỏng Một Số Chuỗi Thời Gian.pdf
  016  LATS-2015 - Về Độ Đo Phổ Ngẫu Nhiên Và Toán Tử Ngẫu Nhiên Trừu Tượng Tuyến Tính.pdf
  017  LATS-2015 - Điểm Bất Động Và Điểm Trùng Nhau Của Toán Tử Hoàn Toàn Ngẫu Nhiên Và Ứng Dụng.pdf
  018  LATS-2016 - Các Định Lý Ergodic Và Luật Số Lớn Đối Với Mảng Các Biến Ngẫu Nhiên Đa Trị.pdf
  019  LATS-2016 - Nghiên Cứu Phân Phối Xác Suất Ổn Định Và Ứng Dụng Trong Thống Kê.pdf
  020  LATS-2016 - Thiết Kế Mặt Đáp Ứng 3-Mức Với Tính Chất Hiệu Ứng Bậc Hai Trực Giao.pdf
  021  LVTN-2011 - Dùng Mô Hình Arima Khảo Sát Chỉ Số Giá Tiêu Dùng CPI.pdf
  022  LVTS-2009 - Khai Triển Trực Giao Của Các Hàm Ngẫu Nhiên.pdf
  023  LVTS-2009 - Quá Trình Levy Và Ứng Dụng Trong Tài Chính.pdf
  024  LVTS-2009 - Ứng Dụng Quá Trình Bán Markov Vào Mô Hình Rủi Ro Trong Bảo Hiểm.pdf
  025  LVTS-2011 - Copula Và Ứng Dụng Trong Tài Chính.pdf
  026  LVTS-2011 - Các Mô Hình Chuỗi Thời Gian Tài Chính.pdf
  027  LVTS-2011 - Các Đại Lượng Đo Lường Rủi Ro Trong Toán Tài Chính.pdf
  028  LVTS-2011 - Kết Luận Thống Kê Về Nhu Cầu Chăm Sóc Sức Khỏe Ở Hải Dương.pdf
  029  LVTS-2011 - Lý Thuyết Cực Trị Và Ứng Dụng Trong Đo Lường Rủi Ro Tài Chính.pdf
  030  LVTS-2011 - Nguyên Lý Độ Chênh Lệch Lớn Và Áp Dụng.pdf
  031  LVTS-2011 - Quá Trình Markov Trên Time Scale.pdf
  032  LVTS-2011 - Tích Phân Ngẫu Nhiên Đối Với Martingale.pdf
  033  LVTS-2011 - Xấp Xỉ Ngẫu Nhiên Và Một Số Ứng Dụng.pdf
  034  LVTS-2012 - Bài Toán Lọc, Dừng Tối Ưu Và Điều Khiển Tối Ưu Quá Trình Ngẫu Nhiên.pdf
  035  LVTS-2012 - Bảo Hộ Trong Thị Trường Không Đầy Đủ.pdf
  036  LVTS-2012 - Hệ Động Lực Ngẫu Nhiên Trên Thang Thời Gian.pdf
  037  LVTS-2012 - Kỳ Vọng Có Điều Kiện Và Một Vài Lớp Biến Ngẫu Nhiên Phụ Thuộc.pdf
  038  LVTS-2012 - Luật Số Lớn Và Định Lý Giới Hạn Trung Tâm Cho MARTINGALE.pdf
  039  LVTS-2012 - Một Số Mô Hình Ngẫu Nhiên Trong Tài Chính.pdf
  040  LVTS-2012 - Phân Phối ổn Định Và Một Số Ứng Dụng Trong Thống Kê.pdf
  041  LVTS-2012 - Phân Tích Số Liệu Của Một Số Công Trình Xây Dựng Bằng Thống Kê Toán Học.pdf
  042  LVTS-2012 - Phân Tích Thống Kê Thổ Nhưỡng Đất Trồng Trọt Của Huyện Thanh Ba - Phú Thọ.pdf
  043  LVTS-2012 - Phương Pháp Mô Phỏng Monte Carlo Và Ứng Dụng Vào Toán Tài Chính.pdf
  044  LVTS-2012 - Phương Trình Toán Tử Ngẫu Nhiên.pdf
  045  LVTS-2012 - Tích Phân Đối Với Độ Đo Ngẫu Nhiên ổn Định Và Độ Đo Ngẫu Nhiên Poisson.pdf
  046  LVTS-2012 - Tính Toán Ngẫu Nhiên Và Một Số ứng Dụng Vào Lĩnh Vực Tài Chính.pdf
  047  LVTS-2012 - Tập Lồi, Tôpô Yếu Trong Không Gian Tuyến Tính Và Độ Đo Xác Suất.pdf
  048  LVTS-2012 - Đánh Giá Chất Lượng Học Tập Của Sinh Viên Trường Đại học Kỹ thuật Y Tế Hải Dương.pdf
  049  LVTS-2012 - Đặc Trưng Của Các Biến Ngẫu Nhiên Có Cấu Trúc Tuyến Tính.pdf
  050  LVTS-2012 - Đặc Trưng Họ Phân Phối Gamma.pdf
  051  LVTS-2012 - Động Học Của Phương Trình Komogorov Chịu Nhiễu Markov.pdf
  052  LVTS-2013 - Giải Tích Ngẫu Nhiên Đối Với Các Quá Trình Có Bước Nhảy.pdf
  053  LVTS-2013 - Một Số Kỹ Thuật Hiện Đại Trong Phân Tích Thống Kê Nhiều Chiều.pdf
  054  LVTS-2013 - Một Số Mô Hình Phân Tích Chuỗi Thời Gian Và Ứng Dụng.pdf
  055  LVTS-2013 - Phân Tích Thống Kê Hiệu Quả Đào Tạo Cao Đẳng Tại Trường Đại Học Sao Đỏ.pdf
  056  LVTS-2013 - Phân Tích Thống Kê Hoạt Động Sản Xuất Kinh Doanh Của Công Ty Sách Giáo Dục Hà Nội.pdf
  057  LVTS-2013 - Phương Pháp Khoảng Cách Trong Phân Tích Thống Kê Mẫu Điểm Không Gian.pdf
  058  LVTS-2013 - Phương Pháp Phân Tích Sự Kiện Dùng Đánh Giá Các Biến Động Trong Quá Trình Học Tập Của Sinh Viên Trường Đại Học Thủy Lợi Hà Nội.pdf
  059  LVTS-2014 - Bất Đẳng Thức Berry - Esseen.pdf
  060  LVTS-2014 - Dự Báo Giá Chứng Khoán Bằng Phương Pháp Chuỗi Thời Gian.pdf
  061  LVTS-2014 - Giải Tích Ngẫu Nhiên Và Ứng Dụng Trong Thị Trường Tài Chính.pdf
  062  LVTS-2014 - Luật Số Lớn Hai Chỉ Số.pdf
  063  LVTS-2014 - Lý Thuyết Các Quyền Chọn Tổng Hợp Trong Toán Tài Chính.pdf
  064  LVTS-2014 - Lý Thuyết Độ Chênh Thị Giá Trong Toán Tài Chính.pdf
  065  LVTS-2014 - Ma Trận Ngẫu Nhiên Và Ứng Dụng.pdf
  066  LVTS-2014 - Mô Hình Black - Scholes Có Trễ Và Ứng Dụng.pdf
  067  LVTS-2014 - Mô Hình Hóa Sự Phụ Thuộc Với Các Copula Và Ứng Dụng.pdf
  068  LVTS-2014 - Mô Hình Thú Mồi Ngẫu Nhiên Và Tính Ergodic.pdf
  069  LVTS-2014 - Mô Hình Tuyến Tính Và Phi Tuyến Để Dự Báo Dải Rộng Của Hoán Đổi Tỉ Giá.pdf
  070  LVTS-2014 - Một Số Kỹ Thuật Thống Kê Sử Dụng Trong Ước Lượng Bayes.pdf
  071  LVTS-2014 - Một Số Tìm Hiểu Tiếp Theo Về Bổ Túc Xác Suất.pdf
  072  LVTS-2014 - Nghiên Cứu Thị Trường Tiền Tệ Bằng Các Phương Pháp Toán Tài Chính.pdf
  073  LVTS-2014 - Phân Bố Giới Hạn Của Tổng Các Biến Ngẫu Nhiên Độc Lập.pdf
  074  LVTS-2014 - Phân Tích Liên Tiếp.pdf
  075  LVTS-2014 - Phân Tích Thống Kê Chuỗi Thời Gian Dừng.pdf
  076  LVTS-2014 - Phân Tích Thống Kê Chất Lượng Gỗ Và Các Vấn Đề Liên Quan.pdf
  077  LVTS-2014 - Phân Tích Thống Kê Hiệu Quả Điều Trị Vô Sinh Tại Bệnh Viện Phụ Sản Trung Ương.pdf
  078  LVTS-2014 - Phân Tích Tình Hình Chăm Sóc Sức Khỏe Cộng Đồng Huyện Thái Thụy Bằng Phương Pháp Thống Kê.pdf
  079  LVTS-2014 - Phương Pháp MCMC Và Một Số Ứng Dụng.pdf
  080  LVTS-2014 - Quyết Định Bayes Và Bài Toán Occam-s Razor.pdf
  081  LVTS-2014 - Quá Trình Ngẫu Nhiên Và Ứng Dụng Trong Kinh Tế, Tài Chính.pdf
  082  LVTS-2014 - Sự Hội Tụ Của Các Độ Đo Xác Suất Và Ứng Dụng.pdf
  083  LVTS-2014 - Thuật Toán Metropolis Và Ứng Dụng.pdf
  084  LVTS-2014 - Thống Kê Robust Và Ứng Dụng.pdf
  085  LVTS-2014 - Tìm Hiểu Về Phân Tích Chuỗi Thời Gian.pdf
  086  LVTS-2014 - Tìm Hiểu Về Quá Trình Ngẫu Nhiên Thời Gian Liên Tục.pdf
  087  LVTS-2014 - Tích Phân Và Độ Đo Radon.pdf
  088  LVTS-2014 - Tính Chất Egodic Của Hệ Động Lực Và Của Quá Trình Ngẫu Nhiên.pdf
  089  LVTS-2014 - Tính Toán Ngẫu Nhiên Trong Tài Chính.pdf
  090  LVTS-2014 - Tập Ngẫu Nhiên Và Các Vấn Đề Liên Quan.pdf
  091  LVTS-2014 - Về Một Số Không Gian Hàm Thường Gặp.pdf
  092  LVTS-2014 - Về Phổ Của Toán Tử Tuyến Tính.pdf
  093  LVTS-2014 - Xây Dựng Và Phân Loại Một Số Lớp Đồ Thị Có Cấu Trúc Đặc Biệt.pdf
  094  LVTS-2014 - Đầu Tư Tối Ưu Trong Trường Hợp Có Chi Phí Giao Dịch Với Nhiều Tài Sản Rủi Ro.pdf
  095  LVTS-2014 - Ứng Dụng Lý Thuyết Xếp Hàng Trong Mạng Máy Tính.pdf
  096  LVTS-2015 - Các Hợp Đồng Quyền Chọn Ngoại Lai Trong Toán Tài Chính.pdf
  097  LVTS-2015 - Các Tiêu Chuẩn Lựa Chọn Mô Hình Chuỗi Thời Gian.pdf
  098  LVTS-2015 - Giải Tích Malliavin Và Ứng Dụng.pdf
  099  LVTS-2015 - Luật Số Lớn Đối Với Martingale Trên Trường Ngẫu Nhiên.pdf
  100  LVTS-2015 - Một Số Bài Toán Đặc Trưng Của Phân Phối Hình Học Hai Chiều.pdf
  101  LVTS-2015 - Phân Phối Xác Suất Và Hàm Đặc Trưng.pdf
  102  LVTS-2015 - Phương Trình Tích Phân Ngẫu Nhiên.pdf
  103  LVTS-2015 - Thuật Toán Mô Phỏng MCMC Thích Nghi Và Ứng Dụng.pdf
  104  LVTS-2015 - Thống Kê Bayes Nhiều Chiều Và Ứng Dụng.pdf
  105  LVTS-2015 - Tính Ổn Định Của Một Số Mô Hình Dịch Tễ Trong Môi Trường Ngẫu Nhiên.pdf
  106  LVTS-2015 - Tính Ổn Định Của Phương Trình Động Học Ngẫu Nhiên Trên Thang Thời Gian.pdf
  107  LVTS-2015 - Tổng Quan Về Một Số Phương Pháp Nghiên Cứu Tính Ổn Định Ngẫu Nhiên.pdf
  108  LVTS-2015 - Xích Markov, Du Động Ngẫu Nhiên Và Ứng Dụng.pdf
  Nhận Link Google Drive toàn bộ ebook có giới thiệu trong danh sách trên trong vòng 1h làm việc nếu nhận được thanh toán qua Ngân Hàng hoặc Paypal thành công. (Vui lòng ghi rõ email trong nội dung thanh toán nếu chuyển khoản qua ngân hàng)
   
  Last edited: May 17, 2017

Share This Page

Loading