DVD eBook Luận Văn Sinh Học - Chuyên Ngành Di Truyền Học

Discussion in 'DVD eBook Luận Văn' started by admin, Jan 26, 2017.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  DVD eBook Luận Văn Sinh Học
  71 Files | 400 MB; Chuyên Ngành Di Truyền Học
  --------------
  Hỗ trợ copy USB/HDD/DVD: 200.000 VNĐ
  Ví điện tử Bảo Kim, Ngân Lượng & Paypal: buihuuhanh@gmail.com
  STK: Bùi Hữu Hạnh, 0371003864123, Vietcombank Tân Định-Hồ Chí Minh
  Liên hệ: Mr. Hữu Hạnh, ĐT: 0944625325

  [​IMG]
  Paypal: https://www.paypal.me/buihuuhanh/10
  --------------​
  LATS = Luân Án Tiến Sĩ, LVTS = Luận Văn Thạc Sĩ, LVTN = Luận Văn Tốt Nghiệp
  Code:
  01  LATS-1984 - Muỗi Aldes Meigen (Culicidae, Diptera) Ở Miền Bắc Việt Nam (Thành Phần Loài, Phân Bố, Sinh Học, Sinh Thái Học Và Vai Trò Truyền Bệnh Sốt Xuất Huyết).pdf
  02  LATS-1990 - Nghiên Cứu Đặc Điểm Di Truyền Học Của Một Số Các Tình Trạng Chống Chịu Và Lai Tạo Các Nòi Nấm Men Saccharomyces Cerevisiae Có Ý Nghĩa Kinh Tế.pdf
  03  LATS-1996 - Nghiên Cứu Di Truyền Học Một Số Tính Trạng Có Ý Nghĩa Kinh Tế Của Nấm Men SACCHAROMYCES SPP.pdf
  04  LATS-2003 - Nghiên Cứu Hiệu Ứng Sai Hình Nhiễm Sắc Thể Ở Tế Bào LYMPHO Người Dưới Tác Động Của Bức Xạ ION Hóa Và Một Số Hóa Chất Dùng Trong Nông Nghiệp.pdf
  05  LATS-2004 - Nghiên Cứu Sự Sai Khác Di Truyền Ở Gen Hormon Sinh Trưởng Của Một Số Giống Gà Việt Nam.pdf
  06  LATS-2010 - Nghiên Cứu Tính Đa Dạng Di Truyền Của Bò Nuôi Tại Tỉnh Hà Giang Và Bò Hoang Dã Ở Việt Nam Bằng Các Kỹ Thuật Di Truyền Phân Tử.pdf
  07  LATS-2011 - Nghiên Cứu Đặc Điểm Một Số Gen Điều Hoà Sinh Tổng Hợp Anthocyanin Liên Quan Đến Tính Chịu Hạn.pdf
  08  LATS-2011 - Phân Lập, Tạo Đột Biến Điểm Ở Gen P5CS Liên Quan Đến Tính Chịu Hạn Và Thử Nghiệm Chuyển Vào Cây Đậu .rar
  09  LATS-2011 - Tạo Dòng Chịu Hạn Và Phân Lập Gen Cystatin Liên Quan Đến Tính Chịu Hạn Ở Cây Lạc.pdf
  10  LATS-2013 - Nghiên Cứu Tạo Kháng Thể Tái Tổ Hợp Đặc Hiệu Kháng Nguyên Cyfra21-1 Nhằm Phát Triển KIT Chẩn Đoán.pdf
  11  LATS-2014 - Biểu Hiện Gen Mã Hoá Kháng Thể Kháng CD20 Và Thử Nghiệm Để Phát Hiện CD20 Trong Huyết Thanh Của Bệnh Nhân Ung Thư Lympho Không Hodgkin.pdf
  12  LATS-2014 - Nghiên Cứu Chuyển Gen Mã Hóa Protein Bề Mặt Của Virus H5n1 Vào Cây Đậu Tương Phục Vụ Sản Xuất Vaccin.pdf
  13  LATS-2014 - Nghiên Cứu Một Số Đặc Điểm Sinh Học, Đa Hình Di Truyền Và Tính Kháng Với Hóa Chất Diệt Côn Trùng Của Nhóm Loài Anopheles Leucosphyrus Ở Việt Nam.pdf
  14  LATS-2014 - Nghiên Cứu Phát Triển Kỹ Thuật Phát Hiện Chủng Escherichia Coli O157-H7 Và Tạo Kháng Thể Tái Tổ Hợp.rar
  15  LATS-2014 - Nghiên Cứu Phân Lập Và Chuyển Gen NAC2 Liên Quan Đến Tính Chịu Hạn Ở Cây Lạc (Arachis hypogaea L.).pdf
  16  LATS-2014 - Nghiên Cứu Tăng Cường Khả Năng Chống Chịu Các Điều Kiện Bất Lợi Của Môi Trường Trên Đối Tượng Cây.rar
  17  LATS-2014 - Nghiên Cứu Đa Dạng Di Truyền Và Cải Tiến Nguồn Gen Khoai Môn Sọ Bản Địa Bằng Công Nghệ Sinh Học .rar
  18  LATS-2014 - Phân Lập Đoạn Gen Cp Từ Soybean Mosaic Virus Và Phát Triển Vector Chuyển Gen Mang Cấu Trúc Rnai .rar
  19  LATS-2015 - Nghiên Cứu Gen Mã Hóa Enzyme Tham Gia Thủy Phân Cellulose Từ Khu Hệ Vi Khuẩn Ruột Mối Bằng Kỹ Thuật Metagenomics.pdf
  20  LATS-2015 - Nghiên Cứu Quy Trình Tách Chiết, Phân Tích ADN Và Tế Bào Phôi Thai Tự Do Trong Máu Ngoại Vi Mẹ Để Chẩn Đoán Trước Sinh.pdf
  21  LATS-2015 - Nghiên Cứu Tái Sinh In Vitro Và Tạo Cây Ca Cao (Theobroma Cacao L.) Chuyển Gen.pdf
  22  LATS-2015 - Nghiên Cứu Tạo Dòng Cây Dưa Hấu (Citrullus Lanatus Thumb.) Chuyển Gen Kháng Bệnh Virus Đốm Vòng PRSV.pdf
  23  LATS-2015 - Nghiên Cứu Đặc Điểm Và Chuyển Gen Gmexp1 Liên Quan Đến Sự Phát Triển Bộ Rễ Của Cây Đậu Tương.pdf
  24  LATS-2016 - Nghiên Cứu Biến Dị, Khả Năng Di Truyền Về Sinh Trưởng Và Một Số Tính Chất Gỗ Của Bạch Đàn Pelita.docx
  25  LATS-2017 - Nghiên Cứu Đặc Điểm Và Biểu Hiện Gen Liên Quan Đến Tính Kháng Mọt Phân Lập Từ Cây Ngô.doc
  26  LATS-2017 - Nghiên Cứu Đặc Điểm Và Chuyển Gen GmDREB2 Nhằm Cải Thiện Tính Chịu Hạn Của Cây Đậu Tương.rar
  27  LVTN-2007 - Nghiên Cứu Chọn Dòng Tế Bào Chịu Hạn Và Mặn Của Giống Lúa Việt Lai 20.pdf
  28  LVTS-2008 - Nghiên Cứu Đặc Điểm Hình Thái, Hóa Sinh Và Sự Đa Dạng Di Truyền Của Một Số Giống Lúa Cạn Địa Phương.pdf
  29  LVTS-2011 - Nghiên Cứu Di Truyền Hàm Lượng Protein Cao Ở Lúa.pdf
  30  LVTS-2011 - Nghiên Cứu Đa Dạng Di Truyền Nguồn Gen Liên Quan Đến Tính Chịu Mặn Ở Lúa Việt Nam.pdf
  31  LVTS-2011 - Xác Định Đặc Tính Virut Rota Gây Bệnh Năm 2010 Tại Việt Nam.pdf
  32  LVTS-2011 - Xây Dựng Phương Pháp Đo Tương Tác Thụ Thể Và Phối Tử Đặc Hiệu Không Sử Dụng Phóng Xạ Phục Vụ Định Hướng Phát Triển Thuốc Ở Việt Nam.pdf
  33  LVTS-2011 - Ứng Dụng Chỉ Thị Phân Tử Liên Kết Gần Trong Chọn Giống Lúa Chịu Ngập Chìm.pdf
  34  LVTS-2011 - Ứng Dụng Kỹ Thuật Phân Tử Lai Huỳnh Quang (FISH) Nhằm Xác Định Nhanh Một Số Loại Tảo Độc Hại Biển Việt Nam.pdf
  35  LVTS-2012 - Biểu Hiện B-Galactosidase Trong Vi Khuẩn Bacillus Subtilis.pdf
  36  LVTS-2012 - Nghiên Cứu Phát Triển Hệ Vector SFV Nhằm Nhân Dòng Và Biểu Hiện Gen Mã Thụ Thể Neurokinin 1 Phục Vụ Các Nghiên Cứu Dược Lý.pdf
  37  LVTS-2012 - Nghiên Cứu Xây Dựng Thang Alen Chỉ Thị Huỳnh Quang Cho 05 Locus Penta E, D18S51, D21S11, TH01 Và D3S1358 Phục Vụ Giám Định.pdf
  38  LVTS-2012 - Nghiên Cứu Đứt Đoạn Nhỏ Nhiễm Sắc Thể Y Ở Người Bệnh Vô Sinh Do Không Có Tinh Trùng Hoặc Ít Tinh Trùng.pdf
  39  LVTS-2012 - Sàng Lọc Đột Biến Gen Sửa Chữa Bắt Cặp Sai MLH1 Liên Quan Đến Ung Thư Ruột Kết Không Polyp Di Truyền Ở Người Việt Nam.pdf
  40  LVTS-2012 - Sử Dụng Các Kỹ Thuật Sinh Học Phân Tử Trong Phân Tích Đa Dạng Cà Định Dạng Của Tập Đoàn Cây Dó Bầu (Aquilaria SP.) Tại Hà Tĩnh.pdf
  41  LVTS-2013 - Nghiên Cứu Phát Triển Chỉ Thị Phân Tử Liên Quan Đến Khả Năng Chống Chịu Nhiệt Độ Và Ẩm Độ Cao Của Tằm Dâu Bombyx mori L..pdf
  42  LVTS-2013 - Nghiên Cứu Phân Loại Xạ Khuẩn Biến Sinh Kháng Sinh Phân Lập Từ Các Vùng Ven Biển Việt Nam.pdf
  43  LVTS-2013 - Nghiên Cứu Tinh Sạch Và Xác Định Tiềm Năng Chống Ung Thư Của Piperine Từ Hồ Tiêu Đen (Piper nigrum L.).pdf
  44  LVTS-2013 - Nghiên Cứu Trình Tự Gen GmEXP1 Liên Quan Đến Khả Năng Kéo Dài Rễ Của Cây Đậu Tương.pdf
  45  LVTS-2013 - Nghiên Cứu Đa Dạng Di Truyền Phân Đoạn S7 Của Các Chủng Virus Gây Bệnh Lúa Lùn Sọc Đen.pdf
  46  LVTS-2013 - Phát Triển Hệ Thống Tái Sinh In Vitro Nhằm Phục Vụ Chuyển Gen Ở Cây Lạc (Arachis Hypogaea L.).pdf
  47  LVTS-2013 - Thiết Kế Đầu Dò ADN Cho Kỹ Thuật Lai Dot Blot.pdf
  48  LVTS-2013 - Đánh Giá Sự Đa Dạng Đi Truyền Của Một Số Mẫu Đậu Đen ( Vigna Cylindrica) Địa Phương Trồng.pdf
  49  LVTS-2013 - Ứng Dụng Chỉ Thị Phân Tử Trong Chọn Tạo Giống Lúa Chịu Mặn Ứng Phó Với Biến Đổi Khí Hậu.pdf
  50  LVTS-2014 - Nghiên Cứu Chuyển Cấu Trúc Rnai Chứa Đoạn Gen CPI Của SMW Vào Giống Thuốc Lá C9-1 Phục Vụ Tạo Cây.pdf
  51  LVTS-2014 - Nghiên Cứu Rối Loạn Enzyme A-Galactosidase A Và Phân Tích Trình Tự Gen GLA Trên Bệnh Nhân Phì Đại Cơ Tim.pdf
  52  LVTS-2014 - Nghiên Cứu Tính Đa Hình Của Gen OsHKT1 Mã Hóa Cho Protein Vận Chuyển Ion Liên Quan Đến Tính Chịu Mặn Ở Cây Lúa.pdf
  53  LVTS-2014 - Nhân Giống Cây Sâm Dây (Codonopsis Javanica) (Blume) Hook.f.) Bằng Kỹ Thuật Nuôi Cấy Mô Thực Vật.pdf
  54  LVTS-2014 - Phân Lập Gen ORCA3 Liên Quan Đến Sự Tổng Hợp Alkaloid Từ Cây Dừa Cạn (Catharanthus Roseus (L.).pdf
  55  LVTS-2014 - Phân Lập Và So Sánh Đặc Điểm Cấu Trúc Gen GmDREB2 Của Một Số Giống Đậu Tương Có Khả Năng Chịu Hạn.pdf
  56  LVTS-2014 - Tạo Cây Đậu Tương Chuyển Gen Mang Cấu Trúc RNAi Chứa Đoạn Gen CPi Của Hai Loài SMV Và BYMV.pdf
  57  LVTS-2014 - Xác Định Đột Biến Gen Alpha Globin Gây Bệnh Thalassemia Bằng Kỹ Thuật PCR Đa Mồi.pdf
  58  LVTS-2014 - Áp Dụng Hình Thái Học Và Sinh Học Phân Tử Trong Định Loại Sán Lá Gan Lớn Tại Một Số Tỉnh Miền Bắc - Việt Nam.pdf
  59  LVTS-2014 - Đặc Điểm Của Đoạn Gen Mã Hóa Protein Vỏ Phân Lập Từ Soybean Mosaic Virus.pdf
  60  LVTS-2015 - Nghiên Cứu Biểu Hiện Gen Mã Hóa Protease Của HIV-1 Trên Nấm Men Pichia Pastoris.pdf
  61  LVTS-2015 - Nghiên Cứu Chuyển Gen Mã Hóa Protein Expansin 1 Liên Quan Đến Sự Kéo Dài Rễ Vào Giống Đậu Tương DT84.pdf
  62  LVTS-2015 - Nghiên Cứu Chế Tạo Đột Biến Điểm Nhằm Sàng Lọc Đột Biến Ở Gen ND6 Và MT-TK Liên Quan Đến Bệnh Ty Thể.pdf
  63  LVTS-2015 - Nghiên Cứu Tính Đa Hình Và Mức Độ Biểu Hiện Của Gen OsHKT1-4 Nhằm Đánh Giá Mối Liên Quan Đến Khả Năng Chịu Mặn Ở Lúa (Oryza sativa).pdf
  64  LVTS-2015 - Nghiên Cứu Đặc Điểm Gen Mã Hóa Peroxidase Ở Cây Dừa Cạn (Catharanthus Roseus (L.) G. Don).pdf
  65  LVTS-2015 - Phân Tích Gen Mã Hóa Cho Protein NHX Liên Quan Đến Tính Chịu Mặn Ở Lúa.pdf
  66  LVTS-2015 - Phân Tích Thành Phần Điện Di Protein Lá Của Giống Đậu Tương Dt12 Nhiễm Bệnh Gỉ Sắt Khi Xử Lý.pdf
  67  LVTS-2015 - Sử Dụng Một Số Chỉ Thị Phân Tử Trong Nghiên Cứu Tiến Hóa Các Loài Mang (Muntiacinae) Ở Việt Nam Nhằm Phục Vụ Bảo Tồn.pdf
  68  LVTS-2015 - Xây Dựng Quy Trình Phát Hiện Một Số Vi Khuẩn Thuộc Họ Enterobacteriaceae Gây Bệnh Ở Người Bằng Phương Pháp PCR Đa Mồi.pdf
  69  LVTS-2015 - Ứng Dụng Phương Pháp MABC (Marker-Assisted Backcrossing) Nhằm Chọn Tạo Giống Lúa Chịu Mặn.pdf
  70  LVTS-2016 - Nghiên Cứu Một Số Locut Đa Hình STR Ở Người Việt Nam Nhằm Sử Dụng Trong Khoa Học Hình Sự, Nhận Dạng Cá Thể Và Xác Định Huyết Thống.pdf
  71  LVTS-2016 - Nghiên Cứu Đa Dạng Di Truyền Một Số Loài Thuộc Chi Trung Quân (Ancistrocladus) Ở Việt Nam.pdf
  Nhận Link Google Drive toàn bộ ebook có giới thiệu trong danh sách trên trong vòng 1h làm việc nếu nhận được thanh toán qua Ngân Hàng hoặc Paypal thành công. (Vui lòng ghi rõ email trong nội dung thanh toán nếu chuyển khoản qua ngân hàng)
   
  Last edited: May 12, 2017

Share This Page

Loading