DVD eBook Luận Văn Mỏ Địa Chất - Thạch Học, Khoáng Vật Học Và Địa Hóa Học

Discussion in 'DVD eBook Luận Văn' started by admin, May 17, 2017.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  DVD eBook Luận Văn Mỏ Địa Chất
  26 Files | 300 MB; Thạch Học, Khoáng Vật Học & Địa Hóa Học
  --------------
  Hỗ trợ copy USB/HDD/DVD: 100.000 VNĐ
  Ví điện tử Bảo Kim, Ngân Lượng & Paypal: buihuuhanh@gmail.com
  Ngân Hàng Vietcombank: Bùi Hữu Hạnh, 0371003864123, Hồ Chí Minh
  Liên hệ: Mr.Hữu Hạnh, ĐT: 0944625325
  [​IMG]
  Paypal: https://www.paypal.me/buihuuhanh/5
  -------------------​
  LATS = Luân Án Tiến Sĩ, LVTS = Luận Văn Thạc Sĩ, LVTN = Luận Văn Tốt Nghiệp
  Code:
  01  LATS-2002 - Đặc Điểm Thành Phần Vật Chất Và Lịch Sử Phát Triển Các Thành Tạo Trầm Tích Đệ Tứ Vùng Biển Ven Bờ Tây Nam Việt Nam.pdf
  02  LATS-2010 - Mô Hình Tầng Chứa Cát Kết Miocen Hạ Bể Cửu Long, Nguồn Gốc, Qui Luật Phân Bố Và Khả Năng Tích Tụ Dầu Khí.pdf
  03  LATS-2010 - Tiềm Năng Dầu Khí Của Các Tầng Đá Mẹ Bồn Trũng Cửu Long.pdf
  04  LATS-2012 - Đặc Điểm Địa Chất, Thạch Luận Granitoit Khối Hải Vân, Bà Nà, Xuân Thu, Ankroet.pdf
  05  LATS-2013 - Các Thành Tạo Trầm Tích Mioxen Phần Tây Bể Cửu Long Và Mối Liên Quan Của Chúng Với Khả Năng Chứa.pdf
  06  LATS-2013 - Thạch Luận Granitoid Phanerozoi Khối Nâng Phan Si Pan Và Triển Vọng Khoáng Sản Liên Quan.pdf
  07  LATS-2013 - Đặc Điểm Quặng Hóa Vàng Nhiệt Dịch Đới Đà Lạt Qua Nghiên Cứu Các Vùng - Trảng Sim, Krông Pha, Gia Ba.pdf
  08  LATS-2013 - Đặc Điểm Thạch Luận Thành Tạo Turbidit Hệ Tầng Cô Tô (O-Sct) Và Ý Nghĩa Địa Động Lực Của Chúng.pdf
  09  LATS-2014 - Các Thành Tạo Trầm Tích Tầng Mặt Và Mối Liên Quan Với Địa Hoá Môi Trường Trên Địa Bàn Tỉnh Ninh Binh.pdf
  10  LVTS-2011 - Quá Trình Sinh Dầu Khí Của Đá Mẹ Khu Vực Lô 102, 106, 103 Và 107 Bắc Bể Trầm Tích Sông Hồng.pdf
  11  LVTS-2011 - Tiến Hóa Trầm Tích Oligocen – Miocen Khu Vực Phía Bắc Bể Sông Hồng Trong Mối Quan Hệ Với Hoạt Động Kiến Tạo Và Triển Vọng Dầu Khí Liên Quan.pdf
  12  LVTS-2012 - Hành Vi Địa Hóa Của ASEN Trong Nước Dưới Đất Khu Vực Phía Tây Hà Nội.pdf
  13  LVTS-2012 - Nghiên Cứu Địa Tầng Phân Tập Và Triển Vọng Dầu Khí Trầm Tích Cenozoic Khu Vực Nước Sâu Đông Bắc Bể Nam Côn Sơn.pdf
  14  LVTS-2012 - Địa Tầng Phân Tập Trầm Tích Oligocene-Miocene Khu Vực Trung Tâm Bể Nam Côn Sơn.pdf
  15  LVTS-2013 - Nghiên Cứu Sự Hình Thành Và Định Hướng Khai Thác Hợp Lý Nước Nhạt Dưới Đất Vùng Nam Định.pdf
  16  LVTS-2013 - Đặc Điểm Oxy Hóa Quặng Pyrit Ở Mỏ Pyrit Giáp Lai Và Các Vấn Đề Môi Trường Liên Quan.pdf
  17  LVTS-2014 - Nghiên Cứu Nhận Dạng Các Trận Lũ Lụt Lưu Vực Sông Pôkô Và Đăkbla Trong Hologen.pdf
  18  LVTS-2014 - Nghiên Cứu Đặc Điểm Sinh Địa Hóa Vùng Đất Tại Ba Vì (Hà Nội) Và Hướng Hóa (Quảng Trị) Đối Với Sự Phát Triển Cây Cọc Rào (Jatropha Curcas).pdf
  19  LVTS-2014 - Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Cấu Trúc Địa Chất, Hoạt Động Kiến Tạo Đến Nhiệt Độ, Thành Phần Hóa Học Của Nước Ngầm Khu Vực La Phù - Thuần Mỹ.pdf
  20  LVTS-2014 - Đánh Giá Chất Lượng Nước Ngầm Trong Mối Quan Hệ Với Bãi Rác Mễ Trì.pdf
  21  LVTS-2014 - Đặc Điểm Chuyên Hóa Địa Hóa Urani Của Một Số Phức Hệ Magma Trũng Tú Lệ.pdf
  22  LVTS-2014 - Đặc Điểm Thành Phần Vật Chất Và Tiến Hóa Biến Chất Của Các Đá Granulit Khu Vực KRoong - Kbang, Tỉnh Gia La.pdf
  23  LVTS-2014 - Đặc Điểm Thành Phần Vật Chất Và Đặc Tính Công Nghệ Dolomit Khu Vực Tỉnh Hà Nam Và Khả Năng Sử Dụng Trong Sản Xuất Gạch Không Nung.pdf
  24  LVTS-2014 - Đặc Điểm Địa Hóa Nguyên Tố Đất Hiếm Trong Các Đá Núi Lửa - Pluton Mesozoi Muộn Rìa Lục Địa Tích Cực Đà Lạt.pdf
  25  LVTS-2015 - Tiến Hóa Trầm Tích Châu Thổ Ngầm Sông Hậu Trong Pleistocen Muộn - Holocen.pdf
  26  LVTS-2016 - Đặc Điểm Tinh Thể - Khoáng Vật Học, Phổ Quang Học Và Nguồn Gốc Thành Tạo Zircon Vùng Mỏ Krông Năng, Đắk Lắk, Việt Nam.pdf
  Nhận Link Google Drive toàn bộ ebook có giới thiệu trong danh sách trên trong vòng 1h làm việc nếu nhận được thanh toán qua Ngân Hàng hoặc Paypal thành công. (Vui lòng ghi rõ email trong nội dung thanh toán nếu chuyển khoản qua ngân hàng)
   

Share This Page

Loading