DVD eBook Luận Văn Luật Học - Chuyên Ngành Luật Hiến Pháp, Tư Pháp Và Hành Chính

Discussion in 'DVD eBook Luận Văn' started by admin, May 17, 2017.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  DVD eBook Luận Văn Luật Học
  33 Files | 100 MB; Luật Hiến Pháp, Tư Pháp & Hành Chính
  --------------
  Hỗ trợ copy USB/HDD/DVD: 100.000 VNĐ
  Ví điện tử Bảo Kim, Ngân Lượng & Paypal: buihuuhanh@gmail.com
  Ngân Hàng Vietcombank: Bùi Hữu Hạnh, 0371003864123, Hồ Chí Minh
  Liên hệ: Mr.Hữu Hạnh, ĐT: 0944625325
  [​IMG]
  Paypal: https://www.paypal.me/buihuuhanh/5
  -------------------​
  LATS = Luân Án Tiến Sĩ, LVTS = Luận Văn Thạc Sĩ, LVTN = Luận Văn Tốt Nghiệp
  Code:
  01  LATS-2011 - Pháp Luật Chống Bán Phá Giá Hàng Hóa Nhập Khẩu Và Cơ Chế Thực Thi Tại Việt Nam.pdf
  02  LATS-2013 - Vai Trò Của Tòa Án Trong Việc Bảo Vệ Quyền Con Người Ở Việt Nam Hiện Nay.pdf
  03  LATS-2014 - Quyền Được Thông Tin Của Công Dân Ở Việt Nam Hiện Nay.pdf
  04  LATS-2014 - Thể Chế Quản Lý Viên Chức Khoa Học, Công Nghệ Ở Nước Ta Trong Giai Đoạn Hiện Nay.doc
  05  LATS-2016 - Hoàn Thiện Tổ Chức Và Hoạt Động Của Các Cơ Quan Chính Quyền Địa Phương Ở Việt Nam Hiện Nay.pdf
  06  LATS-2016 - Kiểm Tra Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Do Bộ, Cơ Quan Ngang Bộ Ban Hành Ở Việt Nam Hiện Nay.pdf
  07  LATS-2016 - Pháp Luật Về Thi Đua, Khen Thưởng Ở Việt Nam Hiện Nay.pdf
  08  LATS-2016 - Quyền Tự Do Tín Ngưỡng, Tôn Giáo Theo Pháp Luật Việt Nam Hiện Nay.pdf
  09  LATS-2016 - Quản Lý Nhà Nước Đối Với Hoạt Động Bán Hàng Đa Cấp Ở Việt Nam Hiện Nay.pdf
  10  LATS-2016 - Thể Chế Pháp Lý Về Kiểm Soát Quyền Lực Nhà Nước Ở Việt Nam.pdf
  11  LATS-2016 - Đăng Ký Quyền Sử Dụng Đất Theo Pháp Luật Việt Nam Hiện Nay.pdf
  12  LATS-2017 - Quyền Học Tập Của Người Thuộc Dân Tộc Ít Người Ở Việt Nam.pdf
  13  LATS-2017 - Tổ Chức Và Hoạt Động Thanh Tra Xây Dựng Ở Việt Nam Hiện Nay.pdf
  14  LATS-2017 - Đảm Bảo Quyền Của Phụ Nữ Ở Nông Thôn Việt Nam Hiện Nay.pdf
  15  LVTS-2002 - Những Nguyên Tắc Cơ Bản Xây Dựng Hiến Pháp Hoa Kỳ.pdf
  16  LVTS-2013 - Giải Quyết Khiếu Kiện Hành Chính Trong Điều Kiện Xây Dựng Nhà Nước Pháp Quyền Ở Việt Nam.pdf
  17  LVTS-2016 - Bảo Đảm Quyền Con Người Trong Cơ Sở Cai Nghiện Bắt Buộc - Qua Thực Tiễn TP Hải Phòng.pdf
  18  LVTS-2016 - Bảo Đảm Quyền Con Người Trong Hoạt Động Điều Tra Tội Phạm Của Cơ Quan Công An - Qua Thực Tiễn Huyện An Dương, Thành Phố Hải Phòng.pdf
  19  LVTS-2016 - Bảo Đảm Quyền Tự Do Tín Ngưỡng, Tôn Giáo Ở Việt Nam.pdf
  20  LVTS-2016 - Chứng Thực Của Ủy Ban Nhân Dân Cấp Xã - Qua Thực Tiễn Huyện Đông Anh, TP Hà Nội.pdf
  21  LVTS-2016 - Hoạt Động Giám Sát Của Hội Đồng Nhân Dân - Qua Thực Tiễn Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội.pdf
  22  LVTS-2016 - Pháp Luật Việt Nam Về Xã Hội Dân Sự.pdf
  23  LVTS-2016 - Phân Cấp Quản Lý Nhà Nước Giữa Trung Ương Và Chính Quyền Cấp Tỉnh Trong Lĩnh Vực Tổ Chức Bộ Máy Và Cán Bộ Công Chức.pdf
  24  LVTS-2016 - Quyền Tham Gia Quản Lý Nhà Nước Của Phụ Nữ Theo Pháp Luật Việt Nam.pdf
  25  LVTS-2016 - Quyền Được Bảo Vệ Của Trẻ Em Ở Việt Nam Hiện Nay.pdf
  26  LVTS-2016 - Thực Hiện Pháp Luật Về Dân Chủ Cơ Sở Ở Phường - Qua Thực Tiễn Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội.pdf
  27  LVTS-2016 - Thực Hiện Pháp Luật Về Hộ Tịch Của Ủy Ban Nhân Dân Phường - Qua Thực Tiễn Quận Long Biên, Thành Phố Hà Nội.pdf
  28  LVTS-2016 - Thực Hiện Thủ Tục Hành Chính Theo Cơ Chế Một Cửa, Một Cửa Liên Thông - Qua Thực Tiễn Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.pdf
  29  LVTS-2016 - Trợ Giúp Pháp Lý Của Luật Sư Theo Pháp Luật Việt Nam.pdf
  30  LVTS-2016 - Tổ Chức Và Hoạt Động Của Các Văn Phòng Công Chứng Trên Địa Bàn Thành Phố Hà Nội.pdf
  31  LVTS-2016 - Tổ Chức Và Hoạt Động Của Tòa Án Nhân Dân Theo Tinh Thần Hiến Pháp Năm 2013 Qua Thực Tiễn Tỉnh Vĩnh Phúc.pdf
  32  LVTS-2016 - Tổ Chức Và Hoạt Động Thanh Tra Chuyên Ngành Công Thương - Qua Thực Tiễn Thành Phố Đà Nẵng.pdf
  33  LVTS-2016 - Vai Trò Bảo Vệ Quyền Con Người Trong Tố Tụng Hình Sự Của Viện Kiểm Sát Nhân Dân - Qua Thực Tiễn TP Hải Phòng.pdf
  
  Nhận Link Google Drive toàn bộ ebook có giới thiệu trong danh sách trên trong vòng 1h làm việc nếu nhận được thanh toán qua Ngân Hàng hoặc Paypal thành công. (Vui lòng ghi rõ email trong nội dung thanh toán nếu chuyển khoản qua ngân hàng)
   
  Last edited: Jul 24, 2017

Share This Page

Loading