DVD eBook Luận Văn Giáo Dục - Chuyên Ngành Giáo Dục Học

Discussion in 'DVD eBook Luận Văn' started by admin, Jun 24, 2017.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  DVD eBook Luận Văn Giáo Dục
  49 Files | 200 MB, Chuyên Ngành Giáo Dục Học
  --------------
  Hỗ trợ copy USB/HDD/DVD: 100.000 VNĐ
  Ví điện tử Bảo Kim, Ngân Lượng & Paypal: buihuuhanh@gmail.com
  Ngân Hàng Vietcombank: Bùi Hữu Hạnh, 0371003864123, Hồ Chí Minh
  Liên hệ: Mr.Hữu Hạnh, ĐT: 0944625325
  [​IMG]
  Paypal: https://www.paypal.me/buihuuhanh/10
  --------------​
  LATS = Luân Án Tiến Sĩ, LVTS = Luận Văn Thạc Sĩ, LVTN = Luận Văn Tốt Nghiệp
  Code:
  01  LVTS-2007 - Biện Pháp Rèn Luyện Kỹ Năng Sử Dụng Câu Hỏi Trong Dạy Học Cho Sinh Viên Khoa Sư Phạm - Trường Đại Học Tây Nguyên.pdf
  02  LVTS-2007 - Một Số Biện Pháp Nâng Cao Chất Lượng Tự Học Của Học Sinh Khoa Âm Nhạc Trường Trung Cấp Văn Hoc Nghệ Thuật Yên Bái.pdf
  03  LVTS-2009 - Biện Pháp Tổ Chức Hoạt Động Tự Học Cho Sinh Viên Khoa Ngoại Ngữ - Đại Học Thái Nguyên.pdf
  04  LVTS-2010 - Hình Thành Một Số Kiến Thức Mới Bằng Giải Bài Tập Trong Dạy Học Vật Lí Ở Trường Trung Học Phổ Thông.pdf
  05  LVTS-2010 - Tổ Chức Tự Học Môn Giáo Dục Học Có Sự Hỗ Trợ Của Công Nghệ Thông Tin Cho Sinh Viên Trường Cao Đẳng Sư Phạm Nghệ An.pdf
  06  LVTS-2010 - Tổ Chức Xêmina Theo Quan Điểm Dạy Học Tích Cực Trong Quá Trình Dạy Môn Giáo Dục Học Ở Trường.pdf
  07  LVTS-2010 - Vận Dụng Phương Pháp Dự Án Trong Dạy Học Môn Giáo Dục Học Cho Sinh Viên Trường Đại Học Sư Phạm.pdf
  08  LVTS-2010 - Vận Dụng Quan Điểm Dạy Học Hướng Vào Người Học Trong Dạy Học Lý Luận Chính Trị Cho Đối Tượng.pdf
  09  LVTS-2010 - Vận Dụng Quan Điểm Giáo Dục Về Chủ Nghĩa Nhân Đạo Của A.X.Makarenko Trong Công Tác Giáo Dục.pdf
  10  LVTS-2010 - Xây Dựng Một Số Bài Giảng Trong Chương Quang Học-Vật Lý Lớp 9 Theo Các Giai Đoạn Của Phương Pháp Thực Nghiệm Nhằm Phát Huy Tính Tích Cực Của Học Sinh.pdf
  11  LVTS-2011 - Biện Pháp Giáo Dục Văn Hóa Học Tập Cho Học Sinh Trường THPT Việt Lâm - Tỉnh Hà Giang.pdf
  12  LVTS-2011 - Biện Pháp Rèn Luyện Kỹ Năng Lập Kế Hoạch Công Tác Chủ Nhiệm Lớp Cho Sinh Viên Khoa Đào Tạo.pdf
  13  LVTS-2011 - Giáo Dục Văn Hóa Ứng Xử Cho Sinh Viên Trường Cao Đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật Việt Bắc.pdf
  14  LVTS-2011 - Hình Thành Kỹ Năng Tư Vấn Cho Sinh Viên Trường Đại Học Sư Phạm - Đại Học Thái Nguyên.pdf
  15  LVTS-2011 - Môi Trường Học Tập Thân Thiện Ở Trường Tiểu Học Huyện Hòa An Tỉnh Cao Bằng.pdf
  16  LVTS-2011 - Nghiên Cứu Quy Trình Đánh Giá Theo Tiêu Chuẩn Kiểm Định Chất Lượng Giáo Dục Và Các Biện Pháp.pdf
  17  LVTS-2011 - Nghiên Cứu Thực Trạng Bạo Lực Học Đường Ở Các Trường Trung Học Phổ Thông Tỉnh Thái Nguyên.pdf
  18  LVTS-2011 - Phát Triển Kỹ Năng Giao Tiếp Cho Học Sinh Trường Phổ Thông Dân Tộc Nội Trú Tỉnh Hà Giang.pdf
  19  LVTS-2011 - Phát Triển Kỹ Năng Giao Tiếp Cho Học Sinh Trường PTDT Nội Trú Tỉnh Hà Giang.pdf
  20  LVTS-2011 - Tích Hợp Giáo Dục Sức Khỏe Sinh Sản Thông Qua Tổ Chức Hoạt Động Giáo Dục Giờ Lên Lớp Cho Học Sinh.pdf
  21  LVTS-2011 - Xây Dựng Và Sử Dụng Bài Tập Thực Hành Môn Giáo Dục Học Ở Trường Cao Đẳng Sư Phạm Quảng Ninh.pdf
  22  LVTS-2011 - Xây Dựng Văn Hóa Chia Sẻ Cho Học Sinh Tiểu Học Huyện Hàm Yên - Tỉnh Tuyên Quang.pdf
  23  LVTS-2011 - Đổi Mới Phương Pháp Dạy Học Môn Gia Công Cơ Khí Nhằm Tích Cực Hóa Hoạt Động Học Tập Của Sinh Viên Trường Cao Đẳng Sư Phạm Đồng Nai.pdf
  24  LVTS-2011 - Ảnh Hưởng Của Các Phương Tiện Truyền Thông Đến Sự Lựa Chọn Nghề Của Học Sinh Lớp 12 Là Người Dân Tộc.pdf
  25  LVTS-2011 - Ảnh Hưởng Của Thị Trường Lao Động Đến Sự Lựa Chọn Nghề Của Học Sinh Thpt Tỉnh Bắc Giang.pdf
  26  LVTS-2011 - Ảnh Hưởng Của Truyền Thống Gia Đình Đến Định Hướng Nghề Của Học Sinh Lớp 12 Thành Phố Thái Nguyên.pdf
  27  LVTS-2012 - Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Việc Chọn Nghề Của Học Sinh Trung Học Phổ Thông Tỉnh Thái Nguyên.pdf
  28  LVTS-2012 - Giáo Dục Kỹ Năng Sống Cho Trẻ Mẫu Giáo Lớn Thông Qua Tổ Chức Hoạt Động Vui Chơi.pdf
  29  LVTS-2012 - Giáo Dục Văn Hóa Trang Phục Cho Học Sinh Trung Học Phổ Thông Trong Giai Đoạn Hiện Nay.pdf
  30  LVTS-2012 - Hình Thành Kỹ Năng Xử Lý Tình Huống Dạy Học Cho Sinh Viên Khoa Sư Phạm Kỹ Thuật Trường Đại Học.pdf
  31  LVTS-2012 - Phát Triển Kỹ Năng Thiết Kế Hoạt Động Giáo Dục Cho Giáo Viên Trung Học Phổ Thông Tỉnh Bắc Kạn.pdf
  32  LVTS-2012 - Phát Triển Kỹ Năng Thúc Đẩy Cho Giảng Viên Trường Đại Học Kỹ Thuật Công Nghiệp Thái Nguyên.pdf
  33  LVTS-2012 - Tác Động Của Phương Tiện Truyền Thông Đối Với Việc Lựa Chọn Nghề Của Học Sinh Trung Học Phổ Thông.pdf
  34  LVTS-2012 - Tổ Chức Học Tập Theo Hình Thức Nhóm Cho Học Viên Trường Chính Trị Tỉnh Thái Nguyên.pdf
  35  LVTS-2013 - Giáo Dục Pháp Luật Cho Sinh Viên Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Và Kinh Tế Công Nghiệp.pdf
  36  LVTS-2013 - Hình Thành Kỹ Năng Học Tập Cho Trẻ Mẫu Giáo Lớn Ở Trường Mầm Non.pdf
  37  LVTS-2013 - Khảo Sát Ngôn Ngữ Của Trẻ Mẫu Giáo Lớn Thông Qua Tổ Chức Trò Chơi Đóng Vai Theo Chủ Đề Ở Trường.pdf
  38  LVTS-2013 - Phát Triển Kỹ Năng Giao Tiếp Cho Trẻ Mẫu Giáo Lớn Qua Trò Chơi Đóng Vai Theo Chủ Đề Ở Trường Mầm Non.pdf
  39  LVTS-2014 - Giáo Dục Bảo Tồn Tiếng Mẹ Đẻ Cho Học Sinh Dân Tộc Thiểu Số Các Trường Trung Học Cơ Sở Quảng Ninh.pdf
  40  LVTS-2014 - Nhu Cầu Kĩ Năng Sống Của Các Nhóm Đối Tượng Đặc Thù Và Danh Mục Kĩ Năng Sống Cần Trang Bị.pdf
  41  LVTS-2014 - Sử Dụng Phương Pháp Kỷ Luật Tích Cực Trong Giáo Dục Học Sinh Trường Trung Học Phổ Thông.pdf
  42  LVTS-2014 - Tích Hợp Giáo Dục Giới Tính Trong Dạy Học Môn Sinh Học Và Giáo Dục Công Dân Cho Học Sinh Trung Học.pdf
  43  LVTS-2015 - Biện Pháp Giáo Dục Hòa Nhập Cho Trẻ Tự Kỷ Tuổi Mầm Non Tại Thành Phố Thái Nguyên.pdf
  44  LVTS-2015 - Dạy Học Các Môn Khoa Học Xã Hội Theo Quan Điểm Sư Phạm Tương Tác Ở Trường CĐSP Luông Năm Tha.pdf
  45  LVTS-2015 - Giáo Dục Giá Trị Di Sản Văn Hóa Cho Học Sinh Trung Học Phổ Thông Tỉnh Bắc Giang.pdf
  46  LVTS-2015 - Giáo Dục Kĩ Năng Phòng Tránh Tai Nạn Thương Tích Cho Học Sinh Tiểu Học Huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên.pdf
  47  LVTS-2015 - Giáo Dục Kỹ Năng Tự Phục Vụ Cho Trẻ Mẫu Giáo Bé Ở Trường Mầm Non Thành Phố Thái Nguyên.pdf
  48  LVTS-2015 - Sử Dụng Phương Tiện Dạy Học Ở Trường Trung Cấp Luật Thái Nguyên.pdf
  49  LVTS-2015 - Vận Dụng Quan Điểm Tiếp Cận Năng Lực Trong Dạy Học Giáo Dục Học Ở Trường Đại Học Tân Trào.pdf
  
  Nhận Link Google Drive toàn bộ ebook có giới thiệu trong danh sách trên trong vòng 1h làm việc nếu nhận được thanh toán qua Ngân Hàng hoặc Paypal thành công. (Vui lòng ghi rõ email trong nội dung thanh toán nếu chuyển khoản qua ngân hàng)
   
  Last edited: Jul 17, 2017

Share This Page

Loading