Đặc Điểm Lâm Sàng Và Hình Ảnh Nhồi Máu Não Ổ Khuyết Ở Bệnh Nhân Có Hội Chứng Chuyển Hóa

Discussion in 'Tạp Chí Y Học' started by admin, Jan 13, 2014.

  1. admin

    admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

    Nghiên cứu 79 bệnh nhân (BN) nhồi máu não ổ khuyết (NMNOK) có hội chứng chuyển hóa (HCCH), điều trị tại Khoa Đột quỵ não, Bệnh viện 103 từ tháng 9 - 2010 đến 8 - 2012. Tuổi trung b nh 68,51 10,60 Tỷ lệ nam/nữ = 2,16/1 Bốn hội chứng biểu hiện lâm sàng của lỗ khuyết gặp trong nghiên cứu: hội chứng liệt vận động nửa người đơn độc (62,03%), hội chứng rối loạn cảm giác nửa người đơn độc (13,92%), hội chứng liệt nh nửa người th t điều (12,66%), hội chứng rối loạn về vận động và cảm giác (11,39%) Ch p c t l p vi t nh s não (CT): 56 BN có nhiều ổ tổn thương lỗ khuyết (79,1%), 23 BN có một ổ tổn thương dạng lỗ khuyết (15,1%) ị tr tổn thương trên phim ch p CT s não hay gặp nh t là bao trong - nhân xám (45,57%) BN có HCCH được c u tạo từ 3 thành phần (tăng huyết áp, tăng glucose máu, tăng trilglycerid) cã hội chứng liệt vận động nửa người đơn độc chiếm tỷ lệ cao nh t (50,63%), BN có HCCH được c u tạo từ 4 thành phần có hội chứng liệt vận động nửa thân đơn độc chiếm tỷ lệ cao nh t (11,40%), BN có HCCH được c u tạo từ 5 thành phần: 1 BN có hội chứng rối loạn về vận động - cảm giác (1,27%)     
    Last edited: Apr 26, 2014

Share This Page

Loading