Luận Án Tiến Sĩ Các Tỉnh Ủy Ở Tây Nguyên Lãnh Đạo Công Tác Dân Vận Giai Đoạn Hiện Nay

Discussion in 'Chuyên Ngành Xây Dựng Đảng Và Chính Quyền' started by quanh.bv, Sep 13, 2017.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn

  [​IMG]
  Các Tỉnh Ủy Ở Tây Nguyên Lãnh Đạo Công Tác Dân Vận Giai Đoạn Hiện Nay
  Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh đã khẳng định: Cách mạng là sự nghiệp của nhân dân, tất cả vì lợi ích của nhân dân. Nhân dân là người sáng tạo ra của cải vật chất và những giá trị văn hóa, tinh thần, nhân tố quyết định sự tồn tại và phát triển xã hội. Nhân dân là lực lượng cơ bản của mọi cuộc cách mạng xã hội. Đánh giá về vị trí, vai trò và sức mạnh của nhân dân, t xa xưa, ông cha ta đã đ c kết: dân vi bản ; đ y thuyền là dân mà lật thuyền c ng là dân; lật thuyền mới biết dân như nước. Để phát huy sức mạnh to lớn của nhân dân, các triều đại phong kiến Việt Nam c ng đã có nhiều phương sách: Khoan thư sức dân lấy kế sâu r , bền gốc, ; đó là thượng sách để giữ nước
  • Luận án tiến sĩ chính trị
  • Chuyên ngành xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS,TS Lê Kim Việt, PGS,TS Nguyễn Minh Tuấn
  • Tác giả: Vũ Xuân Thủy
  • Số trang: 163
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh 2017
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.2&view=29740
   

Share This Page

Loading