Luận Văn Thạc Sĩ Biện Pháp Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Quản Lý Cho Hiệu Trưởng Trường Trung Học Cơ Sở Của Phòng Giáo Dục

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Giáo Dục' started by quanh.bv, Aug 12, 2017 at 11:02 PM.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn

  [​IMG]
  Biện Pháp Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Quản Lý Cho Hiệu Trưởng Trường Trung Học Cơ Sở Của Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo Huyện Yên Hưng, Tỉnh Quảng Ninh
  Trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, nguồn lực con người Việt Nam càng trở nên có ý nghĩa quan trọng, quyết định sự thành công của công cuộc phát triển đất nước. Giáo dục ngày càng có vai trò và nhiệm vụ quan trọng trong việc xây dựng một thế hệ người Việt Nam mới, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội. Bước vào thế kỷ XXI, thế giới trong xu thế hội nhập và toàn cầu hoá, ngành GD &ĐT nước ta đã và đang đứng trước những cơ hội phát triển mới, đồng thời cũng phải đương đầu với những thử thách không kém phần cam go ác liệt.
  • Luận văn thạc sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Quản lý giáo dục
  • Người hướng dẫn khoa học: TS Dương Thị Diệu Hoa
  • Tác giả: Hoàng Thu Hiền
  • Số trang: 129
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Thái Nguyên 2010
  Link Download
  http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn...-tao-huyen-yen-hung-tinh-quang-ninh-4782.html
   

Share This Page

Loading