Chuyên Ngành Luật Học

Luật Học là một thuật ngữ để chỉ chung các ngành khoa học nghiên cứu về pháp luật. Một thuật ngữ có nghĩa tương đương với thuật ngữ này là khoa học pháp lý.

 1. Chuyên Ngành Luật Dân Sự Và Tố Tụng Dân Sự

  Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ Luật dân sự và Tố tụng dân sự nhằm đào tạo đội ngũ chuyên gia có trình độ cao trong lĩnh vực luật dân sự và tố tụng dân sự có khả năng tư duy độc lập, vận dụng những kiến thức và kỹ năng được trang bị để xử lý các tình huống pháp lý cụ thể, có khả năng phản biện và góp ý xây dựng hoàn thiện pháp luật đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội và hội nhập của đất nước
  Discussions:
  381
  Messages:
  384
  RSS
 2. Chuyên Ngành Luật Hình Sự Và Tố Tụng Hình Sự

  Môn học tố tụng hình sự giới thiệu cho sinh viên những vấn đề lý luận về quyền tư pháp; về bảo vệ quyền con người trong tố tụng hình sự; về các mô hình tố tụng trên thế giời, cũng như những nội dung cơ bản của quá trình tố tụng được qui định trong Bộ luật tố tụng hình sự. Việc hiểu rõ cơ sở lý luận, những khái niệm cũng như các qui định trong quá trình tố tụng hình sự là yêu cầu bắt buộc đối với sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành luật. Thông qua môn học sẽ giúp cho sinh viên nền tảng kiến thức và những kỹ năng về tố tụng hình sự, để từ đó sinh viên có thể vận dụng những kiến thức đã học phục vụ cho hoạt động nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp.
  Discussions:
  587
  Messages:
  591
  RSS
 3. Chuyên Ngành Pháp Luật Kinh Tế Việt Nam

  Luật kinh tế là một bộ phận của pháp luật về kinh tế, là hệ thống các quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành để điều chỉnh các quan hệ kinh tế phát sinh trong quá trình tổ chức và quản lý kinh tế của nhà nước và trong quá trình sản xuất kinh doanh giữa các chủ thể kinh doanh với nhau. Tốt nghiệp, cử nhân Luật có thể trở thành Chuyên gia tư vấn pháp lý, Chuyên viên thực hiện các dịch vụ pháp lý của luật sư hoặc người hành nghề luật sư; Chuyên viên tư vấn pháp luật, chuyên viên lập pháp, hành pháp và tư pháp;...
  Discussions:
  847
  Messages:
  849
  RSS
 4. Chuyên Ngành Luật Quốc Tế

  Luật Quốc tế là hệ thống các nguyên tắc và quy phạm pháp luật, được các quốc gia và chủ thể khác của luật quốc tế thỏa thuận tạo dựng nên, trên cơ sở tự nguyện và bình đẳng, nhằm điều chỉnh những quan hệ phát sinh giữa quốc gia và các chủ thể đó trong mọi lĩnh vực của quốc tế. Sau khi tốt nghiệp ngành Luật quốc tế, các tân cử nhân sẽ đảm nhiệm nhiều công việc liên quan đến lĩnh vực chuyên môn như chuyên gia tư vấn pháp lý, chuyên viên tư vấn pháp luật tại các cơ quan ngoại giao, lãnh sự quán Việt Nam tại nước ngoài; hoặc có thể làm việc cho các công ty nước ngoài tại Việt nam hay các cơ quan quốc tế ...
  Discussions:
  319
  Messages:
  319
  RSS
 5. Lý Luận Và Lịch Sử Nhà Nước Và Pháp Luật

  Đào tạo thạc sĩ luật học có kiến thức, tư duy pháp lý về chuyên ngành lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật, có các kỹ năng nghiên, sáng tạo và phẩm chất đạo đức nghề nghiệp phù hợp để có thể nghiên cứu, giảng dạy, xây dựng, áp dụng pháp luật tại các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức kinh tế trong và ngoài nước, giáo dục pháp luật trong cộng đồng, có khả năng tiếp tục học tập ở bậc học cao hơn.
  Discussions:
  646
  Messages:
  647
  RSS
 6. Pháp Luật Về Quyền Con Người

  Chương trình thạc sĩ luật học chuyên ngành Pháp luật về quyền con người được xây dựng theo định hướng nghiên cứu nhằm đào tạo những chuyên gia có kiến thức cơ bản, toàn diện và chuyên sâu về các vấn đề lý luận, pháp luật và thực tiễn về quyền con người ở các cấp độ quốc gia, khu vực, quốc tế và Việt Nam. Thông qua chương trình, học viên được trang bị những kiến thức toàn diện, ở trình độ nâng cao về pháp luật về quyền con người và ngoại ngữ chuyên ngành.
  Discussions:
  55
  Messages:
  57
  RSS
 7. Luật Hiến Pháp, Tư Pháp Và Hành Chính

  Nhiệm vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học các ngành luật công chủ yếu, trong đó bao gồm Luật Hiến pháp Việt Nam, Luật hiến pháp nước ngoài, Luật Hành chính Việt Nam, Luật Hành chính nước ngoài, Luật Tố tụng Hành chính, Lý luận và Pháp luật về Quyền con người, Lý luận và Pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Chính trị học, Lịch sử các học thuyết chính trị-pháp lý...
  Discussions:
  33
  Messages:
  33
  RSS
Sort By:
Title
Replies Views
Last Message ↓
 1. Replies:
  0
  Views:
  62
 2. Replies:
  0
  Views:
  741

Thread Display Options

Loading...
Loading