TCVN 9637-12-2013-ISO - Ethanol Sử Dụng Trong Công Nghiệp - Phương Pháp Thử - Phần 12

Discussion in 'Công Nghệ Hóa Chất' started by admin, Jun 19, 2017.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  TCVN 9637-12:2013 hoàn toàn tương đương với ISO 1388-12:1981. TCVN 9637-12:2013 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC47 Hóa học biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ khoa học và Công nghệ công bố.
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number TCVN 9637-12:2013
  • Tên tiêu chuẩn/Title (Vietnamese) Ethanol sử dụng trong công nghiệp. Phương pháp thử. Phần 12: Xác định thời gian oxy hóa bằng permanganat
  • Năm ban hành/Publishing Year 2013-05-06, 1019/QĐ-BKHCN
  • Tiêu đề (tiếng Anh)/Title Ethanol for industrial use. Methods of test. Part 12: Determination of permanganate time
  • Tình trạng/Status Active
  • Tương đương/Adoption ISO 1388-12:1981
  Link Download
  http://tieuchuan.mard.gov.vn/Documents/Uploads/TCVN 9637-12-2013.doc
   

Share This Page

Loading