1. Viettel IDC tung chương trình khuyến mại lớn nhất năm 2013

TCVN 6838:2001-Sữa-Xác định hàm lượng canxi-Phương pháp chuẩn độ

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by haidang, Mar 1, 2014.

  1. haidang

    haidang Active Member

    TCVN 6838 : 2001 hoàn toàn tương đương với ISO 12081 : 1998;
    TCVN 6838 : 2001 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC/F12 Sữa và sản phẩm sữa biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đò lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành.

     
  • Share This Page