1. Viettel IDC tung chương trình khuyến mại lớn nhất năm 2013

Sách Học Chữ Nho Quyển 1 - Tân Dân, 373 Trang

Discussion in 'Sưu Khảo' started by admin, May 12, 2013.

  1. admin

    admin Administrator Staff Member

    Chữ Hán (chữ Hán: 漢, Trung: 漢字 <汉字> (Hán tự)), còn gọi là chữ Nho, chữ Trung Quốc, là một dạng chữ viết biểu ý của tiếng Trung Quốc. Chữ Hán có nguồn gốc bản địa, sau đó du nhập vào các nước lân cận trong vùng bao gồm Triều Tiên, Nhật Bản và Việt Nam. Tại các quốc gia này, chữ Hán được vay mượn để tạo nên chữ viết cho ngôn ngữ của dân bản địa ở từng nước.

    eBook tặng kèm trong DVD Ngôn Ngữ

    Last edited: Nov 27, 2013
  • Share This Page