Khảo sát nồng độ insulin, c-peptid, chỉ số nhạy cảm insulin và chức năng tế bào beta

Discussion in 'Tạp Chí Y Học' started by admin, Jan 17, 2014.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member

  Định lượng insulin, c-peptid bằng phương pháp miễn dịch hóa phát quang dạng sandwich và xác định chỉ số nhạy cảm insulin và chức năng tế bào beta dựa vào mô hình HOMA 2 trên 83 bệnh nhân (BN) đái tháo đường (ĐTĐ) týp 2 chẩn đoán lần đầu, so sánh với 34 người trưởng thành khỏe mạnh (nhãm chøng). Kết quả: giá trị trung bình nồng độ insulin, c-peptid ở BN tăng có ý nghĩa so với nhóm chứng (60,2 ± 41,2 pmol/l; 1,42 ± 0,78 nmol/l so với 32,6 ± 17,7 và 1,12 ± 0,42). Số BN có nồng độ insulin, c-peptid thấp là 49,4% và 43,4%. Độ nhạy cảm insulin tính theo insulin và c-peptid đều giảm so với nhóm chứng (74,3 ± 46,7; 54,9 ± 16,6 so với 162,1 ± 55,4; 152,5 ± 27,6). Độ nhạy cảm insulin tính theo insulin và c-peptid giảm 55% và 53% so với chỉ số tương ứng ở nhóm chứng. Chức năng tế bào beta giảm khi xác định dựa vào insulin và c-peptid so với nhóm chứng (16,9 ± 15,7; 41,2 ± 30,8 so với 86,5 ± 20,9; 204,4 ± 64,6). Chức năng tế bào beta tính theo insulin và c-peptid giảm 80% và 79% so với chỉ số tương ứng ở nhóm chứng. Như vậy, ở BN ĐTĐ týp 2 phát hiện lần đầu tuy có giá trị trung bình insulin và c-peptid tăng, nhưng độ nhạy cảm insulin và chức năng tế bào beta đều giảm có ý nghĩa.


   
  Last edited: Apr 26, 2014
 • Share This Page

  Loading