DVD eBook My Next Writing 3 Levels The Complete Series

Discussion in 'DVD eBook Học Ngoại Ngữ' started by admin, Dec 9, 2016.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  DVD eBook My Next Writing 3 Levels
  Student's Book + Worksheet + Answer Key + Audio CDs
  Website: http://www.efuture-elt.com/Pages/Products/View.aspx?catkey=106&serieskey=41
  File: PDF, MP3, | efuture Publishing 2012 | Low Intermediate
  --------------
  Hỗ trợ copy USB/HDD/DVD: 100.000 VNĐ
  Ví điện tử Bảo Kim, Ngân Lượng & Paypal: buihuuhanh@gmail.com
  Ngân Hàng Vietcombank: Bùi Hữu Hạnh, 0371003864123, Hồ Chí Minh
  Liên hệ: Mr.Hạnh, ĐT: 0944625325

  [​IMG]
  Paypal: https://www.paypal.me/buihuuhanh/5
  --------------
  My Next Writing is the following series to My First Writing, completing the series for multi-paragraph essay writing. In book 1, students learn to write a cohesive paragraph that includes a topic sentence, body, and a closing sentence. In books 2 and 3, students expand their ideas and develop their writing into multi-paragraph essays. Paragraph and essay writing is guided through a comprehensive step-by-step approach with the use of model essays. The series covers a wide range of interesting topics so that students can practice and develop various writing skills along the way.
  • In this DVD
  Code:
  01  eFuture - My Next Writing 1 Student's Book Answer Key.doc  1.01 MB
  02  eFuture - My Next Writing 1 Student's Book CD.rar  24.08 MB
  03  eFuture - My Next Writing 1 Student's Book.pdf  5.94 MB
  04  eFuture - My Next Writing 1 Workbook Answer Key.doc  0.33 MB
  05  eFuture - My Next Writing 1 Worksheet.doc  0.14 MB
  
  06  eFuture - My Next Writing 2 Student's Book Answer Key.doc  1.15 MB
  07  eFuture - My Next Writing 2 Student's Book CD.rar  22.54 MB
  08  eFuture - My Next Writing 2 Student's Book.pdf  5.82 MB
  09  eFuture - My Next Writing 2 Workbook Answer Key.doc  0.35 MB
  10  eFuture - My Next Writing 2 Worksheet.doc  0.11 MB
  
  11  eFuture - My Next Writing 3 Student's Book Answer Key.doc  1.19 MB
  12  eFuture - My Next Writing 3 Student's Book CD.rar  26.75 MB
  13  eFuture - My Next Writing 3 Student's Book.pdf  9.40 MB
  14  eFuture - My Next Writing 3 Workbook Answer Key.doc  0.35 MB
  15  eFuture - My Next Writing 3 Worksheet.doc  0.12 MB
  
  Nhận Link Google Drive toàn bộ ebook có giới thiệu trong danh sách trên trong vòng 1h làm việc nếu nhận được thanh toán qua Ngân Hàng hoặc Paypal thành công. (Vui lòng ghi rõ email trong nội dung thanh toán nếu chuyển khoản qua ngân hàng)
   
  Last edited: Dec 9, 2016

Share This Page

Loading