loading...

DVD eBook Luận Văn Toán Học - Chuyên Ngành Lý Thuyết Xác Suất Và Thống Kê Toán

Discussion in 'DVD eBook Luận Văn' started by admin, Feb 9, 2017.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member

  [​IMG]
  DVD eBook Luận Văn Toán Học
  Chuyên Ngành Lý Thuyết Xác Suất Và Thống Kê Toán
  91 eBook PDF
  --------------
  Hỗ trợ copy USB/HDD/DVD: 200.000 VNĐ
  Ví điện tử Bảo Kim, Ngân Lượng & Paypal: buihuuhanh@gmail.com
  STK: Bùi Hữu Hạnh, 0371003864123, Vietcombank Tân Định-Hồ Chí Minh
  Liên hệ: Mr. Hữu Hạnh, ĐT: 0944625325

  [​IMG]
  Paypal: https://www.paypal.me/buihuuhanh/10
  --------------​
  LATS = Luân Án Tiến Sĩ, LVTS = Luận Văn Thạc Sĩ, LVTN = Luận Văn Tốt Nghiệp
  Code:
  01  LATS-1987 - Thống Kê Epsilon Đủ.pdf  44.27 MB
  02  LATS-2010 - Nghiên Cứu Tính Ổn Định Và Số Mũ Lyapunov Của Phương Trình Vi Phân Ngẫu Nhiên Itô Tuyến Tính.pdf  0.40 MB
  03  LATS-2014 - Các Định Lý Giới Hạn Cho Martingale.pdf  0.84 MB
  04  LATS-2014 - Lý Thuyết Rủi Ro Ứng Dụng Trong Bảo Hiểm.rar  1.87 MB
  05  LATS-2014 - Ước Lượng Và Tính Xác Suất Thiệt Hại Trong Một Sốmô Hình Bảo Hiểm.rar  1.57 MB
  06  LATS-2015 - Một Số Bài Toán Tối Ưu Trong Lý Thuyết Xếp Hàng Và Ứng Dụng.pdf  1.40 MB
  07  LATS-2015 - Một Số Quá Trình Ngẫu Nhiên Có Bước Nhảy.pdf  0.48 MB
  08  LATS-2015 - Về Độ Đo Phổ Ngẫu Nhiên Và Toán Tử Ngẫu Nhiên Trừu Tượng Tuyến Tính.pdf  0.58 MB
  09  LATS-2016 - Các Định Lý Ergodic Và Luật Số Lớn Đối Với Mảng Các Biến Ngẫu Nhiên Đa Trị.pdf  0.58 MB
  10  LVTN-2011 - Dùng Mô Hình Arima Khảo Sát Chỉ Số Giá Tiêu Dùng CPI.pdf  0.64 MB
  11  LVTS-2009 - Khai Triển Trực Giao Của Các Hàm Ngẫu Nhiên.pdf  1.93 MB
  12  LVTS-2009 - Quá Trình Levy Và Ứng Dụng Trong Tài Chính.pdf  1.41 MB
  13  LVTS-2009 - Ứng Dụng Quá Trình Bán Markov Vào Mô Hình Rủi Ro Trong Bảo Hiểm.pdf  1.07 MB
  14  LVTS-2011 - Copula Và Ứng Dụng Trong Tài Chính.pdf  1.39 MB
  15  LVTS-2011 - Các Mô Hình Chuỗi Thời Gian Tài Chính.pdf  1.19 MB
  16  LVTS-2011 - Các Đại Lượng Đo Lường Rủi Ro Trong Toán Tài Chính.pdf  0.57 MB
  17  LVTS-2011 - Kết Luận Thống Kê Về Nhu Cầu Chăm Sóc Sức Khỏe Ở Hải Dương.pdf  1.17 MB
  18  LVTS-2011 - Lý Thuyết Cực Trị Và Ứng Dụng Trong Đo Lường Rủi Ro Tài Chính.pdf  0.53 MB
  19  LVTS-2011 - Nguyên Lý Độ Chênh Lệch Lớn Và Áp Dụng.pdf  23.47 MB
  20  LVTS-2011 - Quá Trình Markov Trên Time Scale.pdf  0.58 MB
  21  LVTS-2011 - Tích Phân Ngẫu Nhiên Đối Với Martingale.pdf  0.48 MB
  22  LVTS-2011 - Xấp Xỉ Ngẫu Nhiên Và Một Số Ứng Dụng.pdf  0.54 MB
  23  LVTS-2012 - Bài Toán Lọc, Dừng Tối Ưu Và Điều Khiển Tối Ưu Quá Trình Ngẫu Nhiên.pdf  0.55 MB
  24  LVTS-2012 - Hệ Động Lực Ngẫu Nhiên Trên Thang Thời Gian.pdf  0.67 MB
  25  LVTS-2012 - Kỳ Vọng Có Điều Kiện Và Một Vài Lớp Biến Ngẫu Nhiên Phụ Thuộc.pdf  0.73 MB
  26  LVTS-2012 - Luật Số Lớn Và Định Lý Giới Hạn Trung Tâm Cho MARTINGALE.pdf  0.72 MB
  27  LVTS-2012 - Một Số Mô Hình Ngẫu Nhiên Trong Tài Chính.pdf  0.41 MB
  28  LVTS-2012 - Phân Phối ổn Định Và Một Số Ứng Dụng Trong Thống Kê.pdf  0.45 MB
  29  LVTS-2012 - Phân Tích Số Liệu Của Một Số Công Trình Xây Dựng Bằng Thống Kê Toán Học.pdf  0.92 MB
  30  LVTS-2012 - Phân Tích Thống Kê Thổ Nhưỡng Đất Trồng Trọt Của Huyện Thanh Ba - Phú Thọ.pdf  2.89 MB
  31  LVTS-2012 - Phương Pháp Mô Phỏng Monte Carlo Và Ứng Dụng Vào Toán Tài Chính.pdf  0.84 MB
  32  LVTS-2012 - Phương Trình Toán Tử Ngẫu Nhiên.pdf  0.42 MB
  33  LVTS-2012 - Tích Phân Đối Với Độ Đo Ngẫu Nhiên ổn Định Và Độ Đo Ngẫu Nhiên Poisson.pdf  0.54 MB
  34  LVTS-2012 - Tính Toán Ngẫu Nhiên Và Một Số ứng Dụng Vào Lĩnh Vực Tài Chính.pdf  1.56 MB
  35  LVTS-2012 - Tập Lồi, Tôpô Yếu Trong Không Gian Tuyến Tính Và Độ Đo Xác Suất.pdf  0.47 MB
  36  LVTS-2012 - Đánh Giá Chất Lượng Học Tập Của Sinh Viên Trường Đại học Kỹ thuật Y Tế Hải Dương.pdf  2.22 MB
  37  LVTS-2012 - Đặc Trưng Của Các Biến Ngẫu Nhiên Có Cấu Trúc Tuyến Tính.pdf  0.41 MB
  38  LVTS-2012 - Đặc Trưng Họ Phân Phối Gamma.pdf  0.53 MB
  39  LVTS-2012 - Động Học Của Phương Trình Komogorov Chịu Nhiễu Markov.pdf  0.74 MB
  40  LVTS-2013 - Giải Tích Ngẫu Nhiên Đối Với Các Quá Trình Có Bước Nhảy.pdf  0.37 MB
  41  LVTS-2013 - Một Số Kỹ Thuật Hiện Đại Trong Phân Tích Thống Kê Nhiều Chiều.pdf  0.68 MB
  42  LVTS-2013 - Phân Tích Thống Kê Hiệu Quả Đào Tạo Cao Đẳng Tại Trường Đại Học Sao Đỏ.pdf  2.32 MB
  43  LVTS-2013 - Phương Pháp Khoảng Cách Trong Phân Tích Thống Kê Mẫu Điểm Không Gian.pdf  0.75 MB
  44  LVTS-2013 - Phương Pháp Phân Tích Sự Kiện Dùng Đánh Giá Các Biến Động Trong Quá Trình Học Tập Của Sinh Viên Trường Đại Học Thủy Lợi Hà Nội.pdf  1.92 MB
  45  LVTS-2014 - Bất Đẳng Thức Berry - Esseen.pdf  0.43 MB
  46  LVTS-2014 - Dự Báo Giá Chứng Khoán Bằng Phương Pháp Chuỗi Thời Gian.pdf  1.12 MB
  47  LVTS-2014 - Giải Tích Ngẫu Nhiên Và Ứng Dụng Trong Thị Trường Tài Chính.pdf  0.36 MB
  48  LVTS-2014 - Luật Số Lớn Hai Chỉ Số.pdf  0.21 MB
  49  LVTS-2014 - Lý Thuyết Độ Chênh Thị Giá Trong Toán Tài Chính.pdf  0.36 MB
  50  LVTS-2014 - Ma Trận Ngẫu Nhiên Và Ứng Dụng.pdf  0.99 MB
  51  LVTS-2014 - Mô Hình Black - Scholes Có Trễ Và Ứng Dụng.pdf  0.81 MB
  52  LVTS-2014 - Mô Hình Hóa Sự Phụ Thuộc Với Các Copula Và Ứng Dụng.pdf  2.40 MB
  53  LVTS-2014 - Mô Hình Thú Mồi Ngẫu Nhiên Và Tính Ergodic.pdf  0.37 MB
  54  LVTS-2014 - Mô Hình Tuyến Tính Và Phi Tuyến Để Dự Báo Dải Rộng Của Hoán Đổi Tỉ Giá.pdf  2.13 MB
  55  LVTS-2014 - Một Số Kỹ Thuật Thống Kê Sử Dụng Trong Ước Lượng Bayes.pdf  0.81 MB
  56  LVTS-2014 - Nghiên Cứu Thị Trường Tiền Tệ Bằng Các Phương Pháp Toán Tài Chính.pdf  0.35 MB
  57  LVTS-2014 - Phân Bố Giới Hạn Của Tổng Các Biến Ngẫu Nhiên Độc Lập.pdf  0.57 MB
  58  LVTS-2014 - Phân Tích Liên Tiếp.pdf  0.47 MB
  59  LVTS-2014 - Phân Tích Thống Kê Chuỗi Thời Gian Dừng.pdf  23.83 MB
  60  LVTS-2014 - Phân Tích Thống Kê Chất Lượng Gỗ Và Các Vấn Đề Liên Quan.pdf  2.08 MB
  61  LVTS-2014 - Phân Tích Thống Kê Hiệu Quả Điều Trị Vô Sinh Tại Bệnh Viện Phụ Sản Trung Ương.pdf  0.37 MB
  62  LVTS-2014 - Phân Tích Tình Hình Chăm Sóc Sức Khỏe Cộng Đồng Huyện Thái Thụy Bằng Phương Pháp Thống Kê.pdf  1.00 MB
  63  LVTS-2014 - Phương Pháp MCMC Và Một Số Ứng Dụng.pdf  0.53 MB
  64  LVTS-2014 - Quyết Định Bayes Và Bài Toán Occam-s Razor.pdf  0.75 MB
  65  LVTS-2014 - Quá Trình Ngẫu Nhiên Và Ứng Dụng Trong Kinh Tế, Tài Chính.pdf  0.59 MB
  66  LVTS-2014 - Sự Hội Tụ Của Các Độ Đo Xác Suất Và Ứng Dụng.pdf  0.65 MB
  67  LVTS-2014 - Thuật Toán Metropolis Và Ứng Dụng.pdf  0.45 MB
  68  LVTS-2014 - Thống Kê Robust Và Ứng Dụng.pdf  0.41 MB
  69  LVTS-2014 - Tìm Hiểu Về Phân Tích Chuỗi Thời Gian.pdf  0.91 MB
  70  LVTS-2014 - Tìm Hiểu Về Quá Trình Ngẫu Nhiên Thời Gian Liên Tục.pdf  0.58 MB
  71  LVTS-2014 - Tích Phân Và Độ Đo Radon.pdf  13.22 MB
  72  LVTS-2014 - Tính Chất Egodic Của Hệ Động Lực Và Của Quá Trình Ngẫu Nhiên.pdf  0.44 MB
  73  LVTS-2014 - Tính Toán Ngẫu Nhiên Trong Tài Chính.pdf  0.57 MB
  74  LVTS-2014 - Tập Ngẫu Nhiên Và Các Vấn Đề Liên Quan.pdf  0.26 MB
  75  LVTS-2014 - Về Một Số Không Gian Hàm Thường Gặp.pdf  1.08 MB
  76  LVTS-2014 - Về Phổ Của Toán Tử Tuyến Tính.pdf  0.62 MB
  77  LVTS-2014 - Xây Dựng Và Phân Loại Một Số Lớp Đồ Thị Có Cấu Trúc Đặc Biệt.pdf  0.52 MB
  78  LVTS-2014 - Ứng Dụng Lý Thuyết Xếp Hàng Trong Mạng Máy Tính.pdf  0.93 MB
  79  LVTS-2015 - Các Hợp Đồng Quyền Chọn Ngoại Lai Trong Toán Tài Chính.pdf  0.37 MB
  80  LVTS-2015 - Các Tiêu Chuẩn Lựa Chọn Mô Hình Chuỗi Thời Gian.pdf  0.57 MB
  81  LVTS-2015 - Giải Tích Malliavin Và Ứng Dụng.pdf  0.73 MB
  82  LVTS-2015 - Luật Số Lớn Đối Với Martingale Trên Trường Ngẫu Nhiên.pdf  0.44 MB
  83  LVTS-2015 - Một Số Bài Toán Đặc Trưng Của Phân Phối Hình Học Hai Chiều.pdf  0.46 MB
  84  LVTS-2015 - Phân Phối Xác Suất Và Hàm Đặc Trưng.pdf  0.45 MB
  85  LVTS-2015 - Phương Trình Tích Phân Ngẫu Nhiên.pdf  0.35 MB
  86  LVTS-2015 - Thuật Toán Mô Phỏng MCMC Thích Nghi Và Ứng Dụng.pdf  1.19 MB
  87  LVTS-2015 - Thống Kê Bayes Nhiều Chiều Và Ứng Dụng.pdf  0.65 MB
  88  LVTS-2015 - Tính Ổn Định Của Một Số Mô Hình Dịch Tễ Trong Môi Trường Ngẫu Nhiên.pdf  1.48 MB
  89  LVTS-2015 - Tính Ổn Định Của Phương Trình Động Học Ngẫu Nhiên Trên Thang Thời Gian.pdf  0.30 MB
  90  LVTS-2015 - Tổng Quan Về Một Số Phương Pháp Nghiên Cứu Tính Ổn Định Ngẫu Nhiên.pdf  0.38 MB
  91  LVTS-2015 - Xích Markov, Du Động Ngẫu Nhiên Và Ứng Dụng.pdf  0.71 MB
  
  Nhận Link Google Drive toàn bộ ebook có giới thiệu trong danh sách trên trong vòng 1h làm việc nếu nhận được thanh toán qua Ngân Hàng hoặc Paypal thành công. (Vui lòng ghi rõ email trong nội dung thanh toán nếu chuyển khoản qua ngân hàng)
   

Share This Page

Loading