DVD eBook Access 4 Levels The Complete Series

Discussion in 'DVD eBook Học Ngoại Ngữ' started by admin, Dec 9, 2016.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  DVD eBook Access 4 Levels
  Student's Book + Workbook + Teacher's Resource + Audio CDs + White Board CD-ROM
  Website: https://www.expresspublishing.co.uk/assets/microsites/access/
  File: PDF, MP3, ISO | Express Publishing 2012 | Levels A1-B1+
  --------------
  Hỗ trợ copy USB/HDD/DVD: 100.000 VNĐ
  Ví điện tử Bảo Kim, Ngân Lượng & Paypal: buihuuhanh@gmail.com
  Ngân Hàng Vietcombank: Bùi Hữu Hạnh, 0371003864123, Hồ Chí Minh
  Liên hệ: Mr.Hạnh, ĐT: 0944625325

  [​IMG]
  Paypal: https://www.paypal.me/buihuuhanh/5
  --------------​
  Access is a four-level English course designed exclusively for students studying English at Beginner to Intermediate Level. The course follows the principles of the Council of Europe Common Framework of Reference Levels A1 - B1+.
  • In this DVD
  Code:
  01  Express - Access 1 Class CD1.rar  55.05 MB
  02  Express - Access 1 Class CD2.rar  66.78 MB
  03  Express - Access 1 Class CD3.rar  64.62 MB
  04  Express - Access 1 Grammar Book.pdf  8.00 MB
  05  Express - Access 1 Interactive White Board CD-ROM.iso  218.97 MB
  06  Express - Access 1 My Language Portfolio.pdf  4.54 MB
  07  Express - Access 1 Placement Test.pdf  0.15 MB
  08  Express - Access 1 Student's Book.pdf  21.34 MB
  09  Express - Access 1 Student's CD.rar  63.64 MB
  10  Express - Access 1 Teacher's Book.pdf  19.94 MB
  11  Express - Access 1 Teacher's Resource Pack & Tests.pdf  15.72 MB
  12  Express - Access 1 Workbook.pdf  10.57 MB
  
  13  Express - Access 2 Class CD1.rar  107.02 MB
  14  Express - Access 2 Class CD2.rar  93.15 MB
  15  Express - Access 2 Class CD3.rar  69.30 MB
  16  Express - Access 2 Class CD4.rar  83.67 MB
  17  Express - Access 2 Grammar Book.pdf  58.70 MB
  18  Express - Access 2 Interactive White Board CD-ROM.iso  520.39 MB
  19  Express - Access 2 My Language Portfolio.pdf  4.16 MB
  20  Express - Access 2 Student's Book.pdf  32.69 MB
  21  Express - Access 2 Teacher's Book.pdf  59.50 MB
  22  Express - Access 2 Teacher's Resource Pack & Tests.pdf  61.08 MB
  23  Express - Access 2 Workbook.pdf  15.07 MB
  
  24  Express - Access 3 Class CD1.rar  70.37 MB
  25  Express - Access 3 Class CD2.rar  52.22 MB
  26  Express - Access 3 Class CD3.rar  57.32 MB
  27  Express - Access 3 Class CD4.rar  74.66 MB
  28  Express - Access 3 Exam Skills Practice.pdf  1.84 MB
  29  Express - Access 3 Grammar Book.pdf  51.70 MB
  30  Express - Access 3 Interactive White Board CD-ROM.iso  517.72 MB
  31  Express - Access 3 My Language Portfolio.pdf  4.47 MB
  32  Express - Access 3 Plus Grammar Book.pdf  47.78 MB
  33  Express - Access 3 Student's Book CD1.rar  50.68 MB
  34  Express - Access 3 Student's Book CD2.rar  37.71 MB
  35  Express - Access 3 Student's Book.pdf  36.44 MB
  36  Express - Access 3 Teacher's Resource Pack & Tests.pdf  61.22 MB
  37  Express - Access 3 Workbook.pdf  17.25 MB
  
  38  Express - Access 4 Interactive White Board CD-ROM.iso  638.98 MB
  39  Express - Access 4 My Language Portfolio.pdf  4.96 MB
  40  Express - Access 4 Teacher's Book.pdf  54.57 MB
  41  Express - Access 4 Workbook.pdf  8.86 MB
  42  Express - Access Grammar 1-4 Test Booklet.pdf  6.22 MB
  
  Nhận Link Google Drive toàn bộ ebook có giới thiệu trong danh sách trên trong vòng 1h làm việc nếu nhận được thanh toán qua Ngân Hàng hoặc Paypal thành công. (Vui lòng ghi rõ email trong nội dung thanh toán nếu chuyển khoản qua ngân hàng)
   
  Last edited: Feb 24, 2017

Share This Page

Loading