Recent Activity

Activity stream for all registered members at Sách Việt Nam.

 1. nhandang123 posted a new thread.

  Luận Văn Thạc Sĩ Hoàn Thiện Công Tác Đãi Ngộ Nhân Sự Tại Công Ty TNHH Canon Việt Nam

  [IMG] Hoàn Thiện Công Tác Đãi Ngộ Nhân Sự Tại Công Ty TNHH Canon Việt Nam Người ta thường nói: “Sự thành hay bại đều do con người”. Từ...

  Forum: Chuyên Ngành Kinh Tế

  Jun 28, 2017 at 1:53 PM
 2. nhandang123 posted a new thread.

  Luận Văn Thạc Sĩ Tác Động Của Thực Hành Quản Trị Chất Lượng Và JIT Tới Kết Quả Cạnh Tranh Của Các Doanh Nghiệp

  [IMG] Tác Động Của Thực Hành Quản Trị Chất Lượng Và JIT Tới Kết Quả Cạnh Tranh Của Các Doanh Nghiệp Sản Xuất. Kinh Nghiệm Quốc Tế Và...

  Forum: Chuyên Ngành Kinh Tế

  Jun 28, 2017 at 1:51 PM
 3. nhandang123 posted a new thread.

  Luận Án Tiến Sĩ Tăng Cường Sự Tham Gia Của Hộ Gia Đình Kinh Doanh Bán Lẻ Truyền Thống Vào Chuỗi Cửa Hàng Tiện Ích

  [IMG] Tăng Cường Sự Tham Gia Của Hộ Gia Đình Kinh Doanh Bán Lẻ Truyền Thống Vào Chuỗi Cửa Hàng Tiện Ích Tại Việt Nam Cửa hàng tiện...

  Forum: Chuyên Ngành Kinh Tế

  Jun 28, 2017 at 1:48 PM
 4. nhandang123 posted a new thread.

  Luận Án Tiến Sĩ Đào Tạo Cán Bộ Quản Lý Trong Các Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa Ở Việt Nam Đáp Ứng Yêu Cầu

  [IMG] Đào Tạo Cán Bộ Quản Lý Trong Các Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa Ở Việt Nam Đáp Ứng Yêu Cầu Của Hội Nhập Kinh Tế Quốc Tế Đào tạo cán bộ...

  Forum: Chuyên Ngành Kinh Tế

  Jun 28, 2017 at 1:45 PM
 5. nhandang123 posted a new thread.

  Luận Án Tiến Sĩ Giải Pháp Phát Triển Dịch Vụ Hỗ Trợ Kinh Doanh Cho Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa

  [IMG] Giải Pháp Phát Triển Dịch Vụ Hỗ Trợ Kinh Doanh Cho Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa - Nghiên Cứu Điển Hình Tại Huyện Từ Liêm Vào những...

  Forum: Chuyên Ngành Kinh Tế

  Jun 28, 2017 at 1:42 PM
 6. nhandang123 posted a new thread.

  Luận Án Tiến Sĩ Trách Nhiệm Xã Hội Của Các Doanh Nghiệp Sản Xuất Và Chế Biến Thực Phẩm Tại Việt Nam

  [IMG] Trách Nhiệm Xã Hội Của Các Doanh Nghiệp Sản Xuất Và Chế Biến Thực Phẩm Tại Việt Nam - Tiếp Cận Từ Góc Độ Người Tiêu Dùng Kể từ...

  Forum: Chuyên Ngành Kinh Tế

  Jun 28, 2017 at 1:39 PM
 7. nhandang123 posted a new thread.

  Luận Án Tiến Sĩ Chất Lượng Dịch Vụ Bán Lẻ Của Các Siêu Thị Và Cửa Hàng Tiện Ích Tại Hà Nội

  [IMG] Chất Lượng Dịch Vụ Bán Lẻ Của Các Siêu Thị Và Cửa Hàng Tiện Ích Tại Hà Nội Quản trị chất lượng là một lĩnh vực khoa học nền tảng...

  Forum: Chuyên Ngành Kinh Tế

  Jun 28, 2017 at 1:36 PM
 8. nhandang123 posted a new thread.

  Luận Văn Thạc Sĩ Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Sự Hài Lòng Trong Công Việc Của Nhân Viên Khách Sạn Melia Hà Nội

  [IMG] Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Sự Hài Lòng Trong Công Việc Của Nhân Viên Khách Sạn Melia Hà Nội Cùng với việc ra nhập tổ chức thương...

  Forum: Chuyên Ngành Kinh Tế

  Jun 28, 2017 at 1:33 PM
 9. nhandang123 posted a new thread.

  Luận Án Tiến Sĩ Năng Lực Lãnh Đạo Của Cán Bộ Khu Vực Công - Nghiên Cứu Trường Hợp Tỉnh Hà Nam

  [IMG] Năng Lực Lãnh Đạo Của Cán Bộ Khu Vực Công - Nghiên Cứu Trường Hợp Tỉnh Hà Nam Nâng cao năng lực lãnh đạo tại các cơ quan quản lý...

  Forum: Chuyên Ngành Kinh Tế

  Jun 28, 2017 at 1:31 PM
 10. nhandang123 posted a new thread.

  Luận Án Tiến Sĩ Nghiên Cứu Tác Động Trách Nhiệm Xã Hội Của Doanh Nghiệp Đến Kết Quả Hoạt Động Tài Chính

  [IMG] Nghiên Cứu Tác Động Trách Nhiệm Xã Hội Của Doanh Nghiệp Đến Kết Quả Hoạt Động Tài Chính Tại Các Ngân Hàng Thương Mại Việt Nam...

  Forum: Chuyên Ngành Kinh Tế

  Jun 28, 2017 at 1:28 PM
 11. nhandang123 posted a new thread.

  Luận Án Tiến Sĩ Văn Hóa Doanh Nghiệp Tại Các Ngân Hàng Thương Mại Việt Nam Trong Tiến Trình Hội Nhập Quốc Tế

  [IMG] Văn Hóa Doanh Nghiệp Tại Các Ngân Hàng Thương Mại Việt Nam Trong Tiến Trình Hội Nhập Quốc Tế - Phân Tích Trường Hợp Ngân Hàng...

  Forum: Chuyên Ngành Kinh Tế

  Jun 28, 2017 at 1:25 PM
 12. nhandang123 posted a new thread.

  Luận Án Tiến Sĩ Tái Cấu Trúc Ngân Hàng Thương Mại Việt Nam Theo Các Chuẩn Mực Basel II - Nghiên Cứu Điển Hình

  [IMG] Tái Cấu Trúc Ngân Hàng Thương Mại Việt Nam Theo Các Chuẩn Mực Basel II - Nghiên Cứu Điển Hình Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần...

  Forum: Chuyên Ngành Kinh Tế

  Jun 28, 2017 at 1:22 PM
 13. nhandang123 posted a new thread.

  Luận Án Tiến Sĩ Thu Hút FDI Cho Phát Triển Công Nghiệp Hỗ Trợ Của Việt Nam

  [IMG] Thu Hút FDI Cho Phát Triển Công Nghiệp Hỗ Trợ Của Việt Nam Quá trình sản xuất công nghiệp trong các thập kỷ vừa qua đã có những...

  Forum: Chuyên Ngành Kinh Tế

  Jun 28, 2017 at 1:19 PM
 14. nhandang123 posted a new thread.

  Luận Văn Thạc Sĩ Hỗ Trợ Phát Triển Chính Thức (ODA) Vào Ngành Viễn Thông Việt Nam - Thực Trạng Và Giải Pháp

  [IMG] Hỗ Trợ Phát Triển Chính Thức (ODA) Vào Ngành Viễn Thông Việt Nam - Thực Trạng Và Giải Pháp Viễn thông là ngành kinh tế kỹ...

  Forum: Chuyên Ngành Kinh Tế

  Jun 28, 2017 at 1:15 PM
 15. nhandang123 posted a new thread.

  Luận Văn Thạc Sĩ Phát Triển Du Lịch - Kinh Nghiệm Quốc Tế Và Hàm Ý Cho Việt Nam

  [IMG] Phát Triển Du Lịch - Kinh Nghiệm Quốc Tế Và Hàm Ý Cho Việt Nam Xã hội ngày càng phát triển, nền kinh tế ngày càng chuyển sang...

  Forum: Chuyên Ngành Kinh Tế

  Jun 28, 2017 at 1:08 PM
Loading...
Loading